Vanhuspalvelulaki 980/2012 § 26 velvoittaa kunnan julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Lohjan kaupunki julkaisee puolivuosittain odotusajat, jotka koskevat kotihoitoa ja kotihoidon tukipalveluista ateriapalvelua, sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua, omaishoitoa sekä ympärivuorokautista asumispalvelua ja vanhainkotihoitoa. Odotusajoista tiedotetaan mm. Lohjan sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä Lohjan vanhusneuvostolle.

Sosiaalipalveluiden myöntämisestä on tehtävä päätös ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun asiaa koskeva kirjallinen tai suullinen hakemus on jätetty. Palvelutarpeen arviointi on tehtävä vähintään 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta tai erittäin kiireellisessä tapauksessa välittömästi.

Kotihoito ja tukipalvelut ovat saatavissa tarvittaessa samana päivänä tai viimeistään 7 arkipäivän kuluttua myöntämisestä.

Omaishoidon tukipäätös tehdään viipymättä kriteerien täyttyessä.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelupäätös tehdään viipymättä kriteerien täyttyessä.

Tavallisen palveluasumisen keskimääräinen odotusaika on noin 4,4 kuukautta.

Tehostetun palveluasumisen keskimääräinen odotusaika on noin 2,9 kuukautta.

Muistisairaille tarkoitetun tehostetun palveluasumisen keskimääräinen odotusaika on alle 1 kuukausi.

Vanhainkotihoito keskimääräinen odotusaika alle 1 kuukausi.

Kiireellisissä tapauksissa paikka tai palvelut on järjestettävä viipymättä.