Lohjan kaupunki toimii partnerina EU Central Baltic Interreg Caito -hankkeessa vuoden 2019 loppuun saakka. Hanke on alkanut vuonna 2016. Lohjalle se siirtyi huhtikuun 2018 alusta lähtien Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:ltä. Caito-hanke tähtää Japanin matkailumarkkinoiden kehittämiseen hankealueella.

Caito-hankkeen päähallinnoija on Estonian University of Lifesciences (EMU). Partereita ovat Suomesta Helsinki University Ruralia Institute (Ruralia), Laurea Ammattikorkeakoulu, Lohjan Kaupunki, Virosta Estonian Rural Tourism Association (ERTO) ja Latviasta Latvia University of Agriculture / Latvian Agricultural University ja Latvian Country Tourism association ”Lauku ceļotājs” (Celotajs).

Lohjan hankeosuuden hankerahoitus tulee EU:lta 75% ja Varsinais-Suomen liitolta 15%. Lohjan hankeosuus kokonaisuudesta on noin 130 000€ ja siitä omarahoitusosuus 10%.

Caito-hankkeen toimenpiteinä Lohjan ja Länsi-Uudenmaan alueella koulutetaan yrittäjiä mm. Japanin markkinatuntemukseen, kv- tuotekehitykseen ja digitalisaation hyödyntämiseen. Lisäksi tutkitaan alueen matkailijoiden polkua kansainvälisen matkailijan näkökulmasta mm. kulkuyhteydet, opasteet ja kehitystarpeet. Hankkeen myötä osallistutaan yhteisiin markkinointiesitteisiin, myyntitilaisuuksiin ja järjestetään mm. matkanjärjestäjille ja lehdistölle tutustumismatkoja alueelle.

Caito-hanke keskittyy Japanin markkinoihin, mutta hankkeen myötä alueelle saadaan yleisemminkin kansainvälisen asiakkaan palvelupolun osaamisen kasvua ja tuotteita sekä uutta palvelumuotoilua.

Hankkeen Japanin markkinoiden asiantuntijana ja kouluttajana toimii Mr Shigeyoshi Noto Japanista. Noto toimii myös Visit Finlandin Japanin markkinoiden edustajana.

Caito-hankkeen projektipäällikkönä Lohjan kaupungilta toimii matkailupäällikkö Minna Ermala.