Pankkitoiminta on muuttunut viime vuosina rajusti. Se on näkynyt Lohjan talousalueella kaikkien pankkien osalta konttoriverkoston pienentämisellä. Pankkitoiminta on siirtynyt digitaaliseen muotoon, ja käteistä rahaa alkaa olla vaikea saada pankeista. Suomessa on kuitenkin erittäin kattava käteisen rahan automaattiverkosto, jonka lisäksi myös kauppojen kassoilta saa nostettua kortilla rahaa.

Muutos digitaalisuuteen oli tapahtumassa jo ennen vuotta 2020, mutta sittemmin meitä vaivaamaan tullut korona on nopeuttanut kaikkien alojen digitalisoitumista, ei vain pankkitoimintojen.

Asiakkaamme ovat ottaneet hienosti vastaan uudet ja vaihtoehtoiset mahdollisuudet hoitaa pankkiasioita. Rahoitusneuvotteluita ja asuntokauppaa tehtiin alkuvuoden aikana lisääntyvissä määrin täysin digitaalisesti. Sähköisen allekirjoituksen mahdollistamat uudet toiminnot on myös yritysasiakasliiketoiminnassa otettu hienosti vastaan asiakkaiden keskuudessa. Jo reilusti yli puolet kaikista rahastomerkinnöistä sekä velkakirjojen allekirjoituksista tehdään sähköisiä kanavia hyödyntäen. Verkkopankkisopimuksia avattiin myös entistä reippaammin, tähän myötävaikutti se, että monet viranomaispalvelut vaativat digitaalisen vahvan tunnistautumisen, kertoi Länsi-Uudenmaan Säästöpankin toimitusjohtaja Samu Rouhe pankin tulosjulkistuksessa.

Siinä missä vuosi 2020 oli maailmanlaajuisesti kova isku taloudelle, ja esimerkiksi osakemarkkinat kokivat kovia, tämä vuosi on olut jo parempi. Länsi-Uudenmaan Säästöpankin tuloskehitys oli alkuvuoden 2021 aikana viime vuotta vahvempi. Viime vuoden puolivuositulosta rasittivat arvopaperimarkkinoiden poikkeuksellisista liikkeistä johtuneet arvostustappiot. Merkittävin tulosta parantava tekijä kuluvalle vuodelle on ollut sijoitussalkun tuotot, jotka ovat kehittyneet suotuisasti talouskasvun asteittaisen elpymisen ja yritysten hyvien tulosten seurauksena.  Länsi-Uudenmaan Säästöpankin luottokannasta kirjattujen odotettavissa olevin luottotappioiden määrä on kuluvana vuonna vähentynyt 90 tuhatta euroa. Pankin omat varat olivat vuoden vaihtuessa lähes 84 miljoonaa euroa.

Luottokannan määrä kasvoi tarkastelujaksolla 16,2 miljoonaa eli kasvua oli 2,3 %. Koko luotonanto, sisältäen välitetyt kiinnityspankkiluotot, oli kesäkuun lopussa 717 miljoonaa euroa. Erityisen voimakasta kasvu oli vapaa-ajanasuntoluotoissa sekä yritys- ja yhteisöasiakkaille myönnetyissä luotoissa, jatkoi Rouhe.

Myös erilaiset lainaturvatuotteet, sekä korkosuojaus ovat olleet viime aikojen kysyttäjä tuotteita, joiden suosio on noussut maailman tilanteen vuoksi.

Pankin hallitsemat asiakasvarat kasvoivat 4,4 % vuoden alusta, mutta erityisesti kasvua oli rahasto- ja osakesäästämisessä, jotka ovatkin pankin toiminnan kulmakiviä. Pankin tehtävänä on nimenomaan edistää asiakkaiden säästäväisyyttä sekä taloudellista hyvinvointia tarjoamalla henkilökohtaisia ratkaisuja oman talouden hallintaan. Asiakasvaroja oli kesäkuun lopussa 825 miljoonaa euroa. Työntekijöitä pankilla on 69, ja kuten talous- ja henkilöstöjohtaja Anne Toivonen kertoi, uusia rekrytointeja tehdään läpi vuoden, ja varsinkin rahoitusammattilaiset ovat nyt kysyttyjä osaajia.

Tyytyväisten asiakkaiden antamat arvosanat ovat nousseet hienosti koko alkuvuoden aikana. Asiakkaiden suositteluindeksi on nyt huippulukemissa, suositteluindeksi NPS-luku alkuvuonna oli 84, kertoi tyytyväinen Rouhe.

Asuntokauppa kasvussa

Siinä missä pankki on pärjännyt hyvin kovassa muutoksessa, myös asuntokauppa on kasvanut ja noussut SP-Kodissa ennätystasolle. Tänä vuonna 10 vuotta täyttävä SP-Koti on nostanut liikevaihtoaan, ja samalla esimerkiksi kauppamäärät Lohjalla ovat nousseet 27 %. Mennyt vuosi on myös lyhentänyt ainakin hetkellisesti asuntojen myyntiaikoja ja enemmänkin menisi kaupaksi, kuin mitä on tarjolla.

Asuntojen keskihinnat ovat samanaikaisesti nousseet. Kauppamäärän lisääntyessä myös Sp-Kodin liikevaihto on kasvanut reippaasti, liikevaihdon kasvu oli alkuvuonna 57 %. Ajat ovat olleet poikkeuksellisen hyvät, Länsi-Uudenmaan Asuntovälitys Oy:n toimitusjohtaja Kari Pitkänen kertoo ja uskoo, että vaikka ostavia asiakkaita vielä on liikenteessä paljon, niin kauppahintojen kasvu tasaantuu ja myyntiajat tulevat pidentymään.

Esimerkiksi Lohjalla kaikkien kiinteistönvälittäjien tekemien kauppojen (liiton hintaseuranta) myyntiajat putosivat selvästi viime vuoteen verrattuna. Esimerkiksi kerrostaloasuntojen myyntiajat putosivat 140 päivästä 111 päivään ja omakotitaloissa 125 päivästä 91 päivään. Vastaavasti omakotitalojen keskihinnat ovat nousseet Lohjalla 199 tuhannesta eurosta 241 tuhanteen euroon ja Vihdissä 271 tuhannesta 282 tuhanteen. Vaikka myynnissä olevien asuntojen määrä on kasvanut, näyttää ennusteiden mukaisesti kauppamäärien kasvu jatkavan kasvuaan. Varsinkin isot omakotitalot ja rivitalot kävisivät kaupaksi.