Poikkeuksellinen taloudellinen epävarmuus leimasi vuotta 2022. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, kiihtyvä inflaatio ja korkojen nousu toivat haasteita niin asiakkaillemme kuin koko yhteiskunnalle. Länsi-Uudenmaan Säästöpankin toimitusjohtaja Samu Rouhe kertoo markkinoiden epävarmuuden vaikuttaneen erityisesti asuntoluottojen kysyntään. Myös sijoitustoiminta hiljeni osakekurssien laskiessa. Asiantuntijoidemme rooli asiakkaidemme taloudellisen hyvinvoinnin valmentajina korostuu nyt entuudestaan, kun asiakkaamme pohtivat omaa talouttaan.

Pankilla on myös tärkeä tehtävä ympäröivän yhteiskunnan tukemisessa. Olemme erityisen ylpeitä siitä, että olemme voineet edistää näinä taloudellisesti haastavina aikoina toimialueemme hyvinvointia lahjoittamalla voittovaroistamme täällä toimiville yhdistyksille yhteensä 25 000 €. Lisäksi lahjoitimme Suomen Punaisen Ristin Ukraina-keräykseen 20 000 €.

Meille on tärkeää ylläpitää ja vahvistaa toiminta-alueemme elinvoimaisuutta myös verojen ja työllisyyden muodossa. Olimme vuonna 2021 Lohjan suurimpia yhteisöveron maksajia ja tarjosimme töitä kaiken kaikkiaan noin 70 henkilölle.

Yhteiskunnan ja pankkitoimialan kehitys vaatii jatkuvaa uudistumista

Länsi-Uudenmaan Säästöpankin isännät päättivät 9.5.2022 pankin yhtiömuodonmuutoksesta. Pankki rakentaa siten tulevaisuuttaan muuttamalla yhtiömuotonsa säästöpankista säätiöomisteiseksi säästöpankkiosakeyhtiöksi. Pankkitoiminta jatkuu tutuin arvoin ja periaattein ja pankin omistus pysyy paikallisena. Säästöpankkiosakeyhtiön omistaja Länsi- Uudenmaan Säästöpankkisäätiö hallinnoi osakeyhtiöltä osinkoina saamiaan varoja ja osallistuu alueen elinvoimaisuuden kehittämiseen. Uusi malli vahvistaa pankin modernia joustavuutta ja perinteistä pitkäjänteisyyttä.

Liiketulos kehittyi myönteisesti

Länsi-Uudenmaan Säästöpankin liiketulos vuonna 2022 oli 7,3 miljoonaa euroa (6,2 miljoonaa euroa vuonna 2021). Hyvän liikevoiton perustana oli henkilöstömme määrätietoinen

työskentely asiakkaidemme eteen. Lisäksi liikevoittoa vauhditti kertaluontoinen korvaus päättyneestä peruspankkijärjestelmähankkeesta, sekä korkokatteen 23,6 prosentin kasvu. Nousevat korot vaikuttavat positiivisesti korkokatteeseen, mutta samalla ne voivat vähentää asiakkaiden yleistä luotonottohalukkuutta.

Talous- ja henkilöstöjohtaja Anne Toivonen kertoo, että pankin vakavaraisuus on tavoitteen mukaisella vahvalla tasolla, 22,03 % prosenttia (22,66 % vuonna 2021). Vahvan vakavaraisuuden turvin pankilla on erinomaiset mahdollisuudet varautua tulevaisuuden kiristyviin regulaatiovaateisiin sekä kehittää toimintaa.

Pankin hallinoimat asiakasvarat (talletukset, rahastot, vakuutukset ja arvo-osuudet) oli 822,8 M€ (850 M€ vuonna 2021). Lasku vuoden takaisesta johtui muuttuneesta markkinatilanteesta, jossa sijoitusten markkina-arvo on laskenut kautta linjan.

Markkinoiden epävarmuus vaikutti asiakkaiden päätöksiin

Markkinatilanteesta johtuva lisääntynyt taloudellinen epävarmuus vaikutti asuntolainojen kysyntään erityisesti loppuvuotta kohden. Myös rakennuslainojen kysyntä pieneni rakennusliikkeiden siirtäessä rakennuskohteidensa aloituspäätöksiä.

Nousevat korot lisäsivät asiakkaidemme kiinnostusta korkosuojatuotteita kohtaan ja lähes puolet asuntolaina-asiakkaistamme on suojannut luottonsa koron. Myös yritykset ovat olleet kiinnostuneita suojaamaan luottojaan korkojen nousulta.

Luotonannon nettolisäys oli kaiken kaikkiaan 31,0 miljoonaa euroa eli 4,2 prosenttia. Suurin prosentuaalinen kasvu tuli yritys- ja yhteisöasiakkaiden luotoissa.

Varallisuudenhoidon palveluiden osalta vuosi 2022 oli epävakaa ja uusien rahasto- ja varainhoidon tuotteiden myynti oli maltillista. Asiakkaamme ovat kuitenkin pääosin pysyneet sijoitussuunnitelmassaan eikä suurempia lunastuksia kurssilaskujen vuoksi ole nähty. Euroopan keskuspankin ohjauskorkojen nousu nosti sijoittajien aktiivisuutta loppuvuotta kohden ja samalla lisääntyi myös määräaikaisten talletuksien kysyntä.

Osaava henkilöstö asiakkaidemme tukena

Osaavan ja sitoutuneen henkilöstön avulla voimme tarjota asiakkaillemme asiantuntevaa taloudellista valmennusta ja erinomaisen asiakaskokemuksen. Seuraamme yleisesti käytössä olevalla NPS (Net Promoter Score) mittarilla asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta. Vuoden 2022 osalta asiakaskohtaamisten NPS oli 84, mikä kuvastaa erinomaista asiakastyytyväisyyttä

Palvelemme asiakkaitamme henkilökohtaisesti digitaalisissa kanavissamme, sekä asiakkaan toivomassa toimipisteessä koko pankkimme alueella. Länsi-Uudenmaan Säästöpankin liiketoimintajohtaja Helena Ståhlberg kertoo, että erityisesti verkossa tapahtuvat asiakaskohtaamiset ovat saaneet kiitosta, mikä on osoitus siitä, että olemme onnistuneet erityisen hyvin vastaamaan asiakkaidemme toiveisiin joustavista ja paikkariippumattomista digitaalisista palveluista.

Asiantuntijoillamme on tärkeä rooli asiakkaidemme talouden valmentajina ja kaikessa pankkiasiointiin liittyvässä opastamisessa. Opastimme muun muassa asiakkaitamme turvalliseen pankkiasiointiin. Suomalaiset menettävät yhä vuosittain suuria summia verkkorikollisille, jotka kalastelevat henkilö- ja maksutietoja.

Länsi-Uudenmaan Säästöpankin avainlukuja

 20222021
Liikevoitto7,3 M€6,1 M€
Vakavaraisuus22,03 %22,66 %
Oma pääoma ja varaukset92 M€91,4 M€
Tase756,8 M€701,4 M€
Asiakasvarat822,8 M€850,3 M€
Luotot765 M€729,5 M€
Kulu/tuotto -suhde64 %70,8 %
Henkilöstön määrä6669