Yrityksillä ja kuluttajilla on nykyisin entistä enemmän mahdollisuuksia tehdä hankintoja vuokraamalla. Kuukausiperusteisesti voi hankia esimerkiksi auton, elokuvat, musiikit ja jopa vuokratyövoimaa. Monessa yrityksessä pohditaankin, kannattaako seuraavia isoja hankintoja tehdä yrityslainalla vai jonkinlaisella leasing-sopimuksella.

Yrityslainan ja omistamisen etuja

Yrityslainan käyttäminen erilaisten hankintojen rahoittamiseen voi olla yhä monissa tilanteissa järkevämpää kuin leasing-sopimusten solmiminen. Yrityslaina antaa yritykselle ensinnäkin keinon saada hankittava omaisuus heti omaan omistukseen. Tämä antaa enemmän hallintavaltaa ja joustavuutta omaisuuden käytössä ja mahdollistaa sen myymisen tai muun käytön vapaammin.

Leasing-sopimukset saattavat kokonaisuudessaan tulla kalliimmiksi pitkällä aikavälillä kuin omistaminen, koska leasing-maksut voivat kertyä pitkällä aikavälillä merkittäviksi. Yrityslaina voi olla siis usein suoraan euroissa mitattuna lopulta edullisempi vaihtoehto.

On myös hyvä huomata kirjanpidolliset eroavaisuudet. Yrityslainojen korkokulut voivat olla verovähennyskelpoisia, mikä voi alentaa yrityksen verotaakkaa. Leasing-maksuja ei sen sijaan useinkaan voi vähentää samalla tavalla.

Esimerkiksi joissakin käyttövälineissä korostuu sekin, että yrityksen omistuksessa välinettä voi mukauttaa vapaasti yrityksen omiin tarpeisiin. Leasing-sopimukset voivat olla hyvinkin rajoittavia esimerkiksi käyttövälineiden mukauttamisen suhteen.

Myös käyttötarkoitus vaikuttaa valintaan

Suomessa on yli puolimiljoonaa yritystä, joten yrityslainojen ottajia on melkoinen määrä jo pelkästään kotimaassamme. Leasing-sopimuksen ja yrityslainan kesken puntaroidessa usein myös toimialakohtaiset erot ja käyttötarkoitus vaikuttavat merkittävästi päätökseen.

Kummallakin rahoitusvaihtoehdolla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa eri tilanteissa ja toimialoilla. Esimerkiksi yrityksille, joilla on teknologian nopean kehityksen vuoksi tarve päivittää laitteitaan säännöllisesti, leasing voi olla houkutteleva vaihtoehto. Se mahdollistaa laitteiden päivittämisen helposti sopimuskauden päättyessä ilman suurta sitoutumista. Tämä pätee erityisesti tietotekniikan ja teollisuuslaitteiden alalla.

Toisaalta toimialoilla, joilla yrityksillä on vakaat ja pitkäaikaiset tarpeet tietyn omaisuuden käytölle, omistaminen voi olla kannattavampi vaihtoehto. Esimerkiksi kiinteistöalalla omistaminen antaa enemmän kontrollia ja voi myös toimia pitkäaikaisena sijoituksena.

Yli puolen miljoonan yrityksen joukkoon mahtuu kuitenkin valtava määrä hyvin erilaisia yrityksiä omine tarpeineen. Jokainen yritys joutuukin tekemään päätöksen huolellisen harkinnan ja liiketoimintastrategian perusteella. Toimialakohtaisten erojen ja käyttötarkoitusten lisäksi joskus päätökseen vaikuttaa oleellisesti myös riskinsietokyky. Vaikka leasing-sopimus voikin tulla kalliimmaksi, on siitä usein helpompaa ja edullisempaa päästä eroon kuin pitkäaikaisesta lainasta.

Yrityslainaa voi hakea lähes mihin vain

Monilla yritysten omistajilla on suuria visioita yritystoimintansa kasvattamiseksi. Liikevaihdon ja tuloksen kasvattaminen vaatii kuitenkin lisää erilaisia resursseja, mitä varten monet suuntaavatkin katseensa yrityslainoihin. Lainarahalla voi kattaa esimerkiksi investoinnit kiinteään omaisuuteen, kuten laitteisiin ja kiinteistöihin.

Monet yritykset hakevat lainaa myös päivittäisten operatiivisten kulujen kattamiseen, kuten palkkoihin, varaston täydentämiseen ja muihin lyhyen aikavälin tarpeisiin. Monilla aloilla yritykset investoivat myös uuteen teknologiaan ja innovaatioihin pysyäkseen kilpailukykyisinä. 5 % tehokkaampi ja nopeampi työskentely voi näkyä suuresti viivan alla tilinpäätöksessä.

Liiketoiminnan kasvattaminen edellyttää tyypillisesti myös markkinointi- ja myyntiponnistelujen kasvattamista, ja tähänkin voi tarvita ylimääräistä rahoitusta. Yrityslainaa haetaan usein myös yrityskauppoja ja velkojen uudelleenjärjestelyä varten. Esimerkiksi näihin tarkoituksiin leasing-malli ei luonnollisesti sovellu.

Pieniä yrityslainoja haetaan netistä

Varsinkin kaikkien pienten lainojen hakeminen on siirtynyt viimeisen 20 vuoden aikana nettiin. Netissä lainan hakeminen onkin tehty myös yrityksille helpoksi. Lainasta kiinnostuneen tulee täyttää hakemus, odottaa lopullisen lainatarjouksen saamista ja lopuksi halutessaan allekirjoittaa lainasopimus verkkopankkitunnuksilla.

Vaikka kaikki tapahtuu ilman katsekontaktia ja keskustelua netissä, on lainan hakeminen silti turvallista, kunhan käyttää turvallisia luotonmyöntäjiä ja sivustoja. Yrityslainan hakeminen on aina tehtävä kuitenkin huolellisesti harkiten myös netissä. Toisaalta myös leasing-sopimuksia tulee punnita huolella jo siitäkin syystä, että ne voivat olla hyvinkin pitkäaikaisia.