Fortumin Inkoon vanhan hiilivoimalaitoksen purkutyö etenee lähes suunnitellussa aikataulussa.

Talven ja kevään aikana on laitoksen ykkösyksikön kattilarakennus purettu perustuksia lukuun ottamatta. Myös laitoksen A-valvomo on purettu.

-Parhaillaan puretaan ykkösyksikön turbiinisalia ja rikinpoistolaitoksen perustuksia. Tavoitteena on kaataa ykkösyksikön osuus turbiinisalista juhannuksen tienoilla, projektipäällikkö Juha Tella Fortumista kertoo.

Kakkosyksikön haitta-aineiden poisto on käynnissä. Kakkosyksikön kattilahuone on tarkoitus kaataa räjäyttämällä alkusyksystä heti, kun kaikki eristeenä ja lämpösuojana käytetty asbesti on saatu asianmukaisesti poistettua. Kyseinen materiaali on ollut sallittu ja yleisesti käytössä voimalaitosta rakennettaessa 1970-luvun loppupuolella.

Voimalaitoksen purkamisessa syntyneestä jätteestä on purkamisen alusta huhtikuun 2018 loppuun mennessä saatu kierrätettyä yli 93 prosenttia. Helmikuussa metalliromua laivattiin Inkoosta Turkkiin, teollisuuden raaka-aineeksi. Teräsromua on toimitettu jatkuvasti myös Imatralle maakuljetuksina 1000 – 2000 tonnia kuukaudessa viime vuoden syksystä lähtien.

-Kun purkutyöstä on tehty noin kolmannes, alueelta on myyty pelkästään metalliromua kaikkiaan jo yli 16 000 tonnia, Tella toteaa.

Purkaminen näkyy jo maisemassa. Vain kolme kattilahuonetta neljästä seisoo enää paikallaan. Ensi syksynä niitä on enää vain kaksi.

Voimalaitoksen viimeiset maamerkit katoavat tämän hetkisten suunnitelmien mukaan loppusyksyn 2019 tai talven 2020 aikana, kun voimalaitoksen kaksi korkeaa savupiippua kaadetaan hallitusti räjäyttämällä. Aikataulu tarkentuu purkutyön edetessä.