Väyläviraston hankkeessa sähköistetään Hyvinkään ja Hangon välinen rata noin 165 kilometrin matkalta. Rata on yksiraiteinen ja palvelee tavaraliikennettä Hyvinkää–Karjaa-rataosalla, sekä myös henkilöliikennettä Karjaa–Hanko-rataosalla. Sähköistyksen avulla tavoitellaan kustannustehokkuutta ja päästövähennyksiä.

Hyvinkää–Hanko-radan sähköistyksen ratasuunnitelma on hyväksytty helmikuussa 2021. Sähköistysurakat on nyt kilpailutettu kahtena eri kokonaisuutena. Kilpailutus tehtiin Suunnittele ja Toteuta (ST) -urakkana.

Karjaa–Hanko-rataosan sähköistysurakoitsijaksi on valittu GRK Rail Oy. Tällä hetkellä rataosalla tehdään suunnittelua ja maaperätutkimuksia. Perustusten asennustyöt aloitetaan tämän kesän aikana. Työt etenevät Karjaalta Hankoon päin. Karjaa–Hanko-rataosan sähköistysurakan odotetaan valmistuvan kesän 2023 aikana.

Hyvinkää–Karjaa-rataosan sähköistysurakoitsijaksi on valittu Ratatek Oy. Urakka aloitetaan tämän vuoden aikana suunnittelulla ja maaperätutkimuksilla. Hyvinkää–Karjaa-rataosan sähköistystöiden odotetaan valmistuvan vuonna 2024.

ST-urakka mahdollistaa tehokkaan suunnittelun ja toteutuksen

Suunnittele ja Toteuta (ST) -urakkamallissa sama palveluntuottaja on vastuussa kohteen suunnittelusta ja toteuttamisesta. ST-urakassa urakoitsija voi limittää suunnittelun ja toteutuksen aikataulua ja hyödyntää omia innovaatioitaan.

–Hyvinkää–Hanko-hankkeen sähköistysurakoitsijoiksi valitut ovat kokeneita sähköratarakentamisen ammattilaisia. ST-urakassa kokonaisvastuu on samalla palveluntuottajalla. Näin laajassa hankkeessa kaikki osapuolet hyötyvät tehokkaista ratkaisuista, kertoo projektipäällikkö Harri Sakki Väylävirastosta.

Väylävirasto