Tänään: 13.07.2024

Päätoimittaja

Riittävätkö rahasi eläkkeellä? Kaksi kolmesta eläkeikää lähestyvä varautuu eläkeaikaan

eläke, säästäminen

Paljonko saisit rahaa, jos nyt jäisit eläkkeelle? LähiTapiolan Arjen katsaus –kyselyyn vastanneesta 550 työelämässä olevasta suomalaisesta vain kolmannes osasi vastata kysymykseen. Lähes kaksi kolmesta ei summaa tiennyt.

Vaikka tulevan eläkkeen määrä ei olisikaan tiedossa, moni suomalainen on tiedostanut ansiotason laskun eläkkeellä. LähiTapiolan kyselyyn vastanneista yli 60 prosenttia kertoi säästäneensä rahastoon, muihin sijoituskohteisiin tai pankkitilille. Moni oli varautunut myös yksilöllisen eläkevakuutuksen kautta.

Vastanneista 37 prosenttia sanoi, että he eivät ole varautunut taloudellisesti eläkeaikaan mitenkään.

Eläkeiän lähestyminen näkyy vastaajien vastauksissa. Yli 45 -vuotiaista vastanneista enää kolmannes ei ollut varautunut mitenkään. Kaksi kolmesta säästää johonkin sijoituskohteeseen. Yli 55 –vuotiaissa vastanneissa varautumattomien osuus putoaa 28 prosenttiin.

Nuorille sen sijaan eläkeikä on niin kaukainen asia, että he eivät varautumista juurikaan mieti. Vastanneista 15-24 –vuotiaista 71 prosenttia ei ollut varautunut taloudellisesti lainkaan eläkeikään.

– Suomessa eläkkeiden puskurointi on aloitettu ajoissa ja eläkejärjestelmä on pärjännyt erinomaisesti kansainvälisissä vertailuissa. Tulevaisuudessa eläkkeet suhteessa ansiotuloihin tulevat kuitenkin laskemaan. Eläkejärjestelmä tarjoaa hyvän perusturvan, mutta etenkin lyhyen tai katkonaisen työuran tehneet voivat pettyä. Eläkejärjestelmä ja yksilöllinen varautuminen täydentävät hyvin toisiaan, LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro sanoo.

Viime vuoden lopussa jo eläkkeellä olevien Suomessa asuvien keskimääräinen eläke oli Eläketurvakeskuksen mukaan 1 656 euroa kuukaudessa.

Nummiaron mukaan viime vuonna tehdyn eläkeuudistuksen jälkeen lähivuosien eläkemaksu näyttää peruslaskelmissa vakaalta hyvin pitkään. Jos kuitenkin laskelmien oletukset osoittautuvat liian optimistisiksi, eläkejärjestelmän sopeuttamista on jatkettava. Uusi uhkatekijä on alhainen syntyvyys, jonka vaikutukset järjestelmässä tuntuvat 2050-luvulla.

-Luulen, että eläkejärjestelmän kehityksessä kaksi tietä on kuljettu loppuun. Eläkemaksun lisäkorotukset lienevät epärealistisella pohjalla varsinkin, kun myös julkinen talous on pidettävä tasapainossa. Toiseksi tähän asti järjestelmän tasapainoa on haettu pääasiassa nuorten ja palkansaajien kustannuksella. Jatkossa lisätaakan reilumpi jako nousee myös tavoitteeksi. Voi olla, että järjestelmän älyä kehitetään edelleen linkittämällä rahoitustasapaino etuuksiin.

Varautua kannattaa

Taloudellinen varautuminen eläkeaikaan kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Säästämällä tuottaviin sijoituskohteisiin pieniäkin summia voi säästöajan päättyessä olla koossa melkoinen summa.

Korkoa korolle –periaate kasvattaa säästöjä. Periaate tarkoittaa, että laskentakauden lopussa korkoa lasketaan sekä alkuperäiselle pääomalle että sen edellisinä vuosina kertyneille koroille. Mitä pitempi säästöaika on sitä enemmän säästöjä voi kertyä.

Esimerkiksi säästämällä 38 euroa kuukaudessa kuuden prosentin vuosituottoa tarjoavaan säästökohteeseen 45 vuoden ajan kertyy säästäjälle 100 000 euron säästöpotti. Miljoonasäästöt saadakseen säästäjän olisi säästettävä 379 euroa kuussa.

– Epävarmuus eläkkeistä on suurinta nuorilla. Onneksi juuri heillä on aika puolellaan. Aika valjastaa korko korolle voimat. Avainsanat ovat säännöllisesti ja pitkäjänteisesti. Kuukausisäästäminen rahastoon on hyvä tapa aloittaa, Nummiaro sanoo.