Tänään: 13.07.2024

Toimittaja

Kaupunginvaltuusto päätti korjauttaa lukiorakennuksen

koulut, lukio

Lohjan kaupunginvaltuusto sai kokouksessaan 16.5. päätettäväksi Lohjan yhteislyseon lukion pysyvän
tilaratkaisun. Vaihtoehtoja oli kaksi: nykyisen lukiorakennuksen perusteellinen korjaaminen tai
kokonaan uusien toimitilojen rakentaminen. Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen esityksen
mukaisesti, että nykyinen lukiorakennus korjataan laaditun korjaustapaehdotuksen pohjalta.

Lukion tulevaisuus on puhuttanut ja jakanut mielipiteitä pitkin kevättä. Lasten, nuorten ja perheiden
lautakunta puolsi nyt tehtyä ratkaisua, mutta esimerkiksi Lohjan nuorisovaltuusto oli uuden
lukiorakennuksen kannalla.

Nykyisen rakennuksen kunnostamista vastustavia tahoja on huolestuttanut mm. korjauksen mittavuus ja
vaativuus. Korjaamista puoltaviksi seikoiksi on todettu mm. rakennuksen hyvä sijainti ja väljät tilat, jotka
mahdollistavat toimivan oppimisympäristön suunnittelemisen ja toteuttamisen. Nykyisessä rakennuksessa
on mm. nykysuosituksia enemmän neliöitä/oppilas.

Nykyisen rakennuksen korjauskustannukset on arvioitu saman suuruisiksi kuin uuden toimitilan
rakentamiskustannukset. On kuitenkin huomioitava, että vaikka lukiolle olisi rakennettu uudet tilat, vanha
rakennus olisi aiheuttanut huomattavia kustannuksia, sillä ilman mittavaa korjausta sille ei olisi voinut
osoittaa uutta käyttötarkoitusta. Tästä syystä vanhan rakennuksen laajamittainen korjaus lukiokäyttöön
arvioitiin myös kustannustehokkaimmaksi ratkaisuksi.

Rakennuksen korjaus vaatii huolellista suunnittelua, joten varsinaiseen korjaustyöhön päästään vuonna
2019. Nykyisten tietojen valossa paluumuutto uudistettuun rakennukseen voisi tapahtua vuoden 2021
loppupuolella.