Rikoslakirikosten ja hälytystehtävien määrä kasvoi

Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle ilmoitettiin vuoden 2020 ensimmäisen puolen vuoden aikana 17 248 rikoslakirikosta. Määrä nousi yli 11 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Rikoslakirikosten (pois lukien liikennerikokset) määrä kasvoi yli 15 prosenttia.

Rikosten selvitystaso on pysynyt samana ja oli noin 51 prosenttia. Samoin rikoslakirikosten tutkinta-aika on pysynyt samassa eli 156 vuorokaudessa.

Poliisipartioiden suorittamien hälytystehtävien kokonaismäärä kasvoi 14,5 prosenttia eli 5 051 tehtävää.

– Kesä on ollut hätäkeskuksen välittämien tehtävien osalta varsin kiireinen. Touko – heinäkuun aikana on hätäkeskus välittänyt poliisipartioillemme 2 188 tehtävää enemmän kuin edellisenä kesänä. Häiriökäyttäytymiseen liittyvien tehtävien määrä verrattuna edellisen vuoden kesään on noussut Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella 644 tehtävää eli 31 %. Espoossa häiriökäyttäytymisten määrän nousu oli kesällä 462 tehtävää eli 36 %, kertoo poliisipäällikkö Timo Saarinen.

Omaisuusrikokset ovat lisääntyneet. Ryöstöjen määrän kasvu jatkuu, petosrikosten määrä kasvaa ja asuntomurtojen määrä vähentynyt edelleen

Omaisuusrikosten kokonaismäärä on kasvanut 19 prosenttia. Omaisuusrikoksia on kirjattu 8 525 kappaletta, joka on 1 364 rikosta enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Ryöstöjen määrä on kasvanut noin 24 prosenttia. Poliisille on ilmoitettu tänä vuonna ryöstöjä yhteensä 73 kappaletta.

– Nuorten, alle 18 -vuotiaiden, tekemien ryöstöjen määrä on vähentynyt Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella. Toivomme tämän suuntauksen jatkuvan myös syksyllä, toteaa Saarinen.

Petosrikosten määrä on kasvanut noin 7 %. Erilaisia petoksia ja huijauksia tehdään paljon nettiympäristössä.

– Erilaisista huijauksista on poliisi aktiivisesti tiedottanut, mutta valitettavan paljon näitä tapahtuu, toteaa Saarinen.

Asuntomurtojen määrä laski Länsi-Uudenmaan alueella noin 27 prosenttia. Tänä vuonna on kirjattu asuntomurtoja 82 kappaletta, kun viime vuonna niitä oli kirjattu tähän aikaan 112 kappaletta. Koronatilanteen matkustusrajoituksilla on ollut suora vaikutus liikkuvan rikollisuuden vähentymiseen. Koronan aikana lisääntynyt etätyö ja kotona oleminen on myös vaikuttanut asuntomurtojen määrän vähentymiseen.

Väkivaltarikosten kokonaismäärä on pysynyt samana, henkirikokset yrityksineen nousussa

Väkivaltarikosten määrä on pysynyt samana viime vuoteen verrattuna. Tänä vuonna on kirjattu 1 355 väkivaltarikosta.

Henkirikokset yrityksineen ovat lisääntyneet 57 prosenttia eli 8 rikosta. Tänä vuonna niitä on kirjattu 22 kappaletta, viime vuonna vastaavaan aikaan 14 kappaletta. Henkirikoksia on vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla ollut neljä, jotka kaikki on selvitetty.

Törkeät pahoinpitelyt ovat lisääntyneet myös noin 19 prosenttia eli 47 rikoksesta 56 rikokseen.

