Poliisi valvoo suojattomien tienkäyttäjien turvallisuutta liikenteessä keskiviikkona 6.10.2021 kohdentamalla valvontaa sekä moottorikäyttöisten ajoneuvojen että jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja kevyen sähköajoneuvon kuljettajiin ja heidän liikennekäyttäytymiseensä.

Valvontapäivänä puututaan myös suojattomien tienkäyttäjien liikkumista haittaavaan ja vaarantavaan pysäyttämiseen ja pysäköintiin. Valvonnassa keskitytään liikennevalojen noudattamiseen, pyöräilijöiden ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien jalkakäytävillä ajamiseen sekä kaikkien tiekäyttäjäryhmien väistämissääntöjen noudattamiseen suojateillä ja risteyksissä. 

Risteysalueille painottuva väistämissääntöjen valvonta kohdennetaan pääasiassa moottorikäyttöisiin ajoneuvoihin.

–  Tavoitteena on lisätä liikenneturvallisuutta etenkin suojateillä ja pyöräteiden jatkeilla, jotka ovat tilastojen mukaan vaaran paikkoja. Täten valvontapäivänä puututaan myös suojattomien tienkäyttäjien liikkumista haittaavaan ja vaarantavaan pysäyttämiseen ja pysäköintiin, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo. 

Kallion mukaan valvonnassa puututaan pääasiassa tapauksiin, jossa ajoneuvo on laittomasti pysäytetty tai pysäköity jalkakäytävälle, suojatielle tai pyörätielle tai -kaistalle.

Pysäköinninvalvonta toteutetaan yhteistyössä kunnallisen pysäköinninvalvonnan kanssa.

Suojattomien osuus tieliikenteen kuolonuhreista suuri

Suojattomien tienkäyttäjien (jalankulkijat ja kaksipyöräisten kuljettajat) osuus tieliikenteen kuolonuhreista on tänä vuonna ollut 34,8 prosenttia.

– Tästä syystä näiden tienkäyttäjäryhmien turvallisuuden tulee olla jatkuvasti liikenneturvallisuustyön keskiössä. Poliisin valvontapäivä tähtääkin erityisesti onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseen, Kallio sanoo.

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan (poliisin tietoon tulleet) tänä vuonna tieliikenteessä on loukkaantunut noin 330 pyöräilijää (21 vähemmän kuin vuonna 2020) sekä 144 jalankulkijaa (28 vähemmän kuin 2020) ja 210 mopoilijaa (kahdeksan enemmän kuin 2020). Suojattomien tienkäyttäjien osuus vakavasti loukkaantuneista vuonna 2019 oli 58,7 prosenttia. 

– On kuitenkin hyvä huomioida, että kaikki pyöräilijöiden onnettomuudet, varsinkaan niin sanotut yksittäisonnettomuudet, joissa ei ole muita osallisia, eivät tule poliisin tietoon, eivätkä täten päädy viralliseen tilastoon. Eli loukkaantuneiden määrä on suurempi kuin ns. virallinen tilasto, Kallio muistuttaa.