Tänään: 19.07.2024

Päätoimittaja

Lohjan kaupungin talousarvio 2024 – epävarmuuden keskellä kohti kestävää kasvua

lohja

Lohjan kaupungin taloustilanne on suhteellisen hyvä suurista muutoksista ja yleisestä taloustilanteesta huolimatta. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi ovat siirtyneet hyvinvointialueelle, mutta niihin liittyviä yhteistoiminnallisia rakenteita ja rahoitusratkaisuja ei ole vielä saatu valmiiksi. Tulevat talousarviovuodet näyttävät, mihin kaupungin talous todellisuudessa asettuu.

Lohjan kaupungin vuoden 2024 talousarviota on laadittu suurten muutosten ja yleiseen talouskehitykseen liittyvän epävarmuuden keskellä. Ensi vuodelle Suomeen ennustetaan parhaimmassakin tapauksessa vain vähäistä talouden kasvua, joka vaikuttaa myös Lohjan kaupunkiin.

Lohjan kaupungin toimintamenot vuonna 2024 ovat 205,1 miljoonaa euroa. Verotuloja kaupunki saa 107,3 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia 28,8 miljoonaa euroa. Verotuloprosentti nousee hieman 7,86 prosentista 7,9 prosenttiin. Kaupungin talousarvio on ylijäämäinen noin 0,8 miljoonaa euroa. Vuosikate, jolla rahoitetaan investointeja ja poistoja, on 18,3 miljoonaa. Investoinnit ovat 22,7 miljoonaa euroa. Ne rahoitetaan vuosikatteen lisäksi lainarahoituksella. Kaupungin lainamäärä kasvaa 3,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2024 kaupungilla on lainaa 190,1 miljoonaa euroa, joka on noin 4 234 euroa asukasta kohden.

Yleisestä epävarmuudesta huolimatta Lohjan kaupungin talouden perustilanne on suhteellisen hyvä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen siirto hyvinvointialueelle on pääosin saatu valmiiksi. Epävarmuutta aiheuttaa kuitenkin se, ettei yhteistoiminnallisia rakenteita tai rahoitusratkaisuja ei ole vielä valmiina.

– Suomen talouden toimintaympäristö on heikentynyt ja tulee vaatimaan lisätoimia myös kuntapalveluiden tuottamisessa. Samalla kuitenkin kaupungin talouden ennustettavuus paranee, kun valtaosasta menojen kasvusta vastanneet sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Kaiken kaikkiaan alkava talousarviovuosi ja sitä seuraavat vasta näyttävät, mihin kaupungin talous todellisuudessa asettuu, kertoo Lohjan kaupungin talousjohtaja Raija Lindroos.

Lohja700-juhlavuosi on ollut uudistumisen aikaa

Lohjan kaupungin talous on saatu viimeisten kolmen vuoden aikana kumulatiivisesti positiiviseksi. Vuoden 2023 alkupuolen aikana rakennettiin uuden Lohjan kaupungin ulkoiset rakenteet ja keväällä hyväksyttiin uusi hallintosääntö, organisaatiorakenne ja siihen liittyvät hallinnolliset päätökset.

– Lohjan 700-vuotisjuhlavuoden aikana olemme pystyneet luomaan positiivisen vireen. Lohjalla on enemmän positiivisia asioita ja kehityshankkeita kuin epävarmuutta aiheuttavia näkökulmia, sanoo kaupunginjohtaja Pasi Perämäki.

Syksyn aikana kehittämisen katse on siirretty kaupungin sisäiseen kehittämiseen, prosessien läpikäyntiin ja uusien toimintamallien käyttöönottoon.

– Jatkossa keskitymme uuden mielikuvan luomiseen asumisesta ja yrittämisestä Lohjalla sekä Lohjan kaupungista työnantajana. Lohja-tarinan rakentamiseen tarvitaan kaikkia lohjalaisia, yhdistyksiä, yrityksiä ja vapaa-ajan asukkaita, kertoo Perämäki.