Yksityisellä paikalla tapahtuneiden pahoinpitelyrikosten määrä on noussut hieman eli noin 4 %. Rikosilmoitukset perheväkivallasta ovat vähentyneet lähes 36 prosenttia. Kotihälytystehtävät ovat nousseet 34 prosenttia. Keväällä koronan aikana ihmisten ollessa kotona oli kotihälytystehtävien suurin määrällinen kasvu erityisesti häiritsevään meteliin liittyvissä tehtävissä.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen katutuvallisuusindeksi on valtakunnallisesti hyvällä tasolla, mutta on heikentynyt 5 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Katuturvallisuusindeksi on 113, kun se viime vuonna oli 118. Katuturvallisuusindeksin laskennassa huomioidaan poliisin tiedossa olevien ryöstöt, pahoinpitelyt, vahingonteot sekä ratti- ja liikennejuopumukset.

Seksuaalirikosten kokonaismäärä on vähentynyt hieman, koronan vaikutuksia tulee arvioida

Poliisille ilmoitettujen seksuaalirikosten määrä on tilastollisesti vähentynyt noin 8 prosenttia. Lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöilmoitusten kokonaismäärä on pysynyt samana. Suurimmat muutokset ovat Espoossa ja Raaseporissa. Espoossa laskua on noin 65 %, johon on todennäköisesti vaikuttanut rajoitukset koulujen ja päiväkotien toiminnoissa. Raaseporissa oli aiemmin rikostutkinnassa iso kokonaisuus, joka sisälsi noin 80 tapausta.

Poliisille ilmoitettujen raiskausrikosten määrä laski poliisilaitoksen alueella 9 ilmoitusta eli lähes 14 prosenttia, mutta nousi Espoon alueella 12 ilmoitusta.

Talousrikosten määrä suunnilleen samoissa, huumausainerikosten määrä kasvanut

Vuoden 2020 aikana poliisille on ilmoitettu yhteensä 110 talousrikokseksi luokiteltua rikosta. Viime vuonna vastaavaan aikaan niitä kirjattiin 115 kappaletta.

Huumausainerikosten määrä on kasvanut noin 28 prosenttia. Tänä vuonna niitä on kirjattu 1 117 kappaletta ja viime vuonna 874 kappaletta. Törkeiden huumausainerikosten määrä on kasvanut lähes 9 prosenttia.

Törkeiden liikennerikosten määrä kasvanut voimakkaasti

Liikennerikoksia kirjattiin poliisilaitoksen alueella yhteensä 3 984 ilmoitusta. Määrä on sama kuin viime vuonna. Törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten määrä on puolestaan noussut noin 28 prosenttia ja niitä on tänä vuonna kirjattu jo 300 kappaletta.

Rattijuopumusten määrä on kasvanut yli 10 %.

– Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset lisääntyivät merkittävästi jo vuonna 2019. Sama kehitys on edelleen todettavissa. Rattijuopumusrikoksissa muun huumaavaan aineen kuin alkoholin osuus on poliisilaitoksemme alueella 46 %, toteaa poliisipäällikkö Saarinen huolestuneena.

Hälytystehtävien määrä on kasvanut, toimintavalmiusaika on parantunut kiireellisissä hälytystehtävissä

Hälytystehtävien määrä on noussut 14,5 prosenttia eli yli 5 000 tehtävää. Määrä on kasvanut ei kiireellisissä tehtävissä, A -tehtävien määrän ollessa samalla tasolla ja A+B -tehtävien vähentyessä vajaa 3 %.

A -tehtävien toimintavalmiusaika on parantunut Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella 8,7 minuuttiin ja A+B -tehtävien toimintavalmiusaika on parantunut 2,9 minuuttia eli lähes 18 %.

– A -tehtävissä lyhyin toimintavalmiusaikamme oli Kauniaisissa 6,3 ja pisin Inkoossa 17,6. A+B -tehtävissä lyhyin toimintavalmiusaikamme oli Kauniaisissa 11,7 ja pisin Hangossa 23,8 minuuttia, kuvailee poliisipäällikkö Saarinen asukkaille toteutettuja kiireellisiä hälytyspalveluita.

Henkilökortteja ja passeja on haettu koronatilanteen vuoksi vähemmän

Länsi-Uudenmaan alueella henkilökortteja on haettu tänä vuonna huomattavasti vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Henkilökortteja on haettu 39 prosenttia vähemmän, passeja 42 prosenttia vähemmän ja kaikkia lupia 40 prosenttia vähemmän.