Aiemmin Helsingin Energiana tunnettu yhtiö, nykyisin Helen, on rakentamassa Lohjalla aurinkoenergiapuistoa. Hanke tulee Lohjan kaupungille lupakäsittelyyn. Heleniltä ollaan jo käyty esittäytymässä lautakunnassa ja suunnitelmat ovat havainnekuvineen valmiina. Helenin uusi Lohjan aurinkopuisto voisi olla parhaimmillaan valmiina jo jouluksi 2023, tai sitten aivan vuoden 2024 alussa.

Tämä on Helenille toinen tämän tyylinen hanke. Ensimmäinen, joskin paljon pienempi rakentuu aivan moottoritien varteen Nurmijärvelle. Uusiutuvan energian kasvavat tarpeet, materiaalien hintojen lasku ja nykyiset sähköhinnat ovat tuoneet aurinkopuistot myös Suomessa kannattaviksi.  Maailmalla nämä vastaavat aurinkovoimalat ovat olleet jo kauan yhtenä sähköntuotannon vaihtoehtoina, mutta Suomessa ja Ruotsissa nämä ovat tulleet suunnittelupöydille viimeisten parin vuoden aikana.

Meillä on Helenillä vuosien kokemus jo yritys ja yksityisasiakkaiden kanssa aurinkoenergian talteenotosta ja hyötykäytöstä ja näiden vuosien aikana syntynyt verkosto maailmalla antaa meille mahdollisuuden suunnitella ja rakentaa myös suurempia aurinkopuistoja.

Minna Junnikkala Helen

Nurmijärven aurinkopuisto on kokoluokaltaan noin 1/7 Lohjan hankkeesta, ja Nurmijärvellä aurinkopuistosta oli mahdollista myös yksityisten vuokrata oma aurinkopaneeli. Tällaisia pienempiä aurinkovoimaloita on Helenillä Helsingissä käynnissä jo useita mm.

Lohjan hankkeen aikataulu

Lohjan aurinkopuistohankkeelle on kaupungin puolelta osoitettu paikka ja asia on nyt etenemässä kaupungin prosessien mukaisesti.

Toivomme luonnollisesti positiivista päätöstä päästäksemme etenemään suunnitelmissa tarvittavien rakenteiden tilaamiseen. Itse rakentaminen voitaisiin aloittaa keväällä 2023 ja rakentamisen kestäessä reilut puoli vuotta, voisi aurinkopuisto olla sähköverkossa kiinni 2023/24 vaihteessa.

Meilläkin on kaupungilla toiveissa asian eteneminen. Hanke on nyt tulossa kaupungille kaavoitukseen käsittelyyn, jossa katsotaan, voidaanko edetä poikkeamismenettelyllä. Alueelle on nyt kaavoitettu siirtolapuutarha/karavaanarialue. Kaavoituksen käsittelyn jälkeen alueelle haetaan rakennuslupa ja lopulta hanke etenee alueen vuokrauksen kautta rakennusvaiheeseen, mikäli kaikki vain etenee suunnitelmien mukaisesti.

Lohjan kaupungin elinvoiman toimialajohtaja Pekka Puistosalo

Me kaavoituksessa odottelemme tällä hetkellä Helenin hakemusta. Tämä on teollisen luokan hanke, eli Lohjan mittakaavassa tärkeä hanke sekä hankkeena että mahdollisuutena Lohjalle entisestään terästää profiloitumista vihreän siirtymän alueena. Joka tapauksessa näin isossa hankkeessa edetään laajan kuulemisen kautta, mikä takaa asukkaille mahdollisuuden tutustua hankkeeseen, sekä antaa mahdollisuuden kommentoida sitä. Hanke on perusteeltaan hyvä, alue soveltuu sille ja mahdollisesti hanketta päästään jatkamaan poikkeamispäätöksen kautta, mutta tässä vaiheessa on vielä moni asia avoinna ja neuvotellaan viranomaisten kanssa. Hanke pitää selvittää huolella, jotta kaikki tehdään kerralla oikein..

Lohjan kaupungin kaavoituspäällikkö Kristiina Rinkinen

Lohjan ja Nurmijärven aurinkopuistojen tyylisiä hankkeita on julkaistu muuallakin Suomessa, kuten Utajärvellä ja Iitissä, mutta näissä paikoissa tilanne on yhä suunnittelun asteella, kun vastaavasti Helenillä on mahdollisuudet edetä rakentamisessa heti kaupungin päätöksestä alkaen.

Aurinkovoimalat ovat tällä hetkellä trendi. Se on tullut trendiksi myös tuulivoimalahankkeita vetäneiden yritysten listoille, sillä aurinkovoima ei näy niin kauas, eikä siitä aiheudu samanlaista äänihaittaa kuin tuulivoimalahankkeista. Lisäksi aurinkovoimalat ovat tässä mittaluokassa huomattavasti nopeampia sekä suunnitella ja rakentaa kuin liittää sähköverkkoon.

Paikallista hiilineutraalia energiaa

Tuleva Helenin Lohjan aurinkovoimala mahdollistaa paikallisille yrityksille aivan uudenlaisen sähkösopimusmahdollisuuden, missä yritys voi tehdä tietynkokoisen sähkösopimuksen nimenomaan Lohjan aurinkopuiston aurinkoenergiasta.

Uusiutuvan energian sähköntuotanto, omavaraisuus – ovat asioita, jotka ovat nousseet entistä enemmän esille tämän vuoden aikana. Käytännössä Helenin Virkkalaan suunnittelema aurinkovoimala mahdollistaa yksityisillekin asiakkaille uusia sähkösopimuksia, jotka pohjautuvat nimenomaan uusiutuvan energian tuotantoon.

Lohjalla kaupunki vuokraa alueet ja saa sitä kautta sekä vuokratuloja että positiivista mainetta tulevalle 700 vuotisjuhlavuodelle, ja mahdollisuuden lisätä alueellista hiilineutraalisuuden tavoitteita. Helen investoi Lohjan hankkeeseen ajanmukaisella laitteistolla ja hoitaa aurinkovoimalan huoltamisen tulevaisuudessa, sekä tarjoaa uudenlaisia sähkösopimuksia jo olemassa olevien sopimusten lisäksi. Lohjan aurinkovoimala tuottaa sähköverkkoon sertifioitua suomalaista uusiutuvaa sähköä

Haluamme jo tässä vaiheessa kiittää Lohjan kaupunkia kiinnostuksesta aurinkovoimalaa kohtaan. Alueen valinnasta ja toivomme pääsevämme lähikuukausien aikana myös itse rakentamisvaiheeseen, kiittelee Junnikkala.