Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on selvittänyt Lohjalla Mäntynummen ja Perttilän alueella viime aikoina tapahtunutta paukuttelua. Poliisi on saanut runsaasti asiaan liittyviä vihjeitä ja kiittää saamistaan tiedoista. Toistaiseksi poliisille on selvinnyt paukuttelun aiheutuvan ainakin osittain nuorten harjoittamasta ilotulitteiden ampumisesta. Poliisi sai viikonlopun aikana haltuunsa vähäisen määrän ilotulitteita ja asiaa tutkitaan räjähdesäännösten rikkomisena.

Poliisi toivoo, että nuorten kotona käydään vakavaa keskustelua ilotulitteiden vaaroista ja valvotaan nuorten toimintaa. Yleisten ilotulitteisiin liittyvien riskien, kuten käsi- ja silmävammojen lisäksi kesä tuo tullessaan lisää vaaratekijöitä. Maaston kuivuessa ilotulitteet sytyttävät herkästi maastopaloja, joista voi aiheutua todella mittavia aineellisia vahinkoja ja ympäristövahinkoja. Ilotulitteiden käyttö rakennusten läheisyydessä aiheuttaa tulipalon vaaraa rakennuksille ja voi pahimmillaan saattaa talojen asukkaat hengenvaaraan. Lisäksi varsinkin yöaikaan tapahtuva paukuttelu aiheuttaa merkittävää haittaa alueen asukkaille.

Poliisin viesti paukuttelua harjoittaville on, että ilotulitteiden ja kaikenlaisten räjähteiden ampuminen tulee lopettaa nyt, ennen kuin ehtii aiheutua peruuttamattomia vahinkoja. Poliisi haluaa myös muistuttaa, että ilotulitteiden myynti ja luovuttaminen alle 18-vuotiaalle sekä hallussapito ja ampuminen alle 18-vuotiaana on aina rikos. Tekijä syyllistyy näin toimiessaan räjähdesäännösten rikkomiseen tai mahdollisesti räjähderikokseen. Täysi-ikäisten kohdalla ilotulitteiden ampuminen on rangaistavaa muulloin kuin uuden vuoden aattona ja erillisen luvan saaneilla. Jos ilotulitteiden ampumisesta aiheutuu henkilö- tai omaisuusvahinkoja voi kyseeseen tulla muitakin rikosnimikkeitä.

Poliisille saa edelleen antaa vihjeitä ja tietoja asiasta vihjenumeroon 0295 413 031 (vastaaja) tai vihjeet.espoo@poliisi.fi.