Joulukuu 2019 on omalla tavallaan merkinnyt maailman kirjoissa valtavaa täyskäännöstä, jonka seurauksia elämme vielä tänäkin päivänä. Puhumme tietysti koronaviruksesta, jonka Maailman terveysjärjestö WHO julisti maailmanlaajuiseksi pandemiaksi maaliskuussa 2020.

Korona-ajan muutokset kuluttajien ostokäyttäytymisessä

On sanomattakin selvää, että korona-aika on vaikuttanut ihmisten ostokäyttäytymiseen monella eri tapaa. Sen lisäksi, että ihmisillä on enemmän aikaa ostosten tekoon, korona-aika pitää ihmiset neljän seinän sisällä, jolloin shoppailemme – missä muuallakaan kuin verkossa.

Monet kaupan alan yritykset eivät olleet keskittäneet toimintaansa verkkoon juurikaan ennen korona-aikaa. Pandemia on kuitenkin johtanut siihen, että monien kivijalkakauppojen on täytynyt panostaa yhä enemmän palveluidensa digitalisointiin, sillä verkko-ostaminen on lisääntynyt lähes kaikilla mahdollisilla kaupan aloilla voimakkaasti.

Ennen korona-aikaa suomalaiset osasivat jo tilata tuotteitaan verkkokaupoista. Verkkokauppojen kuten Preeco suosioon on aikaisemmin vaikuttanut kotimaan pitkät välimatkat sekä tehokas logistiikka, jonka ansiosta tuotteet kulkevat sekä kotimaassa, että EU:n sisällä nopeasti.

Postin teettämän kyselyn mukaan jo korona-ajan alussa, huhtikuussa 2020, verkkokaupoissa ostaminen lisääntyi hurjasti erityisesti 18– 34-vuotiaiden keskuudessa, mutta kasvua nähtiin kaikissa ikäryhmissä, myös seniori-ikäisten joukossa. Kyselyyn vastanneet kertoivat tuolloin suunnittelevansa ostosten tekoa noin kerran viikossa. Aikaisemmin tämä sama arvio oli noin kerran kuussa. Korona-aikana ostaminen verkossa on siis nelinkertaistunut.

Korona näkyy verkkokauppaostoksissa

Koronaviruksen levittämä maailmanlaajuinen pandemia on vaikuttanut merkittävällä tavalla lähes kaikkiin verkkokaupoissa tehtyihin ostoksiin. Monet riskiryhmään kuuluvat ihmiset eivät esimerkiksi vieraile kaupoissa ollenkaan, vaikka esimerkiksi monet ruokakaupat ympäri maata ovat varanneet näille henkilöille aamun ensimmäiset tunnit ostosten tekoon ilman normaalien aukioloaikojen ruuhkaa.

Tästä syystä monet asiakkaat tilaavat tuotteensa verkkokaupoista. Tämä ilmiö on johtanut myös siihen, että verkkokauppojen ylläpitämiseen on jouduttu palkkaamaan lisää työntekijöitä tilausten käsittelyyn ja asiakaspalveluun.

Sama ilmiö näkyy myös sellaisissa verkkokaupoissa, joiden myynti on ollut vilkasta jo ennen korona-aikaa. Yksi hyvä esimerkki tästä on kalusteita, työkaluja, ajoneuvoja sekä muita kotiin ja harrastuksiin liittyviä tuotteita myyvä verkkokauppa Preeco. Vuonna 2011 perustettu verkkokauppa on alkuajoistaan saakka kasvattanut myyntiään progressiivisesti, mutta korona-aikana verkkokaupan myyntiluvut ovat pompanneet täysin uusiin lukemiin. Esimerkiksi kuntoiluvälineiden kysyntä ja kertatilausten koko on kasvanut Preeco:lla huomattavasti.

Korona-aika on omalta osaltaan vaikuttanutkin siihen, että ihmiset tekevät mieluummin entistä suurempia kertaostoksia verkossa, ettei kivijalkaliikkeissä tarvitsisi käydä niin usein.