Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin teki periaatelinjauksen talous- ja palkkahallinnon perustoimintojen järjestämisestä.

Hyvinvointialue päätti liittyä Sarastia Oy:n osakkaaksi. Sen lisäksi päätettiin periaatelinjauksena, että talous- ja palkkahallinnon perustoimintojen järjestämistä valmistellaan Sarastian tuottamana. Varsinaisen talous- ja palkkahallinnon peruspalveluiden järjestämispäätöksen ja siihen liittyvät hankintapäätökset tekee aluevaltuusto.

Merkittiin tiedoksi selvitys kehitysvammaisten erityispalvelujen valmistelun tilanteesta. Asiantuntijaryhmän näkemyksen mukaan erityispalveluiden keskittäminen HUS-yhtymälle tarjoaa parhaat edellytykset palvelujen jatkuvuudelle siirtymävaiheessa. Väliaikainen valmistelutoimielin totesi kannattavansa esitettyä järjestämistapaa. Järjestämisvastuusta voidaan sopia myöhemmin HUS-järjestämissopimuksen laatimisen yhteydessä.

Muut päätökset tehtiin esitysten mukaan.