Minna Nuppola (vas) ja Minna Varjonen ohjaavat vertaisohjaajia, kun koulutus pyörähtää käyntiin maaliskuun alussa.

 

Lohjan kaupunki on valittu mukaan valtakunnalliseen Voimaa Vanhuuteen -kärkihankkeeseen, jota koordinoi Ikäinstituutti. Hankkeen tavoitteena on tukea lohjalaisten ikäihmisten (75 +) itsenäistä kotona asumista ja arjessa toimimista.

-Lohja lähti mukaan tähän hankkeeseen keväällä 2017 ja nyt alkavat käytännön toimet, kertoo Minna Nuppola Lohjan Liikuntakeskuksesta.

-Tarkoituksena on tukea niitä kotona asuvia ikäihmisiä, joilla on jo pieniä liikkumisvaikeuksia, mutta jotka eivät vielä ole mukana missään vastaavassa toiminnassa. Mukaan voi tulla syrjäytymisuhan alla oleviakin, sanoo fysioterapeutti Minna Varjonen Lohjan terveyskeskuksesta.

Ikäihmisten kuntosaliryhmissä tehdään voimaa ja tasapainoa lisääviä harjoituksia. Tasapainosta ja lihasvoimasta huolehtimalla voidaan vähentää esimerkiksi kaatumisia ja sitä kautta lonkkamurtumia. Varjonen muistuttaa, että toiminta on taloudellisestikin kannattavaa, sillä yksi lonkkaleikkaus maksaa 20 000-25 000 euroa.

-Sillä summalla saataisiin jo laitteet yhdelle kuntosalille, hän toteaa.

-Tässä on myös sosiaalinen puoli. Ikäihmiselle voi olla viikon kohokohta lähteä ryhmään vaihtamaan kuulumisia muiden kanssa ja saamaan ystäviä, Nuppola sanoo.

-Sosiaalinen puoli on erittäin tärkeä. Kun voi henkisesti hyvin, jaksaa muutenkin paremmin. Porukka myös motivoi, lisää Varjonen.

Ryhmät on tarkoitus perustaa keväällä Nummelle, Sammattiin ja Lohjan keskustaan ja niiden on tarkoitus kokoontua noin kerran viikossa. Aluksi ryhmät toimivat kuntosaleilla, mutta jatkossa toiminta voi laajentua.

-Toimintaa on tarkoitus jalkauttaa esimerkiksi kylille ja taloyhtiöihin. Silloin ohjaaja voisi vetää mm. tuolijumppaa, Nuppola sanoo.

 

Vertaisohjaajaksi kuntosaliryhmään

Hankkeen puitteissa etsitään nyt vertaisohjaajia, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan vetäjinä ikäihmisten liikuntahetkissä. Koulutukseen osallistuvilta ei edellytetä aikaisempaa ohjauskokemusta, sillä koulutus antaa tietoa ja taitoja iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä niiden vaikutuksesta liikkumiskykyyn. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia iäkkäiden omatoimisen ja ryhmässä tapahtuvan liikunnan ohjaamiseen valmiiden ohjelmien avulla.

-Koulutus on kattava. Laitteet käydään läpi ja tehdään käytännön harjoituksia. Olemme apuna myös silloin, kun ryhmät aloitetaan, sanoo Nuppola.

Ohjaajien ei tarvitse olla itse ikäihmisiä, vaan muutkin vapaaehtoiset ovat tervetulleita mukaan.

-Ohjaaja voi olla vaikka eläkkeelle jäänyt toimelias henkilö, sanoo Varjonen.

Vertaisohjaajatoiminta on ennestään tuttua Lohjalla.

-Esimerkiksi seniorikahvilat toimivat vertaisohjaajien voimin, Nuppola sanoo.

Koulutus koostuu neljästä koulutuskerrasta (yhteensä 15 tuntia) ja se sisältää monipuolisen materiaalipaketin. Koulutus on maksuton. Koulutuspäivät ovat pe 2.3., pe 9.3., pe 16.3. ja pe 23.3. Ensimmäinen koulutuspäivä pidetään Kisakallion Urheiluopistolla (2.3.) Kouluttajina toimivat Varjonen ja Nuppola.

Vertaisohjaajat pääsevät itsekin mukaan liikuntaohjelmaan, joka toteutetaan yhteistyössä

Kisakallion Urheiluopiston kanssa. Vertaisohjaajille järjestetään liikuntapäiviä Kisakalliossa, jossa he pääsevät tapaamaan toisiaan ja vaihtamaan kuulumisia.

-Kisakallion opiskelijat pitävät heille liikuntatuokion, josta ohjaajat voivat saada uusia työkaluja ja vinkkejä ryhmiinsä vietäviksi, Varjonen kertoo.

 

Hyviä kokemuksia

Monissa muissa kunnissa vastaavaa toimintaa on ollut jo vuosia, sillä ensimmäinen Voimaa vanhuuteen -ryhmä aloitti jo vuonna 2003.

-Itä-Suomi on edelläkävijä. Siellä tällaista vertaistoimintaa on paljon ja se on saatu toimimaan hienosti, Nuppola kertoo.

Hankkeen puitteissa Lohjalla pyritään myös tiivistämällä poikkihallinnollista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Hankkeessa ovat mukana Lohjan kaupunki, Lohjan Liikuntakeskus Oy, Kisakallion Urheiluopisto sekä lohjalaisia järjestöjä. Mukaan toimintaan on tarkoitus houkutella vielä lisää toimijoita.

Lisätiedustelut ja ilmoittautuminen koulutukseen ke 21.2. mennessä Minna Nuppola minna.nuppola@lohja.fi tai p. 050 443 1413.