Vihdin kunnassa on tunnistettu muuttovirtojen suuntautuminen Nummelan alueelle, jossa kasvu on voimakasta. Muuttovirtojen suuntautumisen vahvistaa 12.4.2018 julkistettu KUUMA-kuntien muuttoliikeanalyysi. Tätä kehitystä tukemaan ja Etelä-Nummelan alueelle muuttavien asukkaiden tarpeita varten on suunniteltu laajempi kokonaisuus, joka kattaa koulun ja päiväkodin tukitoimintoineen, harrastustiloja sekä virkistysalueen.

Etelä-Nummelassa Sepänpihan uuden konseptin pientaloalueen tontit ovat tulleet hakuun 17.4.2018. 400-600 neliömetrin suuruisia omakotitalotontteja on alueelle kaavoitettu tällä hetkellä 18. Maankäyttöinsinööri Petra Ståhlin mukaan tontit ovat ”herättäneet laajaa kiinnostusta” ja ensimmäiset varaukset on jo tehty.  Omakotitonteista 10 kpl ovat hinnaltaan alle 30 000 euroa. Alue sijaitsee keskustan palvelujen läheisyydessä ja sille ja sen läheisyyteen on suunnitteilla, muun muassa leikkipuistoja ja tunnelmallisia virkistysalueita.

 

Koko perheen Tonttipäivä

Vihdin kunta järjestää Nummelassa Pajuniityn puistoalueella koko perheelle suunnatun hauskan ja informatiivisen Tonttipäivän lauantaina 19.5. klo 11 – 15. Maksuttomaan ohjelmaan kuuluu mm. Jokeri Pokeri Box –taikashow, Neljänsuoran puistotansseja, ponitalutusratsastusta, kärryajelua, yritysesittelyjä ja polkuautoarvonta. (http://www.vihti.fi/koko-perheen-tonttipaiva-nummelassa-19-5-klo-11-15/)

Etelä-Nummelan hanketta rakennetaan vaiheittaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan 160 lapsen päiväkoti.  Etelä-Nummelan alakouluun rakennetaan tilat noin 12 perusopetus- ja noin 5 erityisopetusryhmälle. Alakouluikäisiä oppilaita mahtuu kouluun noin 400.  Ruotsinkieliset päiväkoti ja koulu tulevat sijoittumaan tähän Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskukseen.  Ensimmäistä vaihetta toteutettaessa on samalla suunniteltava tuleva laajentumisvara sekä alakoulun että mahdollisen yläkoulun osalta. Koulu- ja päiväkotikeskuksen keittiö toteutetaan palvelukeittiönä.  Uutta on, että hanke pyritään toteuttamaan puu-/hirsirakentamisena.  Uusi laajennettavissa oleva päiväkoti- ja koulukeskus on tavoitteena ottaa käyttöön syksyllä 2021.

Kunnanhallitus käynnistää Etelä-Nummelan alueen jatkosuunnittelun siten, että liikuntapuiston toteuttaminen aloitetaan palloiluhallin rakentamisellaLiikuntapuistokokonaisuuden yleisluontoiseen suunnitelmaan kuuluvat monitoimihalli, tapahtumakenttä, keskusurheilukenttä katsomoineen, vapaan liikunnan alueet, uimahalli ja maauimala, sekä koirapuisto, joka on jo rakennettu. Liikuntapuistokokonaisuuden laajuus ja oheistoiminnot tarkentuvat jatkosuunnittelussa.Tavoitteena on, että Nummelan alueella olevat liikunta-alueet sijoittuvat tulevaisuudessa pääosin Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksen läheisyyteen.

Etelä-Nummelan alueelle sijoittuvien julkisten palvelujen suunnittelu ja toteutus etenevät yhtenäisenä kokonaisuutena, jolloin siitä saadaan mahdollisimman tehokas ja asukkaiden toiveita ja tarpeita vastaava.