Lohjalainen Kari J. Kemppainen osallistui elokuussa kansalliseen SFEX 2020 Filatelian SM-kisoihin Helsingissä. Alun perin alkuvuonna olleiden kisojen siirtyminen syksyyn antoi kisailijoille lisää aikaa valmistella omia kokoelmiaan ja niin teki Kemppainenkin.

Kemppainen kisasi postihistoriallisessa luokassa omalla kokoelmallaan Talvisodan 105 kunnian päivää 30.11-1939-13.31940. Vaikka Kemppainen on alun perin ollut Lohjalla Lohjan Postimerkkikerho nuoriso-ohjaajana 10 vuotta, edusti hän SM-kilpailuissa helsinkiläistä Postihistoriallinen yhdistys ry:tä.

Kisassa kultamitalin raja on 85/100 pistettä ja Kemppainen keräsi omalla kokoelmallaan 65 pistettä, mikä riitti hopeiseen merkkiin.

Olin hieman yllättänyt, koska kokoelmani sisältää arvokkaita kappaleita ja on kokonaisuudessaan varsin arvokas. Valitettavasti postimerkkeilyn aihekokoelmien tuomaristot arvostelevat jokaisessa kilpailussa hieman eri tavalla eikä kilpailijoille kerrota, miksi hän esimerkiksi saanut kultaiseen mitaliin riittäviä pisteitä.

Kemppainen on harrastanut postimerkkeilyä eli ollut filatelisti jo vuodesta 1976. Hän on saanut Suomen Filatelistiliiton Pro Philatelia mitalin vuonna 1997 pitkäaikaisesta filatelian hyväksi tehdystä työstään. Postimerkkeilyn lisäksi Kari on myös laskentamerkonomi sekä reservin lippualiupseeri.

Vastine

Ykkös-Lohja -lehdessä 9.9. kerrottiin lohjalaisen Kari J. Kemppaisen saamasta hopeamitalista kansallisessa SFEx 2020 -postimerkkinäyttelyssä. Haluamme täsmentää muutamia artikkelissa kerrottuja tietoja.

Kyseessä oli Suomen Filatelistiliiton myöntämä kansallinen postimerkkinäyttely, jonka järjestivät Postihistoriallinen yhdistys ry, Suomen Filatelistiseura ry sekä Korson Filatelistit ry. Kyseessä ei ollut SM-kisa, koska sellaisia ei postimerkkinäyttelyissä järjestetä. Kukin näyttelyyn osallistuva kokoelma kilpailee vain itsensä ja kehittymisensä kanssa.

Postimerkkinäyttelyissä kokoelmat arvostellaan tiettyjen kriteerien mukaan. Kohteiden harvinaisuus on vain yksi osatekijä ja muita ovat esimerkiksi käsittelytapa sekä kokoelmakohteisiin liittyvät tiedot. Arvostelun tuloksena kokoelmalle annetaan pistemäärä, jonka mukaisesti määräytyy kokoelman saama mitali. Siten esimerkiksi kultamitaleita
näyttelyssä voi saada useampikin kokoelma. SFEx 2020 -näyttelyssä kultamitaleita sai 24 kokoelmaa.

Postimerkkejä ja -kortteja voi kerätä monella eri tavalla. Siksi näyttelyssä saman tyyppiset kokoelmat sijoitetaan omiin luokkiinsa. Kunkin luokan arvostelevat niihin erikoistuneet tuomarit. Kemppaisen kokoelma osallistui postihistorian luokkaan ja sen arvostelivat postihistorian tuomarit – eivät aiheluokan tuomarit, kuten jutussa mainitaan.

Yksi postimerkkinäyttelyn tuomariston keskeisistä tehtävistä on kertoa kunkin kokoelman saaman pistemäärän perusteet. SFEx 2020 -näyttelyssä tuomaristo halusikin erityisesti panostaa tähän. Jokainen osallistuja sai arvostelulomakkeen, jossa kerrottiin annetut osapisteet, kokonaispistemäärä sekä sitä vastaava mitali. Lisäksi tuomarit kirjoittivat
kommentit, joissa kerrottiin, miten kokoelmaa voisi kehittää eteenpäin. Näyttelyn viimeisenä päivänä osallistujat saivat myös tilaisuuden tavata kokoelmansa arvostelleet tuomarit ja keskustella kokoelmasta, sen arvostelusta, arvostelun perusteista sekä tavoista, joilla kokoelmaa voi viedä eteenpäin.

SFEx 2020 -näyttelyyn osallistui myös muita lohjalaisia. Matias Frimodig oli mukana näyttelyssä kokoelmallaan, joka esitteli Skårgårds Trafik Aktiebolag (STAB) -yhtiön julkaisemia postimerkkejä perinteisen filatelian näyttelyluokassa. Hän sai kokoelmallaan 81 pistettä ja ison kullatun hopeamitalin. Myös allekirjoittanut osallistui näyttelyyn aihefilateelisella kokoelmallaan ”Aurinkokunta – sen tutkimus ja merkitys elämälle” saaden
68 pistettä, mikä oikeutti hopeamitaliin.

Postimerkkinäyttelyistä ja postimerkkien keräilystä on tietoa Suomen Filatelistiliiton nettisivuilla www.filatelisti.fi sekä Lohjan Postmerkkikerhon toiminnasta sivuilla lpmk.synocom.com/.

Lohjan Postimerkkikerho ry
Vesa Hirsmäki, puheenjohtaja