Tänään: 17.07.2024

Toimittaja

Kaupunginhallitus esittää Karstun koulua lakkautettavaksi

koulut

Lohjan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 23.4. Karstun koulun tulevaisuutta. Kaupunginhallitus esitti ensin kaupunginvaltuustolle, että Karstun koulu lakkautettaisiin 1.8.2018 alkaen ja sen oppilaat siirtyisivät Roution kouluun.

Kaupunginjohtaja teki kuitenkin uuden päätösesityksen: valtuusto päättää, että Karstun koulu lakkautetaan 1.8.2018 alkaen; ja todeta, että oppilaiden siirtämisestä muiden koulujen oppilaiksi päättää hallintosäännön 33.1 §:n 2 momentin 4 kohdan perusteella lasten, nuorten ja perheiden lautakunta. Lautakunnan tulee päättää asiasta kaupunginvaltuuston ratkaistua koulun lakkauttamista koskevan asian.

Seuraavaksi kaupunginhallituksen jäsen Päivi Alanne teki jäsenten Toni Häggin, Hannele Maittilan ja Riikka Slunga-Poutsalon sekä I varapuheenjohtaja Kari Turusen kannattamana seuraavan vastaesityksen: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen Karstun koulun toiminnan järjestämisestä tulevaisuudessa, ja koulu jatkaa toimintaansa ilman suurempia investointeja, vain välttämättömien yllä- ja kunnossapitotöiden tuella vuoteen 2023.

Asiasta äänestettiin, ja kaupunginjohtajan päätösesitys voitti Alanteen muutosesityksen äänin 7–6.