Rikosuhripäivystyksen Länsi-Uudenmaan palvelupisteellä on ollut ensimmäisen kuuden kuukauden aikana noin 45% enemmän asiakkaita kuin vuosi sitten samana aikana. Yhä useampi rikoksen kokenut tai hänen läheisensä tietää, että hänellä on oikeus saada maksutonta neuvontaa varmistaakseen oikeusturvansa. Rikosuhripäivystyksen Länsi-Uudenmaan palvelupisteelle haetaan nyt uusia vapaaehtoisia.

−Vapaaehtoiset tarjoavat käytännön neuvontaa ja tukea rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville kaikissa rikosprosessin eri vaiheissa, kertoo Länsi-Uudenmaan palvelupisteen toiminnanohjaaja Janiina Mieronkoski.

−Länsi-Uudenmaan palvelupiste palvelee ensisijaisesti Hangon, Kirkkonummen ja Karkkilan välisellä alueella ja toimistomme sijaitsee Lohjan keskustassa, Mieronkoski jatkaa.

RIKUn Länsi-Uudenmaan palvelupisteen toiminta alkoi syksyllä 2010, jolloin myös järjestettiin alueen ensimmäinen vapaaehtoisten peruskurssi. Siltä peruskurssilta on edelleen osa vapaaehtoisista mukana toiminnassa. RIKUn valtakunnalliset palvelut ovat olleet käytettävissä jo 25 vuoden ajan.

Mikä on Rikosuhripäivystys?

Rikosuhripäivystyksen tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasiain todistajan oikeusasemaa tuottamalla matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluita rikosasioihin liittyen. Yhteyttä voi ottaa myös nimettömänä. Toimintaa rahoittaa Oikeusministeriö.

–Harva tietää rikosprosessiin liittyvät oikeutensa, ja prosessi ja rikosasiaan liittyvät asiat voivat tuntua melkoiselta viidakolta. Useimmiten ihmiset eivät tiedä, mitä heidän edes pitäisi tietää tai millaisesta avusta heille voisi olla hyötyä. Väärinkäsitykset ja tietämättömyys voivat johtaa merkittäviinkin oikeudenmenetyksiin.

–Rikoksen uhrilla voi olla paljon kysymyksiä rikosprosessiin liittyen. Samanaikaisesti hän yrittää myös käsitellä rikoksen uhriksi joutumisen kokemusta. Kriisissä olevan uhrin kyky omaksua annettavaa tietoa ei ole parhaimmillaan, mutta hänen on kuitenkin kyettävä huolehtimaan käytännön asioista ajallaan ja löydettävä vastauksia rikosprosessiin liittyviin kysymyksiin. Näissä asioissa RIKUsta on mahdollista saada henkistä tukea ja neuvoja. Palvelu on asiakkaalle oman liittymänsä mukaisia puhelinkuluja lukuun ottamatta maksutonta, avaa Mieronkoski.

Rikoksen uhriksi joutunut voi tarvita sekä neuvoja rikosprosessin eri vaiheissa että henkistä tukea käsitellessään rikoksen uhriksi joutumisen kokemusta.

Millaista vapaaehtoistyö Rikosuhripäivystyksessä on?

RIKUn vapaaehtoistyön muotoja ovat tukihenkilönä toimiminen, puhelin- ja chat-päivystys. Tukihenkilö voi auttaa rikoksen uhria olemalla tukena esimerkiksi poliisilaitoksella ja oikeudenkäynneissä, sekä tarvittaessa pitää yhteyttä tuettavaan vaikka koko rikosprosessin ajan. Tukihenkilö ja tuettava sopivat keskenään miten ja kuinka usein he pitävät yhteyttä. Puhelin- ja chat-päivystäjinä toimivat vapaaehtoiset tekevät lyhyempikestoista ohjausta ja tukemista sekä ohjaavat tarvittaessa asiakkaan palvelupisteelle. Vapaaehtoinen saa itse valita, mikä vapaaehtoistyön muoto hänelle parhaiten sopii.

Rikoksen uhri, uhrin läheinen tai rikosasian todistaja voi saada RIKUsta tukea ja neuvontaa rikostyypistä riippumatta.

–Tyypillisiä rikoksia, joiden vuoksi palveluumme hakeudutaan, ovat erilaiset väkivaltarikokset (lähisuhdeväkivalta, muut pahoinpitelyt, seksuaalirikokset, ryöstöt, henkirikokset), kunniaan kohdistuvat rikokset, häirintä, vainoaminen ja erilaiset yksilöön kohdistuvat omaisuusrikokset. Esimerkiksi erilaisten petosrikosten takia palvelupisteeseen on oltu aikaisempaa useammin yhteydessä. RIKUn toiminnassa on selvät toimintalinjat ja -periaatteet, joita noudatetaan myös vapaaehtoistyössä, Mieronkoski avaa.

Merkityksellistä vapaaehtoistyötä

Mieronkoski kertoo, että useimmiten Rikosuhripäivystyksen asiakkaat ovat hyvin kiitollisia saamastaan palvelusta.

–Heille on ollut tärkeää se, että heitä on kuultu ja kohdattu, ja että heillä on ollut joku, kenen kanssa on voinut puida rikoskokemukseen liittyviä ajatuksia, kysymyksiä ja tunteita. Välillä asiakkaille on riittänyt se, että ovat saaneet vastauksen johonkin yksittäiseen kysymykseen tai että heillä on tietoa siitä, mistä voi saada tukea ja neuvoa tarvittaessa. Varsinkin esim. poliisin kanssa asioiminen ja käräjäoikeuden käsittelyt ovat sellaisia tilanteita, joissa asiakkaamme usein kokevat että ovat (vaitiolovelvollisen) RIKUn tukihenkilön henkisen tuen tarpeessa, Mieronkoski kertoo.

Myös vapaaehtoiset itse kokevat työnsä merkitykselliseksi.

–Vapaaehtoistyö RIKUssa on hyvin palkitsevaa. Palautteen saa välittömästi. Oikeudenkäynneissä esimerkiksi käräjäsaliin saattaa kävellä ahdistunut ja itkuinen henkilö, kun taas ulos tullessa iloinen ja helpottunut. Useimmiten riittää, että on lähellä ja kuuntelee sekä auttaa käytännön järjestelyjen hoitamisessa. Erilaisten ihmisten kohtaaminen heidän arjessaan tekee tämän työn todella kiinnostavaksi. Jokaisella meillä on omat tarinamme, kertoo eräs pitkään Rikosuhripäivystyksen vapaaehtoisena toiminut.

Hän päätyi mukaan RIKUn toimintaan sattumalta.

–Näin ilmoituksen lehdessä, soitin palvelupisteen työntekijälle Janiinalle, kävin haastattelussa ja tällä tiellä olen nyt ollut yhdeksän vuotta. Oma elämäntilanteeni oli myös tuolloin muuttunut. Minulla oli enemmän vapaa-aikaa ja lapsetkin olivat jo muuttaneet pois kotoa. Halusin tehdä jotain vapaaehtoista työtä, jossa pystyisin auttamaan ja olemaan hyödyksi. Myös RIKUn koulutukset ja säännölliset tapaamiset kiinnostivat minua, vapaaehtoinen kertoo.

Olisiko minusta vapaaehtoiseksi?

Toiminta sopii avoimelle, suvaitsevaiselle aikuiselle, jonka oma elämä on tasapainossa sekä jolla on halu kuunnella ja auttaa toista ihmistä. Vapaaehtoisilta ei edellytetä mitään tiettyä ammatillista taustaa. Erityisesti kaivataan vapaaehtoisia, jotka voivat palvella sekä suomeksi että ruotsiksi. Kaikki valittavat vapaaehtoiset koulutetaan tehtävään ja heillä on vaitiolovelvollisuus.

–Tukihenkilöt auttavat rikoksen uhria olemalla tukena esimerkiksi poliisilaitoksella ja oikeudenkäynneissä, joten toivomme, että vapaaehtoisella on mahdollisuus toimia myös tarvittaessa päivisin virka-aikaan. Puhelin- ja chat-päivystäjinä toimivat voivat itse valita itselleen sopivia päivystysajankohtia joko päivä- tai ilta-aikaan. Emme maksa palkkaa tai palkkiota, mutta korvaamme vapaaehtoiselle aiheutuvia matka- ja puhelinkuluja, sekä tarjoamme jatkokoulutusta ja säännöllistä työnohjausta, kertoo Mieronkoski.

Miten vapaaehtoiseksi pääsee?

Vapaaehtoistyön pääsee aloittamaan sen jälkeen, kun on käynyt noin 60 oppitunnin laajuisen peruskurssin. Uusi peruskurssi on suunnitteilla toteutuvaksi Karjaalla lokakuun lopulta joulukuun alkuun. Koulutus jakautuu kahdeksaan arkipäivään ja kahteen lauantaihin.

–Koulutus sisältää tietoa mm. rikosprosessista, traumaattisesta kriisistä, henkisestä tuesta, puhelin- ja verkkoauttamisesta sekä asiakkaan kohtaamisesta, sanoo Mieronkoski.

Rikosuhripäivystyksen toimintaan voi käydä tutustumassa verkkosivuilla riku.fi ja ilmaista kiinnostuksensa täyttämällä sivuilla olevan lomakkeen viimeistään 20.9. mennessä. Kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä puhelimitse ja selvitetään tarkemmin henkilön valmiuksia toimia RIKUn vapaaehtoisena.

Lisätietoja: riku.fi, janiina.mieronkoski@riku.fi tai 040 351 8500 (Mieronkoski).

SMS