Tulevaisuuden haasteet luovat epävarmuutta

Vaikka kaupungin talous on saatu käännettyä positiiviseen suuntaan, tuo lähitulevaisuus mukanaan epävarmuuksia.

– Vuoden 2024 talousarvio on vielä positiivinen, mutta vuodesta 2025 eteenpäin kaupungin käyttötaloudessa on epätasapaino, jonka umpeen kurominen vaatii määrätietoisia toimia ja muutoksia nykyiseen toimintamalliin, kertoo talousjohtaja Lindroos.

– Lasten määrän vähentyminen merkitsee sitä, että lapsiin liittyvät valtionosuudet tulevat myös vähentymään. Kaupungilla on edessään myös muutama suurempi investointihanke. Investoinnit ovat suuria, mutta samalla ne toimivat kaupungin elinvoiman pohjana, Lindroos jatkaa.

Kestävän kasvun järvikaupunki

Valtuustokauden loppupuolella Lohjalla keskitytään kaupungin kannalta tärkeisiin hankkeisiin resurssien riittävyyden varmistamiseksi. Kaupunki on sitoutunut Hinku-tavoitteisiin sekä kiertotalouden ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Lisäksi kaupunki pyrkii tulevaisuudessa ohjaamaan kasvua jo rakennettuun kaupunkiympäristöön.

– Sote-uudistuksen jälkeen kaupungin rooli elinvoiman vahvistajana kirkastuu entisestään. Sivistyksen toimialan keskeinen tavoite on vahvistaa hyvinvointia ja varhaista tukea sekä suunnata resursseja erityistarpeisiin. Kulttuuri- ja liikuntapalveluilla on jatkossakin keskeinen tehtävä lohjalaisten hyvinvoinnin edistäjinä, kertoo kaupunginjohtaja Perämäki.

Vuoden 2024 alusta Lohjan kaupunki tuottaa yrittäjille suunnatut palvelut itse. Vuoden aikana valmistellaan myös uudet TE-palvelut. Lohja ja Karkkila ovat hakemassa omaa työllisyysaluetta, jota tukee yhdenmukainen yritys- ja työllisyysrakenne. Lohjan kasvun kärkiä ovat tulevaisuudessa keskittyminen kaupunkirakenteen tiivistämiseen sekä uusien yrittäjä-, koulutus- ja TE-palveluiden toimivuus ja laatu.

– Vaikka olemme siirtymässä taloudellisesti yhä suuremman epävarmuuden aikaan, Lohjalla on työvälineitä vaikuttaa kaupunkimme kasvuun ja kehittämiseen kuntalaisten parhaaksi – olla elämästä nauttivien ihmisten Lohja, sanoo Perämäki.

Keskeisimmät luvut

Toimintatuotot                            87,5 milj. euroa

Toimintakulut                             205,1 milj. euroa

Toimintakate                              -117,5 milj. euroa

Verotulot                                    107,3 milj. euroa

Valtionosuudet                            28,8 milj. euroa

Vuosikate                                   18,3 milj. euroa

Poistot                                       17,5 milj. euroa

Tilikauden tulos                           0,8 milj. euroa

Investoinnit                                22,7 milj. euroa

Lainakannan muutos                   3,8 milj. euroa

Lainakanta                                 190,1 milj. euroa

Lainakanta/as.                            4 234 euroa/as.

Veroprosentit vuonna 2024

Lohjan tuloveroprosentti                                                                           7,9 %

Yleinen kiinteistövero                                                                               1,03 %,

Maapohjan kiinteistöveroprosentiksi 1.1.2024 voimaan tulevan

uuden lain mukainen kiinteistöverotuksessa sovellettava alaraja                  1,30 %

Vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero                                               0,45 %

Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero                             1,05 %

Rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistöveroprosentti                     4,50 %

Voimalaitosten kiinteistövero                                                                    3,10 %