Kirjaudu Omakantaan ja kuittaa tiedoksianto Kanta-informaation vastaanottamisesta. Kuittaus vaaditaan potilastietojen siirryttyä uudelle toimijalle hyvinvointialueuudistuksen myötä. ​

Kansalliseen Kanta-palveluun tallentuvat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sinusta laatimat potilasasiakirjamerkinnät, tutkimustulokset ja reseptitiedot. Voit käydä myös itse tarkastelemassa tietojasi palvelun kautta. ​

Vastaanottamalla Kanta-informoinnin ilmaiset vastaanottaneesi tiedot Kanta-palveluista, tietojen käsittelystä ja oikeuksistasi vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Tällä varmistat, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat hyödyntää Sinusta kirjattua hoitotietoa tarvittaessa yli hyvinvointialuerajojen.​

Uuden Kanta-informoinnin vastaanottaminen on tärkeää, koska hyvinvointialueella laadittuja potilasasiakirjamerkintöjä voidaan katsella esimerkiksi HUSissa vasta sen jälkeen, kun olet vastaanottanut uuden Kanta-informoinnin. Uuden Kanta-informoinnin yhteydessä saat tarkempaa tietoa myös Uudenmaan väliaikaisesta tiedonsaantioikeudesta, johon potilastietojen näkyvyys Uudenmaan alueella perustuu 1.1.2023 alkaen.​ Lisätietoja ja linkin Omakantaan löydät osoitteesta www.kanta.fi Voit vastaanottaa informoinnin myös seuraavan terveydenhuollossa asiointisi yhteydessä.​

Mikä on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue? ​

1.1.2023 alkaen koko Suomi jakaantui hyvinvointialueisiin ja vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle.​

Uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman riittävyys sosiaali- ja terveyspalveluissa, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua. ​

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut 1.1.2023 alkaen Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.​

Uudet asiakasmaksut

Jos mietit, miten mahdollisesti omat käyttämäsi palvelut asettuvat nyt hinnoissaan, niin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kotisivuilta löytyy myös hinnasto kaikille eri palveluille.

Seniori-info perustettiin

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle perustettiin alueellinen ikääntyneiden neuvonta- ja asiakasohjausyksikkö eli Seniori-info. Se tarjoaa kaikille Länsi-Uudenmaan ikääntyneille osaavaa neuvontaa hyvän ikääntymisen ja kotona asumisen tukemiseksi ja auttaa palveluihin hakeutumisessa. Seniori-info on hyvinvointialueen laajuisesti toimiva palvelu, jonka tavoitteena on parantaa neuvonnan saatavuutta sekä yhdenmukaistaa palveluihin hakeutumista ja palvelujen saantia Länsi-Uudenmaan alueella. Yhteydenotto Seniori-infoon riittää – asiaa viedään tarvittaessa eteenpäin Seniori-infon toimesta. Palvelusta saa lisätietoja soittamalla 029 1512 280.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivut julkaistiin

Sivustolta löytyvät jatkossa hyvinvointialueen palvelut yhteystietoineen sekä ajankohtaiset tiedotteet. Luvn.fi on hyvinvointialueen tärkein tiedotuskanava. Sivustolta löytyy tietoa myös hyvinvointialueen avoimista työpaikoista ja päätöksenteosta.