Tänään: 12.07.2024

Päätoimittaja

Kysely: puolet suomalaisista uskoo olevansa oikein vakuutettu

vakuuttaminen, vakuutus

Vain noin puolet suomalaisista uskoo itsensä ja perheensä olevan oikein vakuutettu siltä varalta, että jotakin vakavaa sattuu. Kolmannes ei ole varma ja noin joka seitsemäs pelkää, ettei ole, paljastaa Ifin kyselytutkimus. Vaikka suurin osa pitää vakuutusyhtiön kanssa asiointia vaivattomana, joka viides on joskus jättänyt ottamatta yhteyttä vakuutusyhtiöönsä, koska se on tuntunut vaikealta tai aikaa vievältä.

Selvästi huonoiten itsensä arvioivat vakuuttaneen 18–29-vuotiaat, joista vain reilu kolmannes uskoo olevansa turvattu vakavan varalta, ja parhaiten puolestaan yli 60-vuotiaat. Länsisuomalaiset kokevat vakuutusturvansa keskimääräistä useammin oikeaksi, uusmaalaiset puolestaan muita harvemmin. Omien vakuutusten oikeellisuus arvioidaan myös sitä paremmaksi, mitä isommat ovat kotitalouden tulot.

Muista Pohjoismaista tanskalaiset ja ruotsalaiset pitävät itseään keskimäärin suomalaisia useammin oikein vakuutettuina. Tiedot käyvät ilmi Ifin teettämästä tuoreesta kyselytutkimuksesta*, johon vastasi yhteensä 4064 yli 18-vuotiasta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

– Huolestuttavan moni on epävarma siitä, onko oikein vakuutettu. Tämä voi tuoda arkeen turhaa turvattomuuden tunnetta. Oikein vakuutettu ei tarkoita, että vakuutuksia pitäisi olla mahdollisimman paljon, vaan että ne ovat olennaiset omaan ja perheen elämäntilanteeseen. Jos kokee, ettei tunne vakuutustensa sisältöä, kannattaa ottaa hetki asian läpikäymiseen vakuutusyhtiön kanssa, kommentoi tuotejohtaja Tiina Voipio Ifistä.

Nuoret aikuiset miettivät vakuutuksia vähiten

Puolet suomalaisista on tarkistanut vakuutusturvaansa viimeisen vuoden aikana. Tyypillisimmin vakuutuksia ei ole tarkistettu, koska omassa tai perheen tilanteessa ei ole tapahtunut muutoksia. Toiseksi yleisin syy on, ettei vakuutuksia tule ajatelleeksi. Ylivoimaisesti vähiten vakuutuksia miettivät alle 30-vuotiaat. Useampi kuin joka kymmenes kokee vakuutusasiat vaikeiksi, eikä siksi halua käyttää niihin ylimääräistä aikaa.

– Nyrkkisääntönä vakuutuksia on hyvä miettiä silloin, kun tapahtuu jokin elämänmuutos, kuten muutto, lapsen syntymä tai uuden auton hankinta. Toisaalta jos vakuutuksia on vuosien saatossa hankkinut yksittäin useammasta vakuutusyhtiöstä, kannattaa joskus käydä asiantuntijan kanssa kokonaisuus läpi. Näin ei myöskään tule maksaneeksi esimerkiksi päällekkäisistä vakuutuksista, neuvoo Voipio.

Vaikeimmaksi vakuutuksissa koetaan ehdot

Valtaosa suomalaisista, 63 prosenttia, pitää oman vakuutusyhtiön kanssa asiointia vaivattomana. Myös viimeisintä yhteydenottoa vakuutusyhtiöön kuvaillaan useimmin joko täysin tai lähes ongelmattomaksi. Vielä suomalaisia helpompana vakuutusyhtiön kanssa yhteydenpitoa pitävät tanskalaiset ja norjalaiset.

Kuitenkin joka viides on joskus jättänyt ottamatta yhteyttä vakuutusyhtiöönsä, koska se on tuntunut vaikealta tai aikaa vievältä. Vaikeimpana asiana vakuutuksissa ja vakuutusyhtiöissä pidetään kaikissa ikäluokissa vakuutusehtojen ymmärtämistä, jonka 15 prosenttia mainitsee kokeneensa joskus ongelmaksi. Samaa mieltä ollaan muissakin Pohjoismaissa.

– Jopa joka neljäs vastaajista on joskus kokenut, ettei vakuutuksesta ollut hyötyä, kun ei tiennyt olevansa oikeutettu korvauksiin. Tämä on vahva viesti vakuutusalalle. Ifissä olemme tiedostaneet haasteen ja pyrimme nyt tekemään vakuutuksistamme mahdollisimman epäkimurantteja ymmärtää, ostaa ja käyttää. Onnistuaksemme tässä olemme nostaneet asiakaspalautteen entistä vahvemmin keskiöön, eli kuuntelemme asiakkaitamme ja reagoimme parhaamme mukaan kaikkeen palautteeseen, toteaa Voipio.

Vakuutusehtojen yksinkertaistamisen lisäksi hinnoittelun selkeys on tärkeä osa helppoutta.

– Kokemuksiemme mukaan moni kokee stressaavaksi ajatuksen, että vakuutukset pitäisi jaksaa kilpailuttaa säännöllisesti kulloinkin parhaan tarjouksen saamiseksi. Tämän vuoksi luovuimme Ifissä alalle tyypillisistä määräaikaisista alennuskampanjoista ja tarjoamme nykyään vakuutuksiin ennakoitavuutta tuovan vakaan hinnan ilman yllättäviä korotuksia.

*Sähköiseen kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 1011 suomalaista, 1030 ruotsalaista, 1010 norjalaista ja 1013 tanskalaista touko–kesäkuussa 2018. Lähtöotos on muodostettu ja lopullinen vastaajajoukko painotettu aikuisväestöä vastaavaksi iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Ifin teettämän tutkimuksen toteutti YouGov.

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,7 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.