Pääomasijoitusyhtiö Aurelius Group on tehnyt viime vuonna julkisen ostotarjouksen Sappi Limitedin kolmesta tehtaasta: Kirkniemi, Maastricht ja Stockstadt, jotka työllistävät yhteensä noin 1400 henkilöä, Kirkniemen niistä 550.  Nämä kolme tehdasta ovat erikoistuneet aikakausilehtipapereiden, mainospainopapereiden ja pakkauskartonkituotteiden valmistamiseen. Jokainen tehdas omaan segmenttiinsä. Kirkniemen tehdas itsessään on maailman suurin päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottaja, joka on Sappi Limitedin aikana kehittänyt omaan toimintaansa sekä omaa energiatuotantoaan ja polttoainevaihtoehtoja ollakseen entistä omavaraisempi. Kauppa toteutuu, kunhan tarvittavat viranomaiset ovat käyneet asiat läpi, ja todennäköisesti alkuvuodesta 2023 Lohjalla on Aureliuksen paperitehdas.

– Sellu- ja paperituotteiden markkinat kiinnostavat erityisesti Aureliusta, kun otetaan huomioon teollisen alan asiantuntemuksemme. Yhdistämme todistetun kokemuksen syvälliseen ymmärrykseen siitä, miten tunnistaa ja vapauttaa arvonluontipotentiaali näiden kolmen tehtaan toimintaympäristössä. Kun otetaan huomioon nämä keskeiset piirteet, tämä kauppa tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia vapauttaa näiden tuotantolaitosten koko potentiaali”, toteaa tohtori Dirk Markus, Aureliuksen perustajaosakas.

Viime viikolla Lohjalla järjestettiin Metsäteollisuus ry:n tilaisuus, jossa kuultiin myös Sappi Kirkniemen nykyisen tehtaanjohtajan Martti Savelaisen esitys tehtaan nykytilanteesta, viimeisimmistä kehitysaskeleista ja tehtaan tulevaisuudesta. Muutos Sappi-organisaatiosta Aureliuksen alaisuuteen tulee olemaan merkittävä, sillä tähän asti tehtaan myynnistä ja markkinoinnista on vastannut Sappi Limitedin organisaatio Brysselissä, mutta Aurelius näkee nämä kolme tehdasta omina kokonaisuuksinaan, joihin siis jokaiseen luodaan oma tiiminsä hoitamaan näitä asioita.

Uusia työpaikkoja tehtaalle ensi vuonna

– Tehdas työllistää noin 550 henkilöä ja satakunta kesätyöntekijää. Itse tehdasalueella on lisäksi noin 80 yhteistyökumppania ja koko verkostossa on noin 1800 työntekijää omien työntekijöiden lisäksi. Tehdas on Lohjan suurin yksityinen työnantaja, ja Aurelius-kauppa tuo uusia työpaikkoja, kun tehtaalle perustetaan oma myynti ja markkinointiosasto. Lisäksi tarvitaan lisää henkilöitä ostoon, henkilöstöhallintoon, tietohallintoon, taloushallintoon ja sekä logistiikkaan, yhteensä noin 15 – 20 uutta työntekijää. Lisäksi vuosien 2022-25 aikana tehtaalla eläköityy noin 60 henkilöä, joiden työpaikat pitää myös täyttää työmarkkinoilta, kertaa Savelainen tehtaan tulevia kuvioita.

Sappi Kirkniemi tehdas

Sappi Kirkniemen tehdas käyttää vuodessa noin 650 000 kuutiota kuusikuitua ja vettä sen järjestelmät kierrättävät lähinnä jäähdytykseen noin 24 miljoonaa kuutiota vuodessa. Tehtaan vuosittainen sähkönkulutus on luokkaa 1000 GWh, ja se tuottaa itse siitä 200 GWh, jonka lisäksi höyryenergiaa käytetään noin 1000 GWh. Paperia tehtaan kolme paperikonetta tuottavat nykyään noin 750 000 tonnia vuodessa. Tuotantomäärä tarkoitta siis noin kahta tonnia päivässä, ja noin 7,5 miljoonaa 112-sivuista aikakauslehteä.

– Yksi Tehtaan tuotannon määrää rajoittava tekijä on toki raaka-aineen saanti, kertoo Savelainen.

Kirkniemen tehdas teki jo päättyneenä liiketoimintavuonna 2022 noin 617 miljoonan euron liikevaihdon, mikä on suurin näistä ostetuista kolmesta tehtaasta, joiden yhteenlaskettu liikevaihto kuitenkin ylittää miljardin euron rajan vuodessa.

Kirkniemen tehtaalla rakennettiin juuri uusi voimalaitos 2014-15, jonka kustannukset olivat 56 miljoonaa. Voimalaitos mahdollistaa erilaisten kiinteiden polttoaineiden käytön tehtaan tarpeisiin. Nyt käynnissä olevassa hankkeessa ollaan siirtymässä pois kivihiilestä bioenergiaan. Hankkeen hintalappu on 16 miljoonaa euroa.

Biopolttoaineeseen siirtyminen tarkoittaa lisääntyvää liikennettä tehtaalle. Kuitupuuta paperin valmistukseen tulee päivittäin noin 40 rekka-autollista, kemiallista massaa eli sellua tulee 9 junavaunullista ja 3 rekallista päivässä ja erilaisia päällyste- ja täyteaineita tulee tehtaalle noin 20 rekkaa päivässä, ja varsinaista biopolttoainetta eli kuorta ja haketta tulee jatkossa noin 30 rekkaa päivässä, kulutuksen ollessa noin 3000 kuutiometriä päivässä.

Aurelius

Kuten Aureliuksen johtajat ovat kertoneet julkisuuteen, on yrityksen tarkoituksena antaa tehtaille entistä enemmän vapauksia tavoitella omaa parastaan. Esimerkiksi Kirkniemen tehdasta pidettiin aikoinaan M-realin kruununjalokivenä, eikä se ole sen huonompi ollut Sappi aikana – tehtaanjohtaja Savelainen on ollut kiitollinen Sappi-omistajan positiiviseen asennoitumiseen tehtaan kehityshankkeille, jotka ovatkin todistetusti vienee tehdasta eteenpäin. Tulevaisuudessa tehtaanjohtaja saaneen entistä enemmän vapauksia, mutta myös vastuita tehtaan toiminnan ja tavoitteiden suhteen – mutta uuden omistajan suuntatavoite on selkeä: kasvu ja arvon lisääminen.

Aureliuksella on toimistot Münchenissä, Lontoossa, Tukholmassa, Amsterdamissa, Luxemburgissa, Madridissa ja Düsseldorfissa. Se perustettiin vuonna 2006 ja yritys toimii sijoituksissaan viidessä kategoriassa: Euroopan mahdollisuudet, kasvurahoitus, velkamahdollisuudet, kiinteistöt sekä rahastosijoitusmahdollisuudet. Sappi-kauppa kuuluu näistä Euroopan mahdollisuuksiin, joissa Aurelius etsii vähintään 100 miljoonan euron liikevaihdollisia kohteita. Aurelius on tehnyt seitsemän vastaavaa investointia, mukana mm Footasylum, eli 63 liikkeen muoti- ja kenkäliikeketjun osto Englannissa.