Kaartin jääkärirykmentin johtama Kehä 20 -paikallispuolustusharjoitus järjestetään 5.-11.9.2020 pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Uudellamaalla. Harjoitusjoukkojen vahvuus on noin 650 henkilöä koostuen varusmiehistä, reserviläisistä ja henkilökunnasta. Harjoituksessa toteutetaan mobiililaitteita hyödyntävä laaja arjen ratkaisujen kokeilu osana paikallispuolustuksen johtamista.

Vuoden 2020 toisen Kehä 20 -paikallispuolustusharjoituksen päämääränä on valmiuden kehittäminen pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Paikallispuolustuksen suorituskykyä harjoitetaan vaativissa olosuhteissa ja taktisissa tilanteissa sekä hybridiuhkien torjunnassa. Harjoitukseen liittyy paikallistason viranomaisyhteistyön harjoittelu, jonka tavoitteena on kehittää viranomaisten keskinäisiä toimintavalmiuksia. Viranomaisista mukana ovat Espoon kaupunki ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitos. 

Harjoituksessa toteutetaan myös arjen ratkaisujen kokeilu, jossa kokeillaan ensimmäistä kertaa vastaavassa laajuudessa reserviläisten omien älypuhelinten ja muiden päätelaitteiden, niin sanottujen arjen välineiden, käyttöä paikallispuolustuksen johtamisen tukena. Arjen välineet täydentävät Puolustusvoimissa käytössä olevia järjestelmiä. Omien laitteiden käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen, ja reserviläisiltä kysytään suostumus oman laitteen käyttöön.

Lohja mukana alueessa

Kehä 20 -paikallispuolustusharjoituksessa joukkojen toiminta painottuu Espooseen ja Hankoon, muita harjoitusalueita ovat Helsinki, Kirkkonummi, Lohja ja Raasepori. Joukoilla on taisteluvarustus, mukaan lukien rynnäkkökivääri. Maaliosastot voivat käyttää myös siviilivaatteita. Henkilökunta käyttää keltaisia huomioliivejä maastopuvun päällä. Harjoituksessa on mukana noin 170 ajoneuvoa.

Osassa kohteista käytetään harjoitusampumatarvikkeita, jotka saattavat aiheuttaa melua harjoituskohteiden lähistöllä. Tarkemmat paikat ja ajat julkaisemme melutiedotteissa.
Kehä 20 -harjoitus on osa paikallispuolustusharjoitusten jatkumoa. Paikallispuolustusharjoituksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa eri puolella Suomea. Niissä korostuu yhteistoiminnan harjoittelu viranomaisten kanssa.

Harjoitusta voi seurata sosiaalisessa mediassa tunnisteilla
#kehä20 ja #kaartjr.