Tänään: 17.07.2024

Toimittaja

Patrik Skult nimetty Vuoden vesiensuojelijaksi

ympäristön suojelu

Toiminnanjohtaja Jaana Pönni, Vuoden vesiensuojelija Patrik Skult sekä hallituksen puheenjohtaja Eero Soinio.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry sai Vuoden vesiensuojelijaksi hyviä esityksiä ehdokkaiksi aikaisempien vuosien tapaan. Yhdistys on nimennyt vuoden 2018 vesiensuojelijaksi Patrik Skultin Inkoosta. Perusteluna valinnalle on vuosikymmenten ajan tehty työ Inkoon ja Siuntion vesien hyväksi. Skult on myös ollut vuosikymmenten ajan aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa yhdistyksen perustamisesta lähtien.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry toimii riippumattomana yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaationa Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen toiminta-alueellaan. Vuoden vesien-/ympäristönsuojelijan nimeämisellä pyritään nostamaan esiin erityisesti sellaisia tahoja, jotka toimivat merkittävästi vesien-/ympäristönsuojelun edistämiseksi, mutta jotka eivät muuten saa toiminnastaan ansaitsemaansa julkisuutta.

Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2017 vahvistettiin kevätkokouksessa. Vuosi 2017 oli erittäin vilkas sekä tilaustutkimusten että hankkeiden osalta liikevaihdon ollessa lähes 3 miljoonaa euroa, ja tulos muodostui reilu 30 000 euroa voitolliseksi. Yhdistyksen vuosikertomus on luettavissa yhdistyksen nettisivuilta.