Tänään: 12.07.2024

Kokkila eteläpää droneilmakuva Malinen Tero

Päätoimittaja

Pörriäisniityn perustaminen ja hoito

pörriäisniitty

Tule oppimaan miten perustat pörriäisniityn ja miten niityn hoito käytännössä tapahtuu. Mitä lajeja tulee suosia ja mitä ei. Mitä työvälineitä tarvitaan ja miten niitä käytetään. Saat talkoissa käytännön opastusta ja ohjeistusta. Ohjelmassa on perinnemaisemaniittyjen kunnostusta, hoitoa, niittoa, raivausta ja haravointia. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

Maksjoen niitty ja Kokkilan keto

Lohjalla on useita eliölajistoltaan arvokkaita niittyjä ja ketoja. Kahta kohdetta, Maksjoen niittyä ja Kokkilan ketoa hoidetaan 10. ja 17. heinäkuuta niittotalkoissa, jonne kaikki ovat tervetulleita.  Molemmat kohteet ovat aikoinaan olleet laidunmaita. Maatalouden muutosten myötä tällaiset lajistoltaan rikkaat alueet ovat vähentyneet murto-osaan entisestä. 

Lohjan seudun ympäristöyhdistyksessä ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin luonnonhoitohankkeissa on jo 1990-luvulta lähtien huolehdittu, että Maksjoen niitty ja Kokkilan keto säilyvät avoimina. Mikäli ne pusikoituvat ja metsittyvät, niin niiden monipuolinen kasvilajisto häviää. Tämä puolestaan heikentää pölyttäjien elinmahdollisuuksia. Laiduntavien eläinten tilalle tarvitaan ihmisten apua, jotta niittyjen kukkaloisto säilyy. Tule sinäkin mukaan vaalimaan perinteitä.

Luontohelmet hanke

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri koordinoi Länsi-Uudenmaan luontohelmet 2024 -hanketta, jossa yhteistyökumppaneina ovat Hangon, Lohjan ja Raaseporin kaupungit sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistys. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta paikallisella tasolla, läntisellä Uudellamaalla. Hanke saa rahoitusta Ympäristöministeriön Helmi -elinympäristöohjelmasta, jossa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa kunnostamalla ja hoitamalla muun muassa perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä huolehtimalla vesi- ja rantaluonnosta. 

Helmi-ohjelman lisäksi myös talkooapu on tarpeen Maksjoella ja Kokkilassa. Molemmissa talkoissa neuvotaan, kuinka jokainen voi torjua luontokatoa perustamalla omia pörriäisniittyjä. Talkoiden tapaan luvassa on myös tarjoilua. Talkoiden järjestäjinä ovat Lohjan ympäristöyhdistys ja Länsi-Uudenmaan Luontohelmet -hanke.

Lähde talkoisiin

Maksjokiniitty kukkii Kuva: Virtanen Riitta
Maksjokiniitty kukkii Kuva: Virtanen Riitta

Maksjoen niityllä talkoot ovat keskiviikkona 10.7. klo 17 alkaen. Niitylle pääsee  Maksjoelta Braskintietä pitkin, josta käännytään Yli-Paila-tielle. Sitä n. 1 km (osoite Yli-Paila 51). Kokkilan kedon talkoot keskiviikkona 17.7. klo 17 alkaen. Kokoontuminen Virkkalan pururadan parkkipaikalla Hankoniementien varressa, n. 1 km Virkkalan ristiltä Hyvinkäälle päin (osoite Hankoniementie 438). Lisätietoa: Länsi-Uudenmaan luontohelmet 2024 – Uudenmaan piiri (sll.fi) sekä suoraan järjestäjiltä Risto Murto 044 2016070 tai Kaisa Kauranen 041 5482609.

Risto Murto

Kommentoi kirjoitusta