SKS ja tutkija Mikko Manka keräävät muistoja Interrail-matkoilta 1970-luvulta nykypäivään.

Interrail oli 1970- ja 80-luvuilla suosituin matkailumuoto nuorison keskuudessa. Monelle se oli ensimmäinen kokemus muista maista ja kulttuureista: eurooppalaiset kaupungit muuttuivat nimistä paikoiksi, kirjoista ja historiasta omakohtaisiksi kokemuksiksi. Samalla matka oli mahdollisuus kokeilla omia rajojaan ja itsenäisyyttään: matkaan pääsi jopa alaikäisenä. Noilta matkoilta on tallessa lukemattomia muistoja ja valokuvia.

Muistitietokeruu Täältä tullaan Eurooppa! kartoittaa muistoja ja kokemuksia Interrail-matkoilta 1970-luvulta tähän päivään. Kirjoittaa voi esimerkiksi Interrailille valmistautumisesta, matkalla tehdyistä asioista tai tunteista kotiinpaluun jälkeen. Niin muistot junista, eri maista ja kaupungeista kuin matkan varrella kohtatuista ihmisistäkin ovat toivottuja. Keruun järjestäjiä kiinnostaa myös, millaisia asioita matka opetti ja mitä nuoruuden Interrail-matka merkitsee vastaajalle nyt.

Keruu jatkuu 15.10.2018 saakka. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. SKS tiedottaa keruun tuloksista syksyllä 2018 ja arpoo kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Mikko Manka, joka hyödyntää vastauksia aihetta käsittelevässä historian alan väitöskirjassaan Tampereen yliopistossa.

Vastausohjeet: www.finlit.fi/interrail

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura