Tiesitkö, että tutkimusten mukaan ihmiset luottavat neljä kertaa enemmän printtiin kuin sosiaaliseen mediaan, tai että ihminen joka lukee mainoksen lehdestä, käyttää 30 % enemmän aikaa myös kyseisen mainostajan sosiaalisen median mainoksiin? Lehtimainonta on siis toimiva ja tavoittava mainostyyppi yhä vieläkin.

On myös tutkittu printtiä mainostamisen tuloksellisuuden suhteen. Tutkimusten mukaan sijoittamalla 5 % markkinointibudjetista lehtimainoksiin, saadaan keskimäärin 90 % nousu ROI:hin? Lähde: Sappi Europe

Varsinkin paikallisesti lehtimainonta toimii

Lehtimainonta on yhä käytössä, vaikka digitaalinen markkinointi ja sosiaalisen median mainonta ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Printtimediat, kuten sanomalehdet, aikakauslehdet ja paikallislehdet, tarjoavat edelleen mainospaikkoja yrityksille ja organisaatioille. Itse asiassa lehtimainonta on jälleen kasvussa, koska se tavoittaa ihmisiä paremmin kuin digitaalinen markkinointi – digikanavat ovat pirstoutuneita, ja käyttäjät ovat jakautuneet useille eri sovelluksille.

Lehtimainonta voi olla tehokasta joissakin tilanteissa, erityisesti silloin, kun se kohdistetaan tietyille kohderyhmille tai alueille. Tämän lisäksi, jotkut ihmiset arvostavat printtimedian konkreettisuutta ja pysyvyyttä verrattuna digitaalisiin medioihin, ja printtimediaan liittyvät mainokset voivat herättää enemmän luottamusta joissakin kuluttajissa.

Vaikka lehtimainonnan merkitys on vähentynyt digitaalisen markkinoinnin kasvun myötä, se säilyttää paikkansa osana monipuolista markkinointistrategiaa, joka voi sisältää eri kanavia ja lähestymistapoja. Monet yritykset ovat siirtäneet mainosbudjettejaan verkkomainontaan, joka mahdollistaa tarkemman kohdentamisen ja analytiikan. Tästä huolimatta lehtimainonnan uusi kasvu osoittaa, että sillä on edelleen arvoa markkinoinnin kentällä.

Ykkös-Lohja toimii mainosvälineenä

Ajatellen suomalaisittain paikallista mainontaa, yksi tehokas keino tavoittaa massoja on paikallinen printtimainonta, kuten kaupunkilehti Ykkös-Lohja esimerkiksi Lohjan kaupungissa. Ykkös-Lohja tavoittaa noin 24 000 taloutta, mikä on hyvä peitto koko Lohjan kotitalouksista ja selkeästi suurempi kuin yksikään toinen alueellinen media. Miksi siis mainostaja ei käyttäisi tätä kanavaa joka keskiviikko tavoittaakseen potentiaaliset ostajat?

Totta kai printin ohessa on hyvä laittaa omat mainokset jakeluun myös saatavilla oleviin paikallisiin digikanaviin, kuten Facebook- ja Instagram-sivuille sekä mahdollisille www-sivustoille, joita Lohjan alueella on tarjolla Ykkös-Lohjan ja ER-tuen palveluiden kautta. Yhdistämällä paikallisesti tavoittavan massamedian, eli Ykkös-Lohja-lehden, paikallisten digikanavien kanssa luodaan alusta omien mainosten tavoitettavuuden kasvulle.

Näin ollen paikallisen printtimainonnan ja digitaalisen markkinoinnin yhdistäminen voi tarjota tehokkaan tavan tavoittaa laaja joukko potentiaalisia asiakkaita Lohjan kaltaisilla alueilla. Kattavan markkinointistrategian avulla yritykset voivat hyödyntää eri kanavien vahvuuksia ja parantaa mainonnan tehokkuutta.

Mainosasiakaskysely 2023

Kysyimme Ykkös-Lohjan kevättalven 2023 mainosasiakkailta näiden tyytyväisyyttä Ykkös-Lohjaan mediana. Kyselyyn vastasi 34 yritystä ja yritysten mainokset olivat olleet lehdissä numerosta 3 numeroon 10/2023. Kyselyssä pyydettiin arvostelemaan Ykkös-Lohjan toimintaa asteikolla 0-5. Kyselyyn vastanneista 34 yrittäjästä 27 eli 79,4% antoi myyntitapahtumaan liittyen asiakastyytyväisyytenä arvosanan 5/5. Asiakkailta kysyttiin myös tyytyväisyyttä tehtyyn mainosmateriaaliin ja 34:sta vastaajasta vähintään 4/5 arvosanan antoi 26 vastaajaa eli 76,4%. Kyselyyn vastanneista vähintään 3/5 arvosanan kysyttäessä mediatilan hinnasta antoi 28/34 vastaajaa, ja mainoksen toimivuuteen 34 yrittäjää antoi vähintään 3/5 arvosanan 23 yrittäjää eli 67,6%.

Digimainonta lehtimainosten tukena

Ykkös-Lohja ja ER-tuki ovat rakentaneet paikallisia lehtimainontaan tukevia mainoskanavia paikallisten yritysten ja yrittäjien tueksi jo yli 10 vuotta. Käytettävissä ovat mm. Lohjalla OstaLohjalta kanavat sekä verkkosivuna että Facebook-kanavana, kuin myös paikallisia tukikanavia mm. Virkkalaan, Tynninharjulle sekä Lempolaan. Näiden kaikkien tarkoituksena on tukea Ykkös-Lohjan ja ER-tuen yritysasiakkaita ja tukea näiden mainosten ja tarjousten näkyvyyttä paikallisille asiakkaille. Siinä missä lehti tavoittaa joka viikko yli 33 000 lehden jakelullaan huomattavan määrän kotitalouksia, nämä digikanavat tavoittavat satoja ja tuhansia asiakkaita- eli vähemmän, mutta tukevat tätä printtimainontaa tavalla, mitä ei ole muualta saatavilla.

Digimainonta voi toimia tehokkaasti lehtimainosten tukena ja parantaa mainonnan kokonaistehokkuutta. Yhdistämällä printti- ja digimainonta yritykset voivat hyödyntää molempien kanavien vahvuuksia ja saavuttaa laajemman ja monipuolisemman kohdeyleisön. Digimainonta on helposti muokattavissa ja optimoitavissa reaaliajassa. Mainostajat voivat tehdä muutoksia kampanjoihinsa nopeasti ja helposti, jotta ne vastaavat paremmin yleisön tarpeita ja mieltymyksiä.

Yhdistämällä lehtimainonnan digimainonnan kanssa mainostajat voivat luoda synergiaa ja parantaa kampanjoidensa tehokkuutta. Lehtimainonta voi luoda vahvan brändin läsnäolon ja herättää luottamusta kuluttajissa, kun taas digimainonta voi tavoittaa kohdennetumman yleisön ja tarjota joustavuutta sekä kustannustehokkuutta. Tämä monikanavainen lähestymistapa auttaa yrityksiä saavuttamaan parempia tuloksia ja kasvattamaan asiakaskuntaansa.

3 Comments

Comments are closed.