Vuoden 2021 lopussa venäläinen kaivosjätti tuli ympäristöystävällisemmäksi. Osa haitallisista päästöistä pysäytettiin kokonaan, ja rikkidioksidipäästöt Kuolan niemimaalla vähenivät 85% vuonna 2021 verrattuna perusvuoteen 2015, yhtiön lehdistötoimisto kertoi.

Yhtiö jatkoi ESG-strategiansa toteuttamista, jonka tavoitteena oli vähentää sen ympäristövaikutuksia toiminta-alueilla. Vuonna 2021 Monchegorskissa sijaitsevan Kuolan MMC:n metallurginen myymälä suljettiin 20.3.2021, koska kaikki tällä paikalla käsitellyt kuparikonsentraatit on lähetetty jatkojalostettaviksi Norilskin divisioonaan. Tämän  seurauksena, ja ottaen huomioon Nikelin kaupungissa joulukuussa 2020  sijaitsevien sulatuslaitosten sulkemisen lisävaikutukset, Norjan rajat ylittävän alueen rikkidioksidipäästöt on poistettu kokonaan, kun taas Kuolan MMC:n kokonaisrikkidioksidipäästöt vähenivät 85 % vuonna 2021 perusvuoteen 2015 verrattuna. Kaiken kaikkiaan arvioimme, että yhtiön  kokonaisrikkidioksidipäästöt vähenivät yli 10 % vuonna 2021.

Сhief-operatiivinen johtaja Sergei Stepanov

Vuonna 2021 yhtiö täytti täysin tarkistetun nikkelin ja kuparin tuotantoennusteensa ja ylitti PGM-tavoitteensa

Viime vuonna jouduimme käsittelemään useita odottamattomia tapahtumia Norilskin divisioonassa. Aluksi Norilskin rikastamo jouduttiin keskeyttämään tilapäisesti onnettomuuden vuoksi, ja sitten luonnollinen pohjaveden sisäänvirtaus johti Oktyabrskyn  ja Taimyrskyn  maanalaisten kaivosten väliaikaiseen pysäyttämiseen. Tähän mennessä sekä Oktyabrskyn että Taimyrskyn kaivokset, sekä Norilskin rikastamo ovat toipuneet ja toimivat täydellä tehollaan.

myönsi Stepanov

Yhtiö kertoi myös, että vuonna 2021 konsernin nikkelin tuotanto laski 18 % vuodentakaisesta 193 kilotonniin. Tuotannon vähenemisen syynä olivat kaivostoiminnan tilapäinen keskeyttäminen Oktjabrskyssä (takaisin täyteen kapasiteettiin toukokuussa 2021) ja  Taimyrskyn (takaisin täyteen kapasiteettiin joulukuussa 2021) kaivoksissa maanalaisen veden virtauksen aiheuttamien tulvien jälkeen, sekä Norilskin rikastamon väliaikainen keskeyttäminen, ja siitä johtuvat korjaukset (täydessä toiminnassa joulukuussa 2021).

Vuonna 2021 nikkelintuotanto yhtiön omasta venäläisestä tuotannosta oli 190 kt, vuoden 2021 190-200 kt tuotantoennusteen alapäässä.

Vuonna 2021 yhtiön oma venäläinen kuparituotanto (Bystrinsky-hanketta lukuun ottamatta) oli 339 kt tuotantoennustuksen mukaisesti.

Vuonna 2021 Bystrinskyn kaivos- ja jalostusyksikön rikasteen kuparituotanto kasvoi 8 % koko vuoden tuotannossa 68 kilotonniin 65–70 kilotonnin tuotantotavoitteen mukaisesti.

Vuonna 2021 palladium- ja platinan tuotanto yhtiön omasta Venäjä-tuotannosta oli vastaavasti 2 616 koz ja 641 koz, mikä ylitti palladiumin tuotantotavoitteet 2,350-2,410 koz,  ja platinan tuotantotavoite oli 580-640  koz .

Joulukuussa 2021 Norilsk Nickel päivitti pitkän aikavälin CAPEX-ohjelmaansa 2021–2030 ja nosti sen 6 miljardilla dollarilla 35 miljardiin dollariin, josta noin 6 miljardia Yhdysvaltain dollaria varataan ympäristöhankkeisiin.