Länsi-Uudenmaan poliisin puolivuosikatsauksesta selviää, että poliisin tehtävät ovat vähentyneet ja rikosten selvitystaso on parantunut huomattavasti.

Kesään mennessä Länsi-Uudenmaan poliisi kirjasi 14 716 ilmoitusta rikoslakirikoksista. Määrä väheni yli 9% edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikkien rikosten määrä väheni yli 16%. Tämä selittyy liikennerikosten (7,6%) ja -rikkomusten (23 %) vähenemisellä. Poliisin liikennevalvonnan määrä on vähentynyt, mikä näkyy tilastoissa.

Rikoslakirikosten selvitystaso oli huippuluokkaa 56,1%. Se on viime vuodesta parantunut 7,6%. Väkivaltarikosten selvitystaso oli 78%, mikä on yli 10% viime vuotta korkeampi. Omaisuusrikoksista selvitettiin yli 44 % ja tulos parani 7,5 %. Selvitystasojen nousuun ovat vaikuttaneet poliisilaitoksen käyttöön ottama rikosten keskitetty esikäsittely ja uudistetut tutkintaprosessit.

 

Väkivaltarikokset ja seksuaalirikokset vähenivät

Seksuaalirikokset vähenivät yli 12% ja raiskaukset lähes 38%. Poliisilaitoksen arvion mukaan ilmoitusaktiivisuus seksuaalirikoksissa on kuitenkin lisääntynyt julkisen keskustelun johdosta.

Väkivaltarikokset vähenivät 20%. Väkivaltarikosten määrissä on suotuinen kehitys. Pahoinpitelyt vähenivät lähes 18,5%. Yleisellä paikalla tapahtuneet pahoinpitelyt ovat vähentyneet yli 20% ja törkeät pahoinpitelyt yli 43 %.

Poliisi lisäsi tehostettua valvontaa ja partiointia häiriöalttiilla paikoilla, mikä on osaltaan vähentänyt yleisellä paikalla tapahtuneita pahoinpitelyjä. Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrään laskevasti (15 %) on onnistuttu vaikuttamaan poliisin ja kuntien sosiaalitoimen ja muiden viranomaisten yhteistyöllä.

Henkirikoksissa kehitys huonompaan suuntaan on ollut merkittävä. Henkirikoksia oli kuluvan vuoden aikana neljä, kun niitä viime vuonna oli kaksi ja vuonna 2016 kolme tapausta. Henkirikoksen yrityksiä oli seitsemän. Niiden määrä lähes puolittui viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kaikki tämän vuoden henkirikokset on selvitetty.

 

Kiireelliset hälytystehtävät

Kiireellisten hälytystehtävien kokonaismäärä väheni yli 10% (A-tehtävät). A- ja B- kiireellisyysluokan tehtävät ovat vähentyneet lähes 4%. Hälytystehtävissä toimintavalmiusaika oli 8,2 minuuttia A-tehtävissä ja A- ja B-luokan tehtävissä 18,4 minuuttia, niissä aika pidentyi 1,2 minuutilla.

 

Asuntomurrot

Törkeinä varkauksina tehtyjä murtoja ja niiden yrityksiä ilmoitettiin 132 tapausta. Asuntomurtojen määrä on noussut 36%. Poliisilaitos on onnistunut selvittämään useita asuntomurtosarjoja alkuvuoden aikana. Useissa tapauksissa kyse on ulkomailta tulevasta rikollisuudesta.

 

Petokset vähenivät edelleen

Petosrikosten viime vuonna laskuun kääntynyt kehitys jatkui kuluvana vuonna. Petosten määrä on vähentynyt lähes 18,5%. Petoksia ilmoitettiin poliisilaitokselle 1 113, mikä oli 252 tapausta vähemmän kuin vastaavaan aikaan verrattuna vuonna 2017. Poliisilaitos on pyrkinyt vähentämään petoksia lisäämällä viestinnän avulla ihmisten ja yritysten tietoisuutta petosrikoksista.

 

Talousrikosten määrän kasvu on taittunut

Talousrikosten määrän viime vuoden voimakas nousu on taittunut. Lisäys johtui verorikosten määrän kasvusta. Kuluvana vuonna ilmoitettujen talousrikosten määrä väheni 40%.

 

Huumausainerikosten määrät ennallaan

Huumausainerikosten määrä on tilastojen perusteella ennallaan. Huumausainerikoksia kirjattiin 1 003 kappaletta, ja vuositasolla niitä tulee poliisin tietoon lähes 2 000 tapausta. Törkeiden huumausainerikosten määrät ovat vähentyneet yli 23%.

 

Liikennerikokset ovat vähentyneet

Liikennevalvonnan määrän vähentyessä poliisilaitos on tehostanut liikennevalvontaa analyysin ja teknisen valvonnan keinoin. Toimenpiteistä huolimatta liikennerikosten ja -rikkomusten sekä rattijuopumusten määrät ovat vähentyneet.

Liikennerikkomusten määrissä oli yli 23% laskua. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset vähenivät 7%. Törkeän tekomuodon tapaukset vähenivät vain yhdellä. Rattijuopumukset vähenivät 15 tapauksella, ja niitä oli 641.

Kesäaikaan kevyen liikenteen määrä näkyy myös tilastoissa myönteisesti. Metron käyttöönotolla on myös positiivinen vaikutus liikennetilastoihin.

 

Lupapalvelut – passien kysyntä edelleen korkea

Passeja on haettu edelleen suuri määrä eli yli 32 800. Kuukausittain passihakemuksia oli 5 500, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia asiakaspalvelulle. Henkilökorttien suosio jatkuu, ja niitä myönnettiin 20% enemmän. Matkustusasiakirjoihin liittyvistä hakemuksista yli 75% jätetään sähköisesti. Ajanvarauksella tapahtuvan asioinnin viiveet ovat merkittävästi lyhentyneet.

Aseiden lupahakemuksia oli lähes 1 300, hakemusten määrä väheni 4%.