Venäläinen Norilsk Nickel on maailman suurin puhdistetun nikkelin ja palladiumin tuottaja, ja sillä on oma tuotantolaitos myös Suomen Harjavallassa. Norilsk Nickel esitteli vuoden 2020 raporttinsa kestävän kehityksen tavoitteiden päätuloksista, sekä tulevaisuuden suunnitelmansa ympäristöä ajatellen. Raportin perusteella Norilsk Nickel Harjavallan epäpuhtauksien määrä tehtaan jätevedessä on vähentynyt. Esimerkiksi nikkelin määrä on vähentynyt vuoden 2018 0,6 vuoden 2020 0,4:ään, kuten myös ammoniakin (NH4) määrä vuoden 2018 luvusta 70, lukuun 60 vuonna 2020. Yhtiö on samalla kasvattanut ympäristömenojaan vuoden 2018 0,7 miljoonasta dollarista viime vuoden 3,5 miljoonaan dollariin.

Yritys huomioi raportissaan, että Norilsk Nickel Harjavallan tehtaalla ovat kaikki ympäristöluvat ja se käyttää sertifioitua hallintajärjestelmää. Norilsk Nickel Harjavalta täytti kaikki vuoden 2020 päästö- ja jätehuoltovaatimukset. Jätemäärien laskuun suora syy löytyy yrityksen siirtymisestä käyttämään omia raaka-aineita, jotka ovat vähemmän epäpuhtauksien saastuttamia kuin aiemmat kolmansien osapuolten valmistamat raaka-aineet.

Uusi rikkiohjelma

Yksi kaikista tärkeimmistä saavutuksista kestävän kehityksen saralla vuonna 2020 oli uuden laajamittaisen ympäristöstrategian valmistelu koko Norilsk Nickel Corporationin käyttöön. Strategia identifioi kuusi avainaluetta kattaen eri näkökulmia ympäristön suojelussa, sekä se asettaa myös valikoituja tavoitteita vuoteen 2030 mennessä. Esimerkkinä yrityksen ilmastonmuutos strategiaa, Norilsk Nickel tavoittelee säilyttävänsä kasvihuonepäästönsä vuoden 2020 tasolla eli absoluuttisesti alle 10 miljoonassa tonnissa CO2, ja samanaikaisesti kasvattavansa tuotantoa 25-30 %.

Tämän strategian toteuttamiseksi Norilsk Nickel on suunnittelemassa yli 5,5 miljardin dollarin pääomasijoituksia, joista 3,6 miljardia dollaria on korvamerkittynä ennennäkemättömään rikki 2.0- ohjelmaa, jonka tavoitteena on vähentää rikkidioksidi päästöjä 95 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Yritys on asettanut tavoitteet jokaiselle kuudesta alueesta, ja ne tullaan yksilöimään vuonna 2021.

Ympäristöohjelman tavoitteista

Olennainen osa suunnitelmasta sisältää myös ympäristöohjelman, joka liittyy luonnonsuojelualueisiin. The Lapland Biosphere Reserve eli Lapin luonnonsuojelualue, joka alun perin perustettiin jo 1957, käsittää noin 278 000 hehtaarin alueen, ja on siten yksi Euroopan suurimmista suojelualueista. Se on suunniteltu suojelemaan villiporot sukupuuttoon kuolemiselta, ja sen alueella asusteleekin suurin porolauma Pohjois-Euroopassa, jossa on yli 1000 poroa. Majava populaatio on saatu myös onnistuneesti elvytettyä kiitos suojelualueen. Vuonna 1985 alue liitettiin UNESCO:n biosfäärialueiden suojeluverkostoon.

Vuodesta 2002 Norilsk Nickel on harjoittanut toimintaansa Lapin biosfääri suojeluohjelman sopimuksen puitteissa palauttaakseen Kuolan niemimaan häiriytyneen luonnontilan niillä alueilla, jotka ovat Kola MMC.n toiminnan pitkäaikaispäästöjen vaikutusalueella. Samalla yritys seuraa Montšegorskin tehtaan lähialueisen ja Lapin biosfäärin suojelualueita. Tutkimuksen tuloksen antavat pohjan tuleville, uusien häiriintyneiden alueiden kunnostamiselle, sekä samalla kehitysmahdollisuuden metsäalueiden terveys- ja palontorjunnan parantamiseen. Muita suojelualueita on jo Norjan raja-alueella.

Paatsjoen luonnonsuojelualue

Paatsjoen luonnonsuojelualue on listattuna Ramsarin ns. varjolistalle yhtenä Fjarva-Shanning alueen kosteikoista. Se kattaa yhteensä yli 14 000 hehtaarin alueen. Paatsjoki on Venähän ainoa luonnonsuojelualue, joka on EUROPARC federaation serfioima. Sertifikaatin saa, kun alue on yksi parhaiten suojelluista alueista maailmassa. Tällainen sertifiointi on tärkeä edellytys kansainväliselle yhteistyölle muiden suojelualueiden kanssa.

Vuodesta 2006, kun Norilsk Nickelin kanssa alkanut sopimus aloitettiin, luonnonsuojelualue on arvioinut ympäristön tilaa Kola MMC alueella eli Kuolan niemimaalla (sisältäen Zapoljarnyin kaivoskaupungin, Nikkelin ja näiden lähiöt, kuten myös Paatsjoen luonnonsuojelualueen), samalla kehittäen pitkäaikaista seurantajärjestelmään alueen ympäristöä varten.

Suojelualue on mukana monissa projekteissa, jotka ovat saaneet rahoitusta World of New Opportunities hyväntekeväisyysohjelmasta. Näiden projektien kohteena ovat venäjäiset ja norjalaiset yleisöt ja niillä katetaan laajasti eri aihealueita, sisältäen perinteiset luonnon hyödyntämistavat, sekä koululaisten ympäristötietoisuuden lisääminen että tutkimuksen lisääminen. Paastjoen turistikeskus, joka on rakennettu Norilsk Nickelin tuella, toimi kansainvälisenä alustana tieteellisille keskusteluille, sekä opetuksellisille tapahtumille, jotka ovat omistettu ympäristön suojelulle.