Tänään: 24.07.2024

Toimittaja

Lapset mukaan suomen kielen kurssille

Hiiden Opisto, maahanmuuttajat, opiskelu

Hiiden Opistossa alkoi syksyllä Suomea lasten kanssa -kurssi. Kyseessä on Lohjan alueella uudenlainen kurssi maahanmuuttajavanhemmille. Tarkoituksena on helpottaa pienten lasten vanhempien suomen opiskelua, kun lapset voi ottaa kurssille mukaan. Opistolta kerrotaan, että kurssi on saanut kiitosta ja herättänyt kovasti mielenkiintoa.

–Kävin maahanmuuttajaopetukseen liittyvissä koulutuksissa, joissa nousi toistuvasti esille sama ongelma. Ympäri Suomea oltiin havahduttu siihen, että maahanmuuttajavanhempien – erityisesti äitien – kotoutuminen on usein vaikeaa, koska he eivät pääse kielikursseille hoitaessaan pieniä lapsia kotona. Jos lapsia on useita, voi kulua vuosia ilman että äiti pääse kiinni suomen opiskeluun. Jos kotoutumisprosessi ei pääse alkuun heti maahan saapumisen jälkeen tai se keskeytyy lasten saamisen vuoksi, voivat suomen kieli ja suomalainen yhteiskunta jäädä äidille vieraiksi. Tähän tilanteeseen tarvittiin kipeästi muutos. Lohjalla pohdittiin erilaisia lastenhoitomahdollisuuksia suomen kurssien rinnalle, kunnes avoimista päiväkodeista lopulta löydettiin Hiiden Opistolle sopiva yhteistyökumppani, kertoo mahanmuuttajaopetuksen koordinaattori Jonna Käsmä Hiiden Opistosta.

Kurssin opettajana toimiva Tanja Deichmann kokee, että kyseisille kursseille on suuri tarve.

Monen kotiäidin suomen opiskelu on jäänyt kokonaan tauolle, kun perheeseen on syntynyt lapsi. Tavalliselle suomen kurssille osallistuminen voi olla hankalaa, hän sanoo.

Hän näkee tärkeäksi sen, että maahanmuuttaja aloittaa kielen opiskelun pian uuteen maahan tultuaan.

Se on erittäin tärkeää, sillä kielitaito nopeuttaa kotoutumista sekä työhön ja opiskelemaan pääsyä. Kielen opiskelu ryhmässä tukee myös henkistä hyvinvointia ja auttaa sosiaalisten kontaktien luomisessa.

Tanja Deichmann (opettamassa) vetää Hiiden Opistolla suomen kielen kursseja, joille voi ottaa lapsetkin mukaan. Avoimien päiväkotien työntekijät huolehtivat lapsista kurssien ajan ja järjestävät heille mielekästä tekemistä. (Kuva: Jonna Käsmä)

 

Kielen oppiminen helpottaa arkea – rohkeasti mukaan kurssille

Käsmä kertoo, että kurssi on saanut paljon positiivista palautetta.

Maahanmuuttajaäidit pääsevät opiskelemaan suomea, millä on suuri merkitys heidän arkielämänsä kannalta; esimerkiksi kaupassa, lääkärissä ja virastoissa asiointi helpottuu. He pääsevät myös hetkeksi pois kodin ympyröistä tapaamaan muita samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, sekä maahanmuuttajataustaisia että kantasuomalaisia. Kurssille on tultu Raaseporista asti, Käsmä sanoo.

–Opiskelijat pitävät siitä, että kurssilla voi harjoitella suomen puhumista sekä tunneilla ryhmässä että päiväkodissa käyvien suomalaisten vanhempien ja työntekijöiden kanssa. Monet ymmärtävät jo paljon, mutta kokevat, että puhuminen on vaikeampaa. Myönteistä palautetta on tullut myös siitä, että saa itse vaikuttaa aihevalintoihin ja kysyä itselle tärkeistä asioista, kertoo Deichmann.

Deichmann kannustaa osallistumaan kurssille, vaikka sinne tulo jännittäisi tai tuntuisi vaikealta.

–Kurssilla tapaa muita aikuisia ja vanhempia, tunnelma on rento ja suvaitsevainen kielitaidon tasosta riippumatta. Vanhempi saa vertaistukea, sekä oman opiskelutuokion lasten leikkiessä. Toivon, että mahdollisimman moni löytää kurssille. Myös lapset hyötyvät, kun he pääsevät leikkimään ikäistensä kanssa. Opiskelu piristää! hän sanoo.

Kursseilla opiskellaan leppoisassa ilmapiirissä lapset huomioiden – kurssille lähtemistä ei siis kannata jännittää. Kurssilla on myös helppo tutustua uusiin ihmisiin. Opettajalla on pitkä kokemus maahanmuuttajien opettamisesta ja hän mukauttaa opetusta ryhmän tarpeiden mukaan, kannustaa myös Käsmä.

 

Uudet kurssit alkavat

Uudet Suomea lasten kanssa -kurssit alkavat tammikuussa. Ensimmäinen kurssi pidetään 8.1. – 9.4.2019 tiistaisin kello 12.00 – 13.30 Moision avoin päiväkoti Aallokossa (Kurjenkatu 12-14) ja toinen 21.1. – 29.4.2019 maanantaisin kello 13.30 – 15.00 Roution avoin päiväkoti Käpymetsässä (Kalliomäentie 4). Vastaava kurssi aiotaan aloittaa myös Vihdissä, mutta asia on vielä suunnitteluasteella. Uusista kursseista tiedotetaan mm. maahanmuuttajaopetuksen sivustolla www.learnandlink.net, josta tilannetta kannattaa seurata. Kursseille voi osallistua mitä tahansa kieltä puhuva henkilö, eikä englantiakaan tarvitse ymmärtää.

Kurssille voi tulla alle kouluikäisten lasten kanssa. Kurssit ovat päiväaikaan, jolloin koululaiset ovat koulussa. Käsmä kertoo, että avoimien päiväkotien työntekijät katsovat lasten perään kurssien ajan ja järjestävät mielekästä tekemistä. Äidit opiskelevat erillisessä tilassa, mutta kuitenkin niin, että hoitaja voi tulla hakemaan äidin, jos lapsi tarvitsee häntä. Joskus lapset ovat myös mukana kurssitilassa ja voivat esim. piirtää äitien opiskellessa.

SMS