Neidonkeidas kaipaa korjausta. Siitä ollaan yksimielisiä, mutta sen jälkeen auki onkin moni asia uimahallille optimaalisesta sijainnista lähtien.

–Vanhasta hallista on tehty rakenneselvitys ja laskettu, mitä maksaa uuden uimahallin rakentaminen ja mitä vanhan peruskorjaus. Myös sitä on mietitty, voisiko uimahallin ympärillä olla yritysten tarjoamia palveluja, Lohjan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joona Räsänen kertoo.

Uimahallisuunnitelmassa on olemassa useampikin mahdollinen toteutusvaihtoehto. Samassa yhteydessä on pohdittu myös Luksian metallihallia, joka jää tyhjilleen uudisrakentamisen ja saneerauksen myötä. Sen paikalle olisi mahdollista rakentaa esimerkiksi kerrostaloja.

Eri vaihtoehtoja on selvittänyt Finesco Capital Oy. Se on aiemmin osallistunut hieman saman tapaiseen hankkeeseen mm. Hyvinkään Sveitsin alueella, jossa kaupungin uimahalli ja hotellikiinteistö yhdistettiin, remontoitiin ja laajennettiin hotellia sekä tuotiin alueelle uusia toimintoja.

Lohjalla keskustelua on käyty etenkin siitä, tulisiko vanha halli vain peruskorjata vai rakentaa kokonaan uusi. Jos rakennetaan uusi, minne se kohoaa? Finesco Capital Oy:n selvityksessä on tarkasteltu niin harjun ja Neidonkeitaan alueen kuin Aurlahdenkin soveltuvuutta kannattavalle ja vetovoimaiselle hotellitoiminnalle sekä paikallisille viihde- ja liikuntapalveluille. Harjun osalta on selvitetty myös asuntorakentamista.

Finesco Capital Oy:n toimitusjohtaja Kari Järvenpää näkee, että jos uimahalli tulisi Aurlahteen, järveä voitaisiin hyödyntää mm. rakentamalla ulkoilma-altaita.

–Voisi olla järvialtaita, lämpimiä altaita ja talvella avanto. Sellaista ei vielä Suomessa ole, joten se olisi aika innovatiivista, hän toteaa.

Jos päädytään rakentamaan uusi uimahalli, se voisi sijaita harjulla tai Aurlahdessa. Monen mielestä harju on ainoa oikea paikka uimahallille. Toisaalta Aurlahdessa voitaisiin hyödyntää järveä esimerkiksi rakentamalla ulkoaltaita.

Peruskorjaus vai uusi uimahalli, Aurlahti vai harju

Uimahallihankkeen eri vaihtoehdoista löytyy plussia ja miinuksia. Jos rakennetaan uusi uimahalli, vanhan hallin runko ei ole rajoittamassa rakentamista. Uimahallin käyttöön ei myöskään tule katkosta, sillä vanha halli voi olla käytössä niin kauan, kunnes uusi on valmis, jos se rakennetaan eri paikkaan. Vanhaa hallia korjatessa vastaan voi tulla myös yllättäviä korjaus- ja kustannustarpeita.

Uimahallin sijainnillakin on puolensa ja puolensa. Aurlahden hyviin puoliin Järvenpää listaa mm. keskeisen sijainnin ja hyvän, esteettömän saavutettavuuden ja järvikaupungin brändin vahvistamisen rannassa olevan uimahallin kautta. Koko hankkeen kannalta riskialtteimpana seikkana hän näkee hotellin. Rannassa se pärjäisi kuitenkin varmemmin kuin harjulla.

–Lohjalla ei ole merkittävästi kysyntää hotellille. Se pitäisi luoda. Jos hotelli aiottaisiin saada toimimaan, sen pitäisi kytkeytyä kansainväliseen hotelliketjuun. Suomalaisuuden teemaa, historiaa ja mytologiaa voisi hyödyntää. Järvisydän Savon sydämessä hyödyntää näitä ja pärjää erinomaisesti 300 kilometrin päässä pääkaupunkiseudusta, Järvenpää sanoo.

Aurlahden huonoihin puoliin hän listaa kaavamuutostarpeen sekä sen, että tapahtumakenttä joudutaan siirtämään muualle. Järvenpää toteaa, että Lohjan kokoiseen kaupunkiin sellainen kuitenkin tarvitaan. Epävarmaa on myös se, miten rannan asukkaat suhtautuisivat talojensa viereen kohoavaan uimahalliin mahdollisine oheispalveluineen. Järvenpään mielestä kokonaisuuteen istuisi esimerkiksi elokuvateatteri tai liikuntakeskus. Järvenpää toteaa, että myös Mondin aluetta on tarkasteltu, mutta todettu, ettei se sovellu uimahallin paikaksi.

Harjun myönteisiin puoliin hän listaa mm. helpon saavutettavuuden autolla, järvimaisemat harjulta sekä hyvät yhteydet liikuntareiteille. Huonoa taas on se, että harjulle liikuntarajoitteisten on vaikeampi päästä.

–Kuntoselvityksessä on todettu, että Neidonkeidas vaatii mittavan peruskorjauksen. Meidän mielestämme kannattaisi rakentaa uusi ja sijoittaa se Aurlahteen, mutta ei harjukaan mahdoton ole, Järvenpää tiivistää kantansa.

Niin tai näin, Järvenpään mielestä kannattaa hyödyntää luontoa.

–Luonto on kasvava megatrendi. Matkailutuotteiden pitää nojata vahvasti vihreisiin arvoihin ja luontoliikuntaan. Esimerkiksi Lohjan rantaraitti on merkityksellinen. Se kannattaa säilyttää julkisena. Rantaa vapautuu vähitellen lohjalaisten käyttöön, kun teollisuus väistyy sieltä.

Maali ja pensseli eivät riitä Neidonkeitaan kunnostamiseen

Neidonkeitaan kuntoa ja eri vaihtoehtojen kustannuksia on selvittänyt Ramboll CM Oy.

–Peruskorjauksen alustava hinta on 17,2 miljoonaa euroa ja uudisrakennuksen noin 18,3 miljoonaa euroa. Jos halutaan tehdä uimahalli, jota ei ole sidottu vanhan hallin pohjaan, vaan jonka tiloja voidaan muokata ja jossa voi olla esimerkiksi enemmän tai pidempiä altaita, se maksaa noin 20 miljoonaa, kertoo projektipäällikkö Anitta Nuutinen Rambolista.

–Peruskorjauksen kohdalla kustannuksia on vaikeampi ennustaa. Tarvitaan perusteellinen lähtöselvitys ja kuntotutkimus, mutta silti voi tulla lisää korjaustarpeita. Myös tilojen muuttaminen nykymääräysten mukaisiksi tuo lisäkustannuksia. Lisäksi halli on pois käytöstä korjausten ajan.

–Jos rakennetaan uusi halli, tilat voidaan suunnitella käyttäjien tarpeiden mukaan ja kustannuksissa on enemmän ennakoitavuutta, Nuutinen avaa.

Neidonkeidas kaipaa peruskorjausta, mutta tehdäänkö se vai rakennetaanko uusi uimahalli?

Moni mieltää harjun oikeaksi paikaksi uimahallille

Myös lohjalaiset pääsivät kertomaan mielipiteensä asiasta 4.2. verkossa pidetyssä yleisötilaisuudessa, jossa hanketta ja eri vaihtoehtoja esiteltiin.

–Uimahalli on keskeisimpiä investointeja, joita uusi valtuusto joutuu pohtimaan. Siksi asiasta on hyvä käydä avointa keskustelua. Lohjalla asioista informoidaan kuntalaisia usein vasta silloin, kun asiat ovat jo päätöksenteossa. Tässä käytettiin nyt uutta lähestymistapaa ja keskusteltiin kuntalaisten kanssa, Räsänen sanoo.

Hän kertoo, että moni keskusteluun osallistunut pitää harjua ainoana oikeana paikkana uimahallille. Harjulle on kerätty erilaisia liikuntapalveluja, kuten urheilukenttä, jäähalli ja harjun ulkoilureitit. Talvella alueelta lähtee hiihtolatuja. Moni ajatteleekin, että uimahalli kuuluu samaan paikkaan muiden palvelujen kanssa, jotta niiden yhteiskäyttö on helppoa. Esimerkiksi hiihdon jälkeen voisi pulahtaa uimaan Neidonkeitaan altaaseen ja saunoa. Lohjan Liikuntakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Vienosen mukaan tällainen yhteiskäyttö on kuitenkin vähäistä. Hän näkee, että Aurlahdessa uimahallille voisi löytyä paremmin käyttäjiä ympäri vuoden. Tällä hetkellä kesäkuukausien käyttöaste on huomattavasti alhaisempi kuin muiden kuukausien.

–Nykyinen sijainti on ongelmallinen kesäajan kannalta. Kesällä käyttö vähenee 60–70% verrattuna suositumpiin kuukausiin. Kunnalliselle investoinnille haetaan kuitenkin korkeaa käyttöastetta. Järven lähellä sen tarjoamia mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää, Vienonen sanoo.

Aurlahden osalta kuntalaisia huolettivat mm. alueen liikennejärjestelyt sekä se, miten uimahalli istuisi maisemaan. Myös siitä kannettiin huolta, lähteekö kaupunki rakentamaan alueelle viihdekeskusta.

–Uimahalli kuuluu kaupungin vastuulle. Muu mahdollinen toteutetaan yksityisellä rahalla, Räsänen selventää.

Aikataulu

Nyt siis pohditaan vasta eri vaihtoehtoja, eikä mitään ole päätetty.

–Puolueet miettivät omia kantojaan asiaan ja uusi valtuusto tekee periaatepäätöksen siitä, korjataanko vanha uimahalli vai rakennetaanko uusi. Jos rakennetaan uusi, päätettäväksi tulee, minne se rakennetaan. Silloin voidaan tarvita laajempaa selvitystä siitä, mikä paikka palvelee parhaiten tarkoitusta, Räsänen avaa.

Periaatepäätöksen uusi valtuusto voi tehdä piankin, sillä uimahallin kunnosta on olemassa tietoa.

–Itse investointi voisi lähteä liikkeelle vuonna 2024, Räsänen sanoo.

SMS