Lohjan koulupiirijakoa käsiteltiin lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan kokouksessa 4.3. Jako on herättänyt huolta Sammatissa, sillä Sammatin koulun osalta selvitetään oppilaiden mahdollisuutta siirtyä Laurentiustalon sijaan Nummen yhtenäiskouluun. Asian taustalla vaikuttaa se seikka, että Laurentiuskoulun ja Ojamonharjun yhtenäiskoulun valmistumisen ja Järnefeltin yhtenäiskoulun rakennushankkeen alkamisen myötä oppilaaksiottoalueita halutaan tarkastella niin, että alueet vastaavat tulevien koulujen mitoituksia (Laurentiuskoulu 900 oppilasta, Ojamonharjun yhtenäiskoulu 700 oppilasta ja Järnefeltin yhtenäiskoulu 700 oppilasta).

Lautakunnan jäsen Lotta Paakkunainen esitti Bror Appelsinin kannattamana, että perusopetuksen oppilaaksiottoalueet otetaan uudelleenvalmisteluun niiltä osin kuin asia koskee Sammatin ja Nummen rajaa. Paakkunaisen vastaesitys voitti äänin 11–2. Muiden koulujen osalta perusopetuksen oppilaaksiottoalueet siis hyväksyttiin (1.8.2020 alkaen), mutta Sammatin ja Nummen tilannetta selvitetään vielä. Paakkunaisen esityksen myötä tarkastellaan vaihtoehtoa, jossa Sammatin koulusta siirryttäisiinkin jatkossa Nummen yhtenäiskouluun eikä Laurentiustaloon.

Joukkoliikenteen kohtalo ja harrastusmahdollisuudet huolettavat

Sammatin aluetoimikunta ja Sammatin koulun Vanhempainyhdistys Viidakkorumpu nostivat esille koulupiirijaon mahdollisen muutoksen vaikutukset mm. kulkuyhteyksiin ja nuorten harrastuksiin, jotka suuntautuvat Lohjan keskustaan. Vanhempainyhdistys Viidakkorummun puheenjohtaja Heidi Tiainen muistuttaa, että kulkuyhteydet koskevat myös muita kuin Sammatin koulun oppilaita. Jos koululaisten määrä vähenee, bussivuorotkin voivat vähentyä, mikä haittaa mm. muiden oppilaitosten oppilaiden, työmatkalaisten ja ikäihmisten liikkumista.

–Bussiliikenteen väheneminen vähentäisi Sammatin vetovoimaa. Ennen Sammatti on ollut muuttovoimainen. Lohja sanoo myös haluavansa tukea ikäihmisten kotona asumista. Monet palvelut on jo viety reuna-alueilta, eikä julkinen liikenne toimi nytkään kunnolla eri alueilta palveluiden ääreen. Koulupiirijakoa suunniteltaessa tulisi huomioida Sammattiin heijastuvat kokonaisvaikutukset, Tiainen sanoo.

Koulupiirijako puhuttaa Sammatissa. Jos oppilaat siirtyisivät jatkossa Anttilan koulun (tuleva Laurentiustalo) sijaan Nummen yhtenäiskouluun, sillä nähtäisiin olevan kielteisiä vaikutuksia joukkoliikenteelle ja harrastusmahdollisuuksille.

Oppilaaksiottoalueiden tarkastelu koko Lohjan kannalta

Vastaesityksen tehnyt Lotta Paakkunainentarkentaa, että esitys koskee vaihtoehtojen selvittämistä, ei siirtopäätöstä.

–Esitykseni perustui yhteiseen keskusteluumme lautakunnassa. Vaihtoehtona oli, että koko asia siirtyisi uudelleenvalmisteluun, joten päätimme asiasta muiden koulujen kohdalta ja mietimme vielä asiaa Sammatin koulun osalta. Asukkaita on tarkoitus kuulla asiasta, tehdä laskelmat logistisista järjestelyistä ja selvittää kustannukset ja vaihtoehdot myös valinnaisten oppiaineiden järjestämisestä sekä siitä, montaako perhettä muutos koskisi, Paakkunainen avaa.

Hän näkee, että oppilaaksiottoalueita tulisi tarkastella koko Lohjan näkökulmasta.

–Anttilan koulu on ihan täynnä jo nyt ja myös Laurentiustalo tulee olemaan täynnä. Asuntomessualueeltakin tulee luultavasti oppilaita sinne. Tarkoituksena on vähentää Laurentiustalon painetta niin, ettei sinne tulisi liian isoja oppilasryhmiä.

–Vastuullamme on yli 5 400 oppilasta. Lohjan kouluissa ei ole tasa-arvoinen tilanne esimeriksi koulumatkojen pituuden ja koulukiusaamiseen puuttumisen osalta. Vaikka kouluissamme on ihana henkilökunta, resurssien epätasainen jakautuminen vaikeuttaa henkilökunnan mahdollisuuksia tehdä työtään, Paakkunainen avaa.

–Näen myös, että oppilaaksiottoalueet ovat vanhentunut käsite, kun meillä on Lohjalla kuitenkin käytössä lähikouluperiaate. Oppilaaksiottoalueet eivätkä myöskään palvele kaikkia perheitä. Ihmisillä pitäisi olla valinnanvapaus siitä, mihin kouluun lapset menevät. Toisille sopii pieni koulu, toisille isompi.

Paakkunainen puhuu myös Lohjan yhtenäisyyden puolesta.

–Alueylpeys ja työn tekeminen oman asuinalueen eteen ovat tärkeitä asioita, mutta en pidä mielekkäänä sitä, että asioita katsotaan vanhojen kuntarajojen mukaan, hän tiivistää.

Asukkaiden kuulemista toivotaan

Seuraava lasten, nuorten ja perheiden lautakunta kokous on 1.4. Vanhempainyhdistys Viidakkorumpu sekä Sammatin aluetoimikunta toivovat asukastilaisuuden järjestämistä ennen kuin asiasta päätetään. Asukastilaisuudelle oli jo sovittu ajankohta, mutta se jouduttiin perumaan koronavirusepidemian vuoksi. Tiainen toivoo, että asukkaita ehditään kuitenkin kuulla ennen kuin päätöksiä tehdään. Adressi Sammatin yläkouluikäisten sijoittamisesta jatkossakin Anttilan kouluun (tulevaan Laurentiuskouluun) on avattu Adressit.comissa ja paperiversio adressista löytyy Sammatin Salesta.

Palvelupäällikkö Liisa Saarniniemi Lohjan kaupungilta vakuuttaa, että asukkaita tullaan tavalla tai toisella kuulemaan.

–Asian tiimoilta on aloitettu sähköpostikeskustelu. En tiedä vielä, miten asukkaiden kuuleminen järjestetään, mutta heitä kuullaan, Saarniniemi vakuuttaa.

SMS