Hankkeen tarkoituksena on nostaa esille Lohjan kaupungin ainutlaatuinen kaivos- ja louhoshistoria, jääkauden jäljet sekä näihin liittyvä kivilajisto. Lohja on siitä harvinainen kaivoskaupunki, että toiminta alkoi ensimmäisenä Suomessa jo 1500-luvun puolivälissä Ojamolla malmin kaivamisella. Hanke on saanut rahoitusta Ykkösakselilta.

Kevyen liikenteen reitistö, jonka varrella ainutlaatuiset kohteet ovat, on jo olemassa. Lohjalla on nimittäin rantaraitti ja polkuverkosto Lohjanharjulla. Reitistön varrella ovat Tytyrin ja Ojamon kalkkikivikaivokset, Ojamon rautamalmikaivos sekä kivilouhoksia Hiidensalmessa, Solhemissä, Pitkäniemessä ja Liessaaressa. Tosin Solhemin ja Pitkäniemen kaivoksiin ei ole pääsyä.

Rantaraitin varrella on myös Porlan entinen kalanviljelylaitos, jonka perinnebiotooppi on ainutlaatuinen harvinaisine lajeineen. Lisäksi on useita rantakohteita, jotka ovat suojeltuja. Liessaaren luontopolku yhdistyy suoraan rantaraittiin. Kyseinen rantaraitti liittyy katuverkoston kautta Lohjanharjulla olevaan ulkoiluverkostoon. Harjulla on mm. Neitsytlinnan rauhoitettu alue, jolla sijaitsee geologisesti erikoinen moreenimuodostuma.

Lohjalla on näkyvissä jääkauden jälkiä, kuten muinaisrantoja: Baltian jääjärven, Yoldiameren, Ancylus-järven ja Litorinameren rantoja. Lohjanharju itsessään on jääkauden muistomerkki, joka on ainutlaatuinen reunamuodostuma Euroopassa. Neitsytlinnassa on Yoldiameren korkein ranta. Maastossa on myös siirtolohkareita, joihin liittyy kansanperinteen tarinoita jättiläisineen.

Polkuverkosto yhdistää kaivoshistorian, järviluonnon ja jääkauden muistomerkit. Hankkeen tuloksena maastossa on tauluja, joiden QR-koodista saa auki kohteen tiedot. Lisäksi aineisto on haettavissa Lohjan kaupungin verkkosivuilta. Lohjan oppaat, eri ikäiset kuntalaiset ja matkailijat voivat tutustua rantaraitin ja harjun retkillään paikalliseen kaivoshistoriaan, geologiaan sekä jääkauden vaiheisiin.

Lohjan pääkirjaston Järnefeltin salissa torstaina 21.10. klo 18.00 järjestettävässä tilaisuudessa esitellään Kivikierros-hanketta. Illan aikana kaivosinsinööri Sanna Westerberg kertoo Lohjan kalkkikaivoksista, opettaja Johnny Kronqvist itse hankkeen toteutuksesta, geologi Annika Nyström Lohjan kallioperästä ja arkkitehti, TkL Karitta Laitinen jääkauden jäljistä. Tilaisuuden järjestävät Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys ry ja Kiviharrastajat ry.