Toimittaja

Länsi-Uudenmaan sateenkaariyhdistys haluaa edistää tasa-arvoa

Länsi-Uudenmaan sateenkaariyhdistys, pride

Lohjalle on perustettu oma sateenkaariyhdistys, jonka tarkoituksena on tuoda näkyväksi sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta, tarjota vertaistukea ja -toimintaa sekä toimia yhteistyö- ja asiantuntijatahona Länsi-Uudenmaan alueella. Länsi-Uudenmaan sateenkaariyhdistys perustettiin toukokuussa, mutta yhdistyksen julkistamistilaisuus pidettiin viime lauantaina Lohja Pride piknikin yhteydessä.

–Ajatus yhdistyksestä syntyi jo ensimmäisen Lohja Priden yhteydessä vuonna 2017, mutta silloin se jäi puheen tasolle, koska yhdistyksen perustaminen ei ole ihan pieni homma ja meitä oli vain kaksi henkilöä järjestämässä tapahtumaa, kertoo Nea Weckström.

Viime vuoden Lohja Priden järjestelyihin saatiin jo enemmän väkeä mukaan ja samalla kypsyi idea yhdistyksestä.

–Pidimme koko talven ja kevään kokouksia ja laadimme säännöt ja toimintasuunnitelman. Haluamme, että yhdistys on hyvällä pohjalla, eikä hätiköiden tehty, Weckström sanoo.

Kevät ja kesä ovat menneet Lohja Pride piknikin järjestelyihin, mutta syksyllä on tarkoitus keskittyä tuoreen yhdistyksen toiminnan aloittamiseen.

–Yhdistys muodostuu jäsenistään, joten toiminta muotoutuu sen mukaan, mitä jäsenet toivovat. Ajatuksena on järjestää mm. vertaistoimintaa ja -tapaamisia sekä retkiä ja muuta kivaa. Tavoitteemme on olla myös yhteistyö- ja asiantuntijataho, johon esimerkiksi koulut, perheneuvola ja nuorisotyö voivat olla yhteydessä. Päätavoitteemme on edistää tasa-arvoa sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asioita, Weckström muotoilee.

Hän kertoo, että tähän mennessä kertyneen palautteen mukaan yhdistys on otettu hyvin vastaan.

–Yleisesti ottaen kommentit ovat olleet positiivisia. On sanottu, että tällaista yhdistystä on odotettu ja toivottu, Weckström kertoo.

Hän muistuttaa, että Länsi-Uudenmaan sateenkaariyhdistys ei ole vain lohjalaisten yhdistys, vaan sen ajatuksena on järjestää toimintaa myös lähikunnissa, koska niillä ei ole omia sateenkaariyhdistyksiään.

–Toivotamme kaikki tervetulleiksi yhdistyksen jäseniksi. Mukaan voi tulla vain kannatusjäseneksi tai osallistua toimintaan aktiivisemminkin, Weckström toivottaa.

Länsi-Uudenmaan sateenkaariyhdistys viestittää, että sen toiminnassa on kyse ihmisoikeuksien toteutumisesta arkipäivässä: Jokaisella tulee olla esimerkiksi yhtäläinen oikeus omannäköiseen elämään, ilman pelkoa syrjityksi tai loukatuksi joutumisesta.

Ihmisen identiteetti ei ole mielipideasia”

Länsi-Uudenmaan sateenkaariyhdistys viestittää, että sen toiminnassa on kyse ihmisoikeuksien toteutumisesta arkipäivässä: Jokaisella tulee olla yhtäläinen oikeus omannäköiseen elämään, ilman pelkoa syrjityksi tai loukatuksi joutumisesta, jokaisella tulee olla vapaus ilmentää itseään omalla, ainutlaatuisella tavallaan ja solmia ihmissuhteensa niin kuin sydämessään tuntee. Ihmisen seksuaalisuus ja sukupuoli eivät ole suoraviivaisia asioita.

–Jo melkoinen termiviidakko kuvaa näiden asioiden moninaisuutta. Ihmisen sukupuoli- ja seksuaalinen identiteetti eivät aina ole selviä ihmiselle itselleenkään. Lisäksi ne voivat muuttua elämän aikana ja ihminen on vielä vanhempanakin esimerkiksi ihastua samaa sukupuolta olevaan, Weckström avaa.

Hän toteaa, että yhteiskunta on mennyt huimasti eteenpäin suhtautumisessaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin etenkin, jos verrataan muutaman vuosikymmenen takaiseen tilanteeseen, jolloin esimerkiksi homous luokiteltiin ensin rikokseksi (homoseksuaalisten tekojen kriminalisointi poistettiin rikoslaista 1971) ja myöhemmin sairaudeksi (homoseksuaalisuus poistettiin virallisesta tautiluokituksesta 1981). Tekemistä riittää silti edelleen.

–Yhteiskuntamme on edelleen erittäin heteronormatiivinen. Ei riitä, että tulee kerran kaapista ulos, vaan sen joutuu tekemään monta kertaa, koska monet ihmiset lähtevät edelleen siitä oletuksesta, että toinen on hetero tai joko mies tai nainen, Weckström sanoo.

Arjen tilanteista hän nostaa esimerkiksi työkaverin naiselle esittämän kysymyksen siitä, mitä hänen miehensä tekee työkseen. Toistuvissa arjen tilanteissa voi olla raskasta jännittää yhä uudelleen, miten tulee kohdatuksi ja miten keskustelukumppani ottaa asian, kun hänelle vastaakin, että itse asiassa minulla ei ole miestä, vaan vaimo.

–Toiset ovat sinut näiden asioiden kanssa, eivätkä ulkopuolisten kommentit hetkauta heitä, mutta toiset kokevat ne vaikeina asioina. Oma sukupuoli ja seksuaalinen identiteetti voivat olla iso kriisi ihmiselle ilman ulkopuolisten kommenttejakin. Sen kanssa voi joutua kamppailemaan, että poikkeaa valtaväestöstä, Weckström avaa.

Etenkin sosiaalisessa mediassa saa edelleen kuulla paljon syrjiviä ja ilkeitä kommentteja, jotka muotoillaan mielipiteiksi.

–Toisen ihmisen identiteetti ei ole kuitenkaan mielipideasia, Weckström tokaisee.

SMS