Lasten nimet Ojamon Teatteriryhmän kuvassa vasemmalta oikealle Leevi Tarvainen, Erika Valen, Miia Mäkinen, Linnea Selin, Tyyne Saarenpää, Pihla Parviainen, Elli Takalo, Uuti Alén, Pinja Ritvanen sekä Eliise Lintula. Kuvaaja Iida Hännikäinen

Hanke on osa Suomen hallituksen kärkihanketta taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille.

Kolmessa Lohjan koulussa, Ojamon ja Mäntynummen alakouluissa sekä Harjun yläkoulussa Lohjan teatteritaiteen perusoppilaitoksen Teatteri Aploodin toimesta toteutettava hanke on edennyt hienosti! Alakoululaisten ryhmät ovat täynnä ja jonotuslistoillakin on oppilaita. Myös yläkoululaisia on hyvin saatu aktivoitua mukaan. Harjun koulun lisäksi ryhmä on avoin myös Anttilan koulun oppilaille. Ryhmien ohjaamisesta vastaavat hankkeen suunnittelija, ohjaaja Sari Rautakoski sekä draamakasvatuksen opettaja Iida Hännikäinen.

Hankkeen tavoitteita on taiteen perusopetuksen vieminen lasten ja nuorten saataville ja lasten ja nuorten luovuuden sekä vuorovaikutustaitojen edistäminen. Hankkeeseen osallistuu kouluista myös opettaja. Tällä pyritään juurruttamaan draaman työskentelytapoja koulun arkeen. Lisäksi hankkeeseen osallistuu muita kouluryhmiä työstäen näytelmiin rekvisiittaa ja kuvamateriaalia. Hankkeella pyritään edistämään myös opettajien ja vanhempien sosiaalista hyvinvointia. Vanhemmat pääsevät osallistumaan mukaan hankkeeseen apuna näytelmien lavastamisessa, puvustamisessa ja rekvisiitan kanssa.

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Lohjan kaupunki osallistuu mukaan 20% osuudella. Osallistuvat lohjalaiset koulut ovat valikoituneet mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön aiemmin teettämän lasten ja nuorten harrastuskyselyn perusteella. Ryhmät kokoontuvat viikoittain 1,5 h kerrallaan syyskuusta toukokuuhun välittömästi koulupäivän yhteydessä koulujen tiloissa. Oppilaille ryhmiin osallistuminen on ilmaista.

Kulunut syksy on painottunut teatteri- ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen teatteri- ja roolileikkien kautta. Kevätkausi keskittyy esitettävien näytelmien harjoittelemiseen ja sen kautta edelleen vuorovaikutus-, ryhmässä toimimis- ja teatteritaitojen syventämiseen. Toukokuussa 2019 näytelmät esitetään koulujen oppilaille ja vanhemmille. Näytelmät valmistetaan osallistaen ja näytelmässä pääsee kuuluville lasten oma ääni.