Tänään: 12.07.2024

Päätoimittaja

Lohjan Lähikouluryhmä järjestää keskustelutilaisuuden lähikoulujen jatkosta 17.8. Asemanpellon koululla

Lohjan Lähikouluryhmä järjestää Lohjan talouden tasapainotusohjelman
lähikoulusäästöistä keskustelutilaisuuden valtuustoryhmille, Lohjan
viranhaltijoille ja säästöuhan alla olevia kouluja koskevien alueiden
asukkaille ja järjestöille lähikoulujen merkityksestä. Tilaisuus on
Asemanpellon koululla ma 17.8. klo 18.00 alkaen. Tilaisuuden juontavat
Länsi-Uusimaa-lehden entinen päätoimittaja, kamarineuvos Jaakko Puomila ja Pullin alueen vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Katriina
Nousiainen
. Tilaisuudella halutaan päästä aitoon dialogiin Lohjan
kaupungin päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa erilaisista
lähikouluihin liittyvistä näkökulmista ja päätöksentekoon liittyvistä
arvoista, kuten kaupungin asukkaiden tasa-arvosta, kunnan kehittämisestä
ja näkemyksestä, että monimuotoinen kouluverkko ja asumismahdollisuus
ovat myös rikkaus. Lähikouluryhmä julkaisee tilaisuudessa myös syksyllä
2019 alueiden asukkaille tekemänsä kyselyn avoimet palautteet Lohjan
kaupungille.

Lohjalla palveluverkkosäästöt ovat viime vuosina kohdentuneet hyvin
laajasti keskusta-alueen ulkopuolella sijaitseviin lähikouluihin, joista
on nyt lakkautusuhan alla tai jo lakkautettu vuoden 2013 jälkeen yli 50
%. Tuoreimmassa säästöehdotuksessa lakkautettaviksi tai yhdistettäviksi
toisiin kouluihin ehdotetaan Asemanpellon, Ikkalan, Lehmijärven,
Maksjoen, Nummenkylän, Pullin ja Rauhalan koulut sekä ruotsinkieliset
alakoulut. Samaan aikaan Lohjalla on väestön ikääntymisen ja alueelta
poismuuton myötä menetetty mittavat, jopa kymmenien miljoonien eurojen verotulot. Kaupunkilaiset ovat useaan otteeseen vaikuttaneet
peruspalveluidensa säilymiseksi ja nostaneet näkökulmia, miten
palveluverkko olennaisesti vaikuttaa myös kaupungin vetovoimaisuuteen.
Tuleva tunnin junarata Turkuun tuo paineita myös Lohjan eri alueiden
palvelutarpeen kasvulle jatkossa. Miksi kaupunki nostaa kyliemme ainoat
lähipalvelut, koulut ja samalla asukkaiden harrastuspaikat jatkuvasti
lakkautuslistalle eikä asukkaiden ääntä haluta kuulla? Tuoko kouluverkon
karsiminen todella toivottuja säästöjä ja mitkä olisivat vaikutukset
lapsiin, perheisiin ja asuinalueisiin? Näistä ja monista muista aiheista
keskustellaan 17.8. 

Tilaisuus pyritään streamaamaan Lähikouluryhmän
facebook-sivuilla:
https://www.facebook.com/lohjanlahikoulut/

Lohjan Lähikouluryhmä on Lohjan lähikoulujen merkitystä korostava ja
koostuu kaupunkilaisista, kylien asukkaista ja vaikuttajista sekä
koululaisten vanhemmista.

Lisätietoja: Katriina Nousiainen, puh. 040-5187173