Lohjan kaupunki on ollut mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -ohjelmassa vuodesta 2016 ja sai lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen vuonna 2018. Lohjan kaupunki asetti vuosille 2018-2020 Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyölle kunnianhimoiset, rakenteellisiin ja pitkäkestoisiin muutoksiin tähtäävät tavoitteet. Lohjan Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman päätavoitteina Lohjalla olivat lapsen edun harkitseminen ensisijaisesti lapsia koskevissa päätöksissä ja toiminnoissa sekä lapsia ja nuoria koskevan tiedon hyödyntäminen monipuolisesti päätöksenteossa. Lisäksi Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön painopisteeksi oli kirjattu lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen, lasten osallisuuden kehittäminen sekä haavoittuvassa asemassa olevien lasten tilanteen huomiointi yhä paremmin.

Tavoitteiden toteutumista arvioitiin arviointitapaamisessa toukokuussa 2020. Tapaamisessa käytiin läpi Lohjan Lapsiystävällinen kunta -työn toimintasuunnitelma, tavoitteet sekä koonti kuluneen kauden (2018–20) toteutuneesta toiminnasta ja tuloksista. UNICEFin edustajat tarkastelivat tavoitteita ja toimintaa mallin tavoitteiden ja tunnustuksen myöntämisen kriteerien näkökulmasta. Lohjan asettamat tavoitteet olivat laajat, ja toteutuessaan ne olisivat vahvistaneet voimakkaasti lapsenoikeusperustaisuutta erityisesti kunnan hallinnossa ja päätöksenteossa.

Lohjan kaupunki ei kuitenkaan tällä kertaa yltänyt tavoitteisiin. Suomen UNICEF ei voi tässä vaiheessa myöntää Lohjan kaupungille toista Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta. Lohjalla on tehty paljon hyvää työtä, josta Unicefkin antoi kiitosta. UNICEF kiittää koordinaattoria ja koordinaatioryhmää aktiivisuudesta sekä hyvästä tahtotilasta nivoa Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyötä entistä vahvemmin osaksi kunnan strategista kehittämistä ja toimialojen arkea. Työstä välittyy myös reflektoiva ote; työssä nähdään sekä onnistumisia että niitä teemoja ja toimintakäytäntöjä, joissa Lohjalla on edelleen kehitettävää.

Tunnustuksen uusiminen on kuitenkin mahdollista jälleen vuonna 2021. Tunnustuksen uusiminen edellyttää Lohjan kaupungilta UNICEFin ehdottamaan jatkotoimintaprosessiin sitoutumista. Lohjan kaupungin Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmän ja kaupungin johtoryhmän tulee käydä keskustelua kehittämistyön jatkosta. Lohjan tulee lisätä koordinointiin tarvittavia resursseja ja sitoutua tavoitteiden toteuttamiseen uusiakseen lapsiystävällinen kuntatunnustuksensa.