Karkkilan luontomatkailun kehittäminen ja houkuttelutoimenpiteet etenevät tärkeällä askeleella, kun Componentan tehdasalueen ja kaupungintalon alueen välinen Karjaanjoen ylittävä silta avataan yleisölle. Nimikilpailussa sillan nimeksi valikoitui Högforsin tiilisilta. Silta avataan yleisölle keskiviikkona 15.7. klo 13.00.

Högforsin tiilisilta on tärkeä osa Pyhäjärven rannasta alkavaa Karjaanjoen koskireittiä, ja se yhdistää Tehtaan Hotellin, Suomen Valimomuseon ja Componenta Castingsin Karkkilan rakennukset Karjaanjoen toisella puolella sijaitsevien kaupungintalon, Konepajahallin, Ala-Emalin ja Ylä-Emalin kiinteistöihin.

Högforsin historiallisen ruukkialueen kautta kulkevan Karjaanjoen koskireitin varrelta löytyy viisi koskea: Kivistönkoski, Karkkilankoski, Myllykoski, Massakoski ja Pitkälänkoski. Reitillä on useita kuvauksellisia näköalapaikkoja, siltoja, patoja ja laavuja sekä hyviä kalastuspaikkoja. Reitin läheisyydessä on myös kahviloita, ravintoloita ja hotellimajoitusta. Karjaanjoen koskireitin kokonaispituus on noin 4 km. Reitin voi kulkea kävellen tai pyöräillen. Reitin kehittämistyöt ovat vielä käynnissä, mutta reitti on avoinna ulkoilijoille keskiviikosta 15.7. alkaen. Reitin varrelle pystytetään opasteviitat heinäkuun loppuun mennessä. Reitin molemmissa päissä ja reitin varrelta löytyy myös pysäköintipaikkoja.

Högforsin sillan ja koskireitin avajaiset pidetään keskiviikkona 15. heinäkuuta klo 13.00 Högforsin tiilisillalla Karkkilankosken kupeessa. Tervetuloa!

Karjaanjoen koskireitin valmistelua tehdään laajassa yhteistyössä, ja useiden yhteistyökumppaneiden panostuksella reitti ja silta saadaan nyt käyttöön. Kaupunki haluaa kiittää Componenta Castings Oy Karkkilaa, Toikkakiinteistöt Oy:tä, Karkkilan Latu ry:tä ja muita kumppaneita yhteistyöstä reitin rakentamisessa.

Matkailullisen vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen on yksi kaupungin tärkeitä strategisia painopisteitä. Toimenpiteiden tavoitteena on kehittää Karkkilan upeita matkailukohteita ja kasvattaa niiden houkuttelevuutta.

Luontoreittien kehittäminen jatkuu kesällä 2020. Nyt avattava Karjaanjoen koskireitti on ensimmäinen osa Karkkilan koskireittien kokonaisuutta. Koskireittien kehittämistyöt jatkuvat Karkkilan Ladun johdolla kohti Pit­kälänkoskea, ja tämäkin reittiosuus on jo nyt kuljettavissa. Uudet koskille neuvovat opasteet saadaan maastoon heinäkuussa, myös Karkkilan uusi matkai­lukartta tulee jakoon heinäkuussa. Valtatie 2:n varrella olevat mainostaulut ovat saaneet uuden ilmeen tällä viikolla, myös niitä hyödynnetään nyt Karkkilan upeiden luontokohteiden esille tuomiseen.

Karkkilan kaupunki toivottaa kaikki retkeilijät läheltä ja kaukaa tervetulleeksi Karkkilan luontoreiteille!

www.karkkila.fi, www.visitkarkkila.fi