Hiiden Opistolla on oikeus antaa kuvataiteen perusopetusta. Opistossa kurssi kulkee nimellä Kuvataiteen peruskurssi, ja sen opetus seuraa opetushallituksen määrittelemää kuvataiteen yleisen oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa. Kuvataiteen puolella opiston opetus on suunnattu aikuisille.

Ensi syksynä Lohjalla alkaa uusi nelivuotinen kurssikokonaisuus juuri lanseeratun uuden taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Kurssilla opitaan eri tekniikoita, tutustutaan kuvataiteeseen sen historiasta aina nykytaiteeseen ja opitaan katsomaan, kokemaan ja tekemään kuvataidetta. Opiskelu on tavoitteellista ja tähtää kuvataiteen perustaitojen ja -tietojen lisäksi kehittämään opiskelijan omaa taidekäsitystä ja kunkin opiskelijan persoonallista ilmaisua.

Tänä keväänä päättyvän kurssin lopputyönäyttely on nähtävissä Lohjan pääkirjaston käytävägalleriassa 8.5.- 25.5. Näyttelyn keskiössä ovat tänä keväänä toteutetut lopputyöt. Lopputyö on teos, jonka opiskelija on toteuttanut oman taiteellisen prosessinsa kautta, oppimaansa hyödyntäen ja, taiteellisia sisältöjä ja itse valitsemaansa tekniikkaa syventäen. Näyttelyssä esitellään töitä ja prosesseja myös kurssin aiemmilta vuosilta.