Osallistuva budjetointi on yleistymässä kunnissa, ja sen arvioidaan olevan käytössä noin joka kolmannessa kunnassa. Suuret kaupungit ovat olleet mallina osallistuvan budjetoinnin käytölle. Vuodenvaihteessa monet kunnat ovat ilmoittaneet päätöksistään osallistuvan budjetoinnin suhteen. Esimerkiksi Järvenpäässä on varattu tänä vuonna 80 000 euroa osallistuvan budjetoinnin kautta tehtäviin päätöksiin, joista vähintään 10 000 euroa käytetään nuorten olojen parantamiseen. Hyvinkäällä taas vastaava summa on 50 000 euroa.

Osallistuva budjetointi alkoi yleistyä Suomessa vuonna 2015 kuntalain uudistuksen myötä. Laissa todetaan, että kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus osallistua kunnan talouden suunnitteluun. Osallistuvan budjetoinnin käyttö kuitenkin vaihtelee, ja se voi kohdistua esimerkiksi vain tietylle toimialalle tai alueelle. Keskustelua on herättänyt sekin, jääkö osallistuva budjetointi ainoastaan muutenkin aktiivisten kuntalaisten vaikutuskeinoksi.

20 000 euroa kaupungin kehittämiseen

Myös Lohjan kaupunki on aiemmin ilmoittanut ottavansa käyttöön osallistuvan budjetoinnin, jossa asukkaat pääsevät vaikuttamaan 20 000 euron käyttökohteisiin kaupungin kehittämisen osalta. Asukkaiden mukaan ottaminen yhteisten verovarojen suunnitteluun ja päätöksentekoon onkin toivottu uudistus myös Lohjalla.

Osallistuva budjetointi mahdollistaa asukkaiden osallistumisen päätöksentekoon investointien tai palveluiden suhteen, jotka rahoitetaan yhteisistä verovaroista. Nyt osallistuva budjetointi on edennyt Lohjallakin äänestysvaiheeseen. Kuntalaiset saivat tehdä ehdotuksia maaliskuun aikana, ja ehdotusvaiheessa saatiin kasaan noin 230 ideaa.

Äänestys on nyt auki

Äänestyksen aikana asukkailla on mahdollisuus valita suosikkinsa 30 idean joukosta, jotka ovat edenneet julkiseen äänestykseen aiemmin kerättyjen ehdotusten joukosta. Ehdotuksia kerättiin maaliskuussa noin kahden viikon ajan. Äänestys on avoinna 12.-21.5.2023, ja jokainen voi valita listalta 1–3 ideaa. Äänestäminen on mahdollista sähköisellä lomakkeella tai paikan päällä Lohjan kirjastoissa. Äänestys on avoin kaikille Lohjan asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille.

Äänestyslistalla olevista ideoista voidaankin päätellä, että liikunta ja ulkoilu ovat Lohjalaisille tärkeitä kehityskohteita. Äänestettävissä on vaihtoehtoja kuten betoniset pingispöydät ympäri Lohjaa, Liessaaren sillan kunnostus, Lohja-keinu Aurlahden rantaan tai Näköalatorni Harjulle. Äänestäminen on helppo ja nopea tapa osallistua ja vaikuttaa oman kotikaupungin kehittämiseen.

Asukkaat mukana kaupungin kehittämisessä

Osallistuva budjetointi onkin tehokas työkalu, jolla asukkaat pääsevät vaikuttamaan kaupungin kehittämiseen. Tulevaisuudessa kaupunki toivoo näkevänsä yhä enemmän asukkaiden ideoita, jotka parantavat kaupungin elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä.

Ideoiden suunnittelussa tuli ottaa huomioon esimerkiksi se, että kehittämisidea on toteutettavissa vuonna 2023 Lohjan alueella ja sen olisi hyvä hyödyttää tai ilahduttaa mahdollisimman useaa lohjalaista. Lisäksi arvioinnissa otettiin huomioon saavutettavuus, yhdenvertaisuus sekä idean innovatiivisuus.

Kaikkien ideoiden tuli olla kaupungin toimivallan mukaisia, säännösten ja lainsäädännön mukaisia ja niiden tulee olla suunnattu voittoa tavoittelemattomaan, yleishyödylliseen tarkoitukseen. Määrärahaa ei voida käyttää henkilöstörekrytointeihin, eikä idea saa olla voimassa olevan kaavan tai kaupungin tekemien päätösten vastainen. Lisäksi kaupungilla on oikeus muokata ja kehittää ideaa.

Osallistuvan budjetoinnin avulla Lohjan asukkailla on merkittävä mahdollisuus vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Tämä on suhteellisen uudenlainen tapa osallistua ja vaikuttaa kaupungin kehittämiseen.

Kaupungilta toivotaan, että asukkaat kokevat itsensä entistä enemmän osaksi kaupungin päätöksentekoprosessia ja tuntevat ideoidensa ja näkemystensä olevan arvokkaita.

Tavoitteena on luoda kaupunki, jossa jokainen asukas voi vaikuttaa ja saada äänensä kuuluviin.

Äänestyksen päätyttyä eniten kannatusta saaneet ideat otetaan toteutukseen vuoden 2023 aikana.