Kiertotalous tarkoittaa talousmallia, jossa resursseja käytetään tehokkaammin ja kestävämmin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden käyttöä, materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä, kestävämpää tuotantoa ja kulutusta sekä vähemmän jätteen tuottamista.

Kiertotalous tarjoaa monia mahdollisuuksia

Vähentynyt jätemäärä: Kiertotalousmallin ansiosta vähemmän jätettä päätyy kaatopaikoille ja jätevesiin. Tämä vähentää ympäristön kuormitusta ja säästää arvokkaita resursseja. Se saattaa välillä kotitalouksissa tuntua ylimääräiseltä vaivalta, mutta loppujen lopuksi se on pieni ele meidän kaikkien hyväksi.

Säästöt resursseissa

Kiertotalousmallin ansiosta resursseja käytetään tehokkaammin ja uusiutuvia resursseja hyödynnetään enemmän. Tämä säästää rahaa ja auttaa vähentämään riippuvuutta niukkenevista resursseista.
Yritysmaailmassa tämä tarkoittaa todellisia säästöjä, kun aina ei tarvitse ostaa uutena. Kiertotalous mahdollistaa myös aivan uusia liiketoimintamalleja.

Uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen

Kiertotalous tarjoaa mahdollisuuksia uusille yrityksille ja innovaatioille. Esimerkiksi uusien kierrätys- ja uusiokäyttötuotteiden kehittäminen voi luoda uusia työpaikkoja ja taloudellista kasvua.
Lohjalla toimiva Emmy, eli Suomen suurin second hand-verkkokauppa on tästä hyvä esimerkki, ja toivommekin omalta osaltamme kaikkea hyvää yrityksen tulevaisuudelle.

Parantunut ympäristö

Kiertotalousmallin ansiosta ympäristön tila paranee, kun resursseja käytetään kestävämmällä tavalla. Tämä auttaa säilyttämään luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelut sekä ehkäisemään ilmastonmuutosta.

Kestävän kehityksen tukeminen

Kiertotalous on tärkeä osa kestävän kehityksen tavoitteita ja auttaa edistämään sosiaalista, taloudellista ja ympäristöllistä kestävyyttä.

Kaiken kaikkiaan kiertotalous tarjoaa monia mahdollisuuksia kestävälle kehitykselle ja ympäristön suojelulle. Sen avulla voidaan vähentää jätteen määrää, säästää resursseja ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia, samalla kun ympäristötilanne ja kestävä kehitys paranee.
Millä tavalla sinä voisit edelleen muokata omaa arkeasi ottamaan omassa kulutuksessasi nämä asiat paremmin huomioon? Onko yritystoimintasi sellaista, missä voisit tukea entistä paremmin kestävää kehitystä?

KO