Tänään: 22.07.2024

Toimittaja

Lohjalla alkaa kotikuntoutuksen pilotti

seniorit

Lohjan kaupunki on mukana hallituksen kärkihankkeessa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Kotona asumista tukevaan kokonaisuuteen sisältyy keskeisesti muun muassa kotikuntoutuksen kehittäminen. Kotikuntoutuksen kehittämisen tavoitteena Uudellamaalla on ollut luoda alueellinen kotikuntoutusmalli, joka yhtenäistää alueen kuntien ikääntyneiden palveluiden toimintatapoja. Uudenmaan kotikuntoutusmallin valmistelussa ovat olleet mukana Itä-Uusimaa, Keski-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa. Kukin alue on laatinut mallin pohjalta pilotointisuunnitelman, jota testaa alueellaan. Lohjan lisäksi Länsi-Uudenmaan kunnista pilotoinnissa ovat mukana Inkoo, Hanko, Karkkila ja Vihti. Lohjalla pilotti alkaa 1.3.2018 ja kestää lokakuun 2018 loppuun asti. Lohjan kaupungista pilottiin osallistuvat kotiutustiimi, terveyskeskusosastot 3 ja 5 sekä Roution alueen kotihoito.

Kotikuntoutus on tarkoitettu pääasiassa yli 65-vuotiaille lohjalaisille, joiden kyky selviytyä arjessa on äkillisesti heikentynyt. Kotikuntoutuksen tarkoituksena on tukea asiakkaan voimavaroja ja toimintakykyä yksilöllisesti niin, että hän voi asua omassa kodissaan mahdollisimman omatoimisesti ja elää omannäköistään elämää. Kotikuntoutus on perusteltua, kun kuntoutuja tarvitsee apua liikkumisessa, kotiaskareista selviytymisessä tai esimerkiksi päivittäisten toimien harjoittelussa.

Kotikuntoutus on tavoitteellista, asiakkaan kotona tapahtuvaa toimintaa. Olennaista on, että asiakas asettaa oman kuntoutumisensa tavoitteet itse ja tarvittaessa mukana ovat hänen läheisensä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi itsenäinen ulkoilu, pyörätuolilla liikkujasta kuntoutuminen rollaattorin käyttäjäksi tai postilaatikolta postin haku. Kotikuntoutusjakson kesto on noin 3-6 viikkoa. Jakson aikana kiinnitetään huomiota muun muassa asiakkaan toimintakykyyn, ravitsemustilaan ja elämänlaatuun sekä asiakkaan omiin näkemyksiin mielekkäästä elämästä.