Nuorisotyön viikko järjestetään tänä vuonna viikolla 41 eli 11.10.–17.10. Nuorisotyön viikolla nostetaan valtakunnallisesti esille nuorisotyöntekijöiden, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää arvokasta työtä nuorten hyväksi. Tänä vuonna Nuorisotyön viikon teema on hyvinvointi nuorisoalalla. Tarkoituksena on nostaa esille faktaa siitä, miten nuorisoalan toimijat voivat juuri nyt.

Nuorisotyötä toteutetaan Lohjan kaupungissa osana Nuorisokeskuksen palveluja. Nuorisokeskus on monialainen palvelukokonaisuus, joka pitää sisällään erilaisia palveluja sekä eri ammattikuntien edustajia. Nuorisokeskuksen palveluja ovat nuorisoperheneuvola, nuortenneuvonta, etsivä nuorisotyö, Ohjaamon palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, alueellinen nuorisotyö, erityisnuorisotyö, ehkäisevä päihdetyö, etsivä nuorisotyö, Ohjaamon palvelut, nuorisotyöpaja Tuuma ja toimintakeskus Harjula. Toiminnan kohderyhmät vaihtelevat palveluittain kohdistuen pääsääntöisesti 13–30-vuotiaisiin nuoriin.

Hyvinvoiva nuorisotyöntekijä nuoren tukena

Lohjan kaupungin työhyvinvointikyselyn (2020) mukaan nuorisotyötä tekevät voivat työssään verrattain hyvin. Työhön liittyy kuitenkin monenlaisia kuormitustekijöitä, jotka voivat liittyä esimerkiksi nuorten haastaviin tilanteisiin ja työntekijöiden riittämättömyyden tunteisiin. Työ on merkityksellistä ja antoisaa, mutta vaatii työntekijältä paljon. Nuorisotyö seuraa ajan ilmiöitä, kehittyy nuorten tarpeiden ja nuorisokulttuurin mukaan. Esimerkiksi viime vuonna kehitettiin hyvä verkkopohjainen työskentelytapa, jota hyödynnetään perinteisen kohtaavan työn rinnalla jatkossakin.

Nuorisotyössä työskennellään yhteisen arvopohjan mukaisesti. Nuorisotyön toiminnassa nuori on keskiössä. Nuori kohdataan aidosti ja arvostavasti. Nuorisotyötä tekevät tukevat ammattitaidollaan ja toiminnallaan nuorten tulevaisuususkoa (Allianssi 2020). Työ vaatii työntekijältä joustavuutta, läsnäoloa, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja. Työntekijän hyvinvoinnista huolehtiminen siis auttaa myös nuorta.

Nuorisotyön viikolla Lohjan kaupungin nuorisotyö kertoo oman työhyvinvoinnin ylläpitämisestään sosiaalisen median kanavissa. Voit seurata Lohjan kaupungin nuorisotyötä sosiaalisen median kanavissa myös muulloin kuin nuorisotyön viikon aikana. (Facebook: Nuori Lohja, Instagram: nuori_lohja ja ohjaamolohja)

Valtakunnallisesti nuorisotyön viikosta vastaa Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry.