Tänään vietetään liikenneraittiuspäivää. Teemaan liittyen Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella on kerätty joitakin tilastollisia lukuja kuluvan vuoden alkupuolelta ja viime vuodelta samalta ajanjaksolta.

Tähän mennessä Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella on tullut ilmi yhteensä 553 epäiltyä törkeää tai tavallista rattijuopumustapausta. Näistä tapauksista 285 liittyy alkoholiin, 39 alkoholiin ja muihin huumaaviin aineisiin ja 228 muihin huumaaviin aineisiin. Viime vuoden vastaavan ajankohdan luvut ovat hyvin samansuuntaisia. Poliisin haaviin joutuu siis keskimäärin neljä rattijuopumusrikoksesta epäiltyä moottoriajoneuvon kuljettajaa joka vuorokausi.

Edellä olevan perusteella näyttäisi siltä, että noin puolessa ilmitulleista tapauksista on kysymyksessä epäily muun huumaavan aineen, kuin alkoholin käytöstä. Näissä tapauksissa on usein kyseessä toistuvasti samankaltaisiin rikoksiin epäiltynä ja vailla ajo-oikeutta oleva henkilö.

Tyypillisimpiä liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toteamia riskitekijöitä päihdekuskien aiheuttamissa onnettomuuksissa ovat huumeiden, lääkkeiden ja alkoholin vaikutuksen lisäksi ylinopeus, turvavyön käyttämättömyys ja yleinen piittaamattomuus liikennesäännöistä.

Muita yleisiä inhimilliseen toimintaan liittyviä riskitekijöitä ovat mm. kuljettajan mielentilaan ja lääkitykseen liittyvät riskit, väsymys, ajokortittomuus, vähäinen ajokokemus ja juopunut matkaseura.

Rattijuopumusvalvonnan yhteydessä ja erityisesti muun huumaavan aineen käyttöön liittyvissä tapauksissa poliisi törmää laajasti muunkinlaiseen rikollisuuteen. Tehtävät ovat näin entistä vaativampia ja pitkäkestoisempia. Poliisin resurssit ovat sidottuna yhä enemmän huumaantuneena ajamisen valvontaan.