Osallistujat kuuntelevat maahanmuuttokoordinaattori Heikki Kerkkäisen Maahanmuuttajat Lohjalla -esitystä Resurssipankki-hankkeen kick off -aloitustapahtumassa Lohjan Harjulassa.

 

Resurssipankki-hanke käynnistyi toukokuussa 2018. Kyseessä on Lohjan, Vihdin, Raaseporin ja Karkkilan kuntien yhteistoimintahanke, järjestöyhteistyö ja ohjaus kuntiin kotoutumisen tukena. Hanke tukee maahanmuuttajien kotoutumista ja rakentaa siltoja järjestöjen ja eri tahojen välille. Hanke järjesti kick off -aloitustapahtuman Lohjan Harjulassa 20.8. yhteistyössä alueen järjestöjen, kaupungin edustajien ja muiden toimijoiden kanssa. Tilaisuudessa esiteltiin kaksivuotista hanketta (järjestökoordinaattori Marja Lind), jonka rahoitus tulee Euroopan Unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF-rahoitus) sekä neljäsosa mukana olevilta kunnilta. Hankkeen todellisena kohderyhmänä ovat neljän kunnan alueella kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet henkilöt.

Hanke etsii uusia yhteistyötahoja. Yhteistyökumppaneina hankkeessa on mm. alueen maahanmuuttajien kanssa toimivia järjestöjä, opistoja ja seurakuntia. Hankkeessa toimii järjestökoordinaattori, jonka tehtävänä on koordinoida, tiedottaa ja järjestää erilaisia tilaisuuksia järjestöille, vapaaehtoisille, muille toimijoille ja maahanmuuttajille sekä edesauttaa vuorovaikutuksen syntymistä eri tahojen välillä ja koota maahanmuuttajien kotoutumisen linkittyvät eri toimijat resurssipankin siipien alle. Hanke ei itsessään vapaaehtoistoimijoita koordinoi, vaan pyrkii löytämään sopivat tahot, joissa vapaaehtoiset voivat toimia.

Tilaisuudessa oli hankkeen esittelyn lisäksi Lohjan maahanmuuttajiin liittyvää tietoutta ja tilastoja (maahanmuuttokoordinaattori Heikki Kerkkänen) sekä verkostoitumista osallistujien kesken. Osallistujat pääsivät pohtimaan ja ideoimaan työpajoissa, miten maahanmuuttajien kotoutumista, toimijuutta, osallisuutta, moninaisuutta ja yhteisöllisyyttä voidaan tukea. Työpajan tuotokset vievät hankkeen toimenpiteitä eteenpäin.  

 

Kokemustutoreita maahanmuuttajille

Resurssipankki kouluttaa kokemustutoreita eli pidempään Suomessa asuneita maahanmuuttajia, jotka voivat järjestää kotoutumisvaiheessa oleville maahanmuuttajille tapaamisia ja tilaisuuksia. Tapahtumiin säännöllisesti käytettävistä tiloista on vielä pulaa, mihin toivotaan apua kunnilta ja muilta tahoilta.

Lisäksi hankkeessa paneudutaan maahanmuuttajien järjestötutustumisiin ja pyritään yhteistyössä muiden tahojen kanssa koordinoimaan vapaaehtoisia henkilöitä, jotka näistä tapahtumista tiedottavat ja lähtevät sinne heidän kanssaan. Vapaaehtoisilla on tässä erityisen tärkeä rooli. Hanke etsii keinoja madaltaa kynnystä maahanmuuttajien järjestö- ja harrastustoimintaan osallistumiseen ja toivoo tähän uusia yhteistyötahoja ja tapoja toteuttaa tutustumisia.

Maahanmuuttajat haluavat olla itse toimijoita eivätkä aina toiminnan kohteita. Yhteisen kokoontumispaikan löytyminen edesauttaa tässä ja sen myötä on mahdollisuus kutsua myös eri tahoja mukaan kertomaan/esittelemään toimintojaan kaikkien yhteiseen olohuonetoimintaan. Näitä tiloja hankkeessa ollaan vielä etsimässä ja toimintoja on mahdollisuus suunnitella eri tahojen kanssa, joten jos kiinnostuit ota yhteyttä järjestökoordinaattori Marja Lindiin, marja.lind@vihti.fi p. 044 767 4797.

Tulevia kick off -tilaisuuksia on vielä Lohjan ja Vihdin lisäksi Raaseporissa 5.9. klo 17-20 (Karjaan työväentalo, Kauppiaankatu 22) ja Karkkilassa 11.9. klo 17-20 (Karkkilan seurakuntatalo, Huhdintie 9). Ilmoittautuminen tilaisuuteen ennakkoon järjestökoordinaattorille.

Marja Lind