Tänään: 12.07.2024

Toimittaja

Pipola-kodin toiminta loppuu Karjalohjalla

asumispalvelut

Lohjan kaupungilla on ollut sopimus Rinnekotisäätiön kanssa kehitysvammaisten asumis- ja kuntoutuspalvelujen tuottamisesta. Rinnekotisäätiö on päättänyt lakkauttaa toiminnan 31.7.2018 mennessä ja irtisanonut Pipola-kodin vuokrasopimuksen. Rinnekoti on tiedottanut tästä asiasta asianosaisille jo vuoden loppupuolella. Rinnekotisäätiön tiedotteen mukaan Pipolakodin kiinteistöt eivät kaikilta osin vastaa kehitysvammaisten asumisen tämän päivän vaatimuksia. Asukkailla ei esimerkiksi ole henkilökohtaisia wc- tai peseytymistiloja.

Kehitysvammaisten asumis-ja kuntoutuspalvelujen toiminnan jatkajaksi oli ehdolla KVPS Tukena Oy, joka ilmoitti kiinnostuksensa toiminnan jatkamiseksi. Hakemusprosessi käynnistettiin Valvirassa, mutta Valvira myönsi toimiluvan vain osittaisena. Tästä syystä edellytyksiä kyseiseen yritystoimintaan ei löytynyt.

Tällä hetkellä Pipola-kodissa on 24 asukasta, joista lohjalaisia 7. Kaikki sijoittajakunnat ovat saaneet tiedotteet asiasta 20.6 ja 21.6. Jokainen kunta vastaa itse asiakkaiden sijoittamisesta uudelleen. Lohjan kaupunki on huolehtinut siitä, että omaisiin ja edunvalvojiin on otettu yhteyttä ja uusien sijoituspaikkojen haku on aloitettu ripeästi.
Tutustumiskäynnit uusiin paikkoihin aloitetaan pian ja paikat haetaan Lohjan lähialueelta.

Pipola-koti työllistää tällä hetkellä n. 20 henkilöä, joten merkitys alueen elinkeinotoiminnalle Karjalohjalla on merkittävä. Yritystoiminnan loppuessa on mahdollista, että korvaavia työpaikkoja löytyy esimerkiksi yksityisten palvelutuottajien piiristä.