Tänään: 22.07.2024

Toimittaja

Kuntalainen, oletko muistanut lämmitysöljysäiliösi määräaikaisen tarkastuksen?

lämmitys

Kesä on hyvää aikaa tarkastaa öljysäiliön kunto ennen seuraavan talven lämmityskautta. Huonokuntoinen ja tarkastamaton öljysäiliö on aina riski kiinteistön asukkaiden ja naapureiden terveydelle sekä maaperän ja juoma- ja käyttöveden puhtaudelle. Öljysäiliön omistaja tai haltija on aina vastuussa säiliöstä ja sen määräysten mukaisten tarkastusten tilaamisesta. Säännöllisesti huollettu säiliö on pitkäikäisempi ja turvallisempi. Kiinteistöllä öljyvahinkojen korjauskustannukset jäävät harvoin alle 10 000 euroon ja voivat nousta jopa satoihin tuhansiin euroihin. Onnettomuustilanteissa vakuutusyhtiön korvauksiin voi vaikuttaa säiliön tarkastamattomuus. Vakuutusehdot on hyvä tarkistaa.

Lohjan ympäristönsuojelumääräykset (korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä voimaan 29.6.2017) velvoittavat tarkastuttamaan lämmitysöljysäiliöiden kunnon määräajoin. Ympäristönsuojelumääräyksissä velvoitetaan tarkastuttamaan säännöllisesti kaikki polttonestesäiliöt putkistoineen ja suojarakenteineen. Pohjavesialueella sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt tulee tarkastuttaa viiden vuoden ja maanpäälliset kymmenen vuoden välein ellei tarkastuksessa saatava säiliön kuntoluokitus velvoita tiheämpään tarkastusväliin. Myös Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (344/83) velvoittaa tarkastuttamaan tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevia suorassa maakosketuksessa olevia maanalaisia säiliöitä, jotka eivät ole kaksoisvaippasäiliöitä tai suoja-altaassa.

 

Muista ilmoittaa tehdyt tarkastukset tai käytöstä poistetut öljysäiliöt viranomaiselle

Lohjan ympäristönsuojelu ylläpitää yhdessä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa öljysäiliörekisteriä, johon kerätään tietoa Lohjan alueen käytössä olevista ja poistetuista öljysäiliöistä. Rekisterissä on toistaiseksi vain lämmitysöljysäiliöitä ja viljankuivaamojen säiliöitä, mutta tarkastusvelvoitteen piiriin kuuluvat kaikki öljy- ja kemikaalisäiliöt, siis myös maatalouden tankkaussäiliöt. Ympäristönsuojelu on vuodesta 2004 alkaen kartoittanut öljysäiliötilannetta ja neuvonut säiliöihin liittyvissä asioissa. Ympäristönsuojelu lähettää vuosittain pistotarkastuksena pienelle joukolle kiinteistöistä kirjeen, joiden öljysäiliöiden tarkastuksen aikaraja on rekisterin mukaan umpeutunut. Ympäristönsuojelun resurssit eivät riitä kirjeen lähettämiseen kaikille niille kiinteistöille, joilla tarkastuksen määräaika on umpeutunut. Vastuu lämmitysöljysäiliön määräaikaisista tarkastuksista on aina omistajalla tai haltijalla.

Vaikka päivitystyötä tehdään, öljysäiliörekisteristä saattaa puuttua esimerkiksi tieto vanhan säiliön käytöstä poistamisesta ja uuden asentamisesta tai öljylämmityksestä luopumisesta. Ympäristönsuojelu toivoo, että lohjalaiset varmistaisivat heidän kiinteistöillään olevien öljysäiliöiden olevan rekisterissä, ja muistuttaa, että jo kiinteistökauppoja tehtäessä kannattaa ottaa selvää kaikista tontilla sijaitsevista ja sijainneista öljysäiliöistä – nykyisestä lämmitysmuodosta riippumatta. Tietoja kaivataan myös käytöstä poistetuista säiliöistä, vaikkeivät ne olisi enää kiinteistölläkään.

 

Öljysäiliöiden liitinten päivitys

Lämmitysenergia yhdistys on antanut tiedotteen 01.11.2017, jonka mukaan öljysäiliöiden liittimien täytyy 30.6.2018 mennessä vastata Euroopan unionin ekosuunnitteludirektiivin mukaista asetusta 813/2013, joka on astunut voimaan 01.01.2018. Direktiivissä määrätään vaihtamaan öljypoltinten sakaraliittimet Camlock -tyyppiseen liittimeen eli nokkavipuliitokseen, jossa on lukittava kansi. 30.06.2018 jälkeen ei enää toimiteta öljyä säiliöihin, joihin ei ole vaihdettu uutta liitintä.

 

Määräyksiin perustuvat tarkastusvälit

 

Mitä omistaja hyötyy öljysäiliön tarkastuksesta?

• Saat arvokasta tietoa öljysäiliön kunnosta ja pystyt varautumaan ajoissa mahdollisiin toimenpiteisiin.

• Säiliön syöpyminen hidastuu, kun se puhdistetaan lietteestä ja kondensiovedestä.

• Puhdistus parantaa öljypumpun toimintavarmuutta.

• Oikein hoidettu öljysäiliö on pitkäikäinen.

Toimintaohje

  1. Ota selvää kiinteistön kaikista, myös käytöstä poistetuista säiliöistä, niiden iästä, tarkastus- ja huoltotöistä ja kunnosta.
  2. Tilaa tarkastus Tukesin valtuuttamalta tarkastajalta, jos:
    A) maanpäällisen säiliön asennuksesta tai edellisestä tarkastuksesta on yli kymmenen vuotta
    B) maanalaisen säiliön asennuksesta on yli 10 vuotta tai edellisestä tarkastuksesta on yli viisi vuotta tai
    C) säiliö on edellisessä tarkastuksessa todettu huonokuntoiseksi ja uuden tarkastuksen määräaika on umpeutunut, säiliö vaikuttaa huonokuntoiselta tai sen iästä tai tarkastuksista ei ole tietoa.
  3.  Ilmoita pelastus- ja kunnan ympäristöviranomaiselle säiliön tarkastamisesta, öljysäiliön poistamisesta ja laitteiston uusimisesta